Doç.Dr. Aylin TUTGUN ÜNAL

İF /Gazetecilik/ ÜSÇÖZÜM Müdürü / Ölçek Geliştirme Koordinatörü

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID ID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 1032 | h-index : 18 | i10-index : 26


Kısa Özgeçmiş

Aylin Tutgun Ünal, 1 Ekim 1983 Kartal/Yakacık doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimini Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı’na başlamıştır. 2006 yılında lisans eğitimini bölüm 3.’sü olarak tamamlamıştır. 2009 yılında yine Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans mezunu olmuştur. 2015 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Bilişim Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. İstanbul’da pek çok üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Şu an Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yeni medya, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya gazeteciliği, yalnızlık, kuşaklar, gençlik ve aile konuları üzerinde çalışmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Türk Toplumundaki Bireylerin Ebeveyn İlişki Algısı ve Genç Yetişkinlikte Eş Seçme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.
 • Üniversite Öğrencilerinin Medya Kullanımları ile Otoriteryenlik Algısı İlişkisi, 2021.
 • Pandemi Döneminde Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Sosyal Medya Çağında Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Z Kuşağının Yaşam Amaç Becerilerinin İncelenmesi, 2021.
 • X ve Baby Boomer Kuşağının Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Z Kuşağının PUBG Oyunu Bağlamında Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 • Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2020.
 • Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2020.
 • Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2020.
 • Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 37

DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ

Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi (2021)

Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

The Adaptation of the Instagram Addiction Scale (TIAS) into Turkish: Validity and Reliability Studies

The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET (2021)

Uskudar Democratic Leadership Scale Validity and Reliability Studies

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying (2021)

Social Media Generations’ Levels of Acceptance of Diversity

TOJET- The Turkish Online Journal of Educational Technology (2021)

Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2021)

Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi (2020)

Social Media Addiction of New Media and Journalism Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology (2020)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology (2015)

A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

International Journal of Educational Research (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Sosyal Medya Kuşağından Metaverse Kuşağına Dijital Oyunlar, 2022.
 • SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YAYILIM VE EDEBİYAT, 2021.
 • DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: DİJİTAL HASTALIKLAR VE SİBERKONDRİ, 2021.
 • Sosyal Medya: Etkileri-Bağımlılığı-Ölçülmesi (2.Baskı), 2021.
 • Sosyal Ağlarda Yeni Trend Toplantılar ve Yeni Yorgunluklar: "Zoom Yorgunluğu" Örneği, 2021.
 • Kalabalık İçinde Yalnızlık: Sosyal Medya ve Yalnızlık Üzerine, 2021.
 • Dezenformasyona İnanma Yayma Psikolojisi, 2021.
 • Health Literacy and Cyberchondria, 2021.
 • KUŞAKLARIN İLETİŞİMİ VE FARKLILIKLARI (İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021), 2021.
 • YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTENİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK SOSYAL MEDYA: EĞİTİM-ÖĞRETİME ETKİLERİ VE KUŞAK İLETİŞİMİNDEKİ YERİ (YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİSTASYON ÇALIŞMALARI 2021), 2021.
 • Aesthetics Perceptions of Social Media Generations, 2020.
 • Masaüstü Yayıncılık (içinde "Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar"), 2020.
 • Sosyal Medya Gazeteciliği (içinde "Yeni medya ve alternatif gazetecilik: Yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmalar"), 2020.
 • Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler (İçinde "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği"), 2020.
 • Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları (İçinde "Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar"), 2020.
 • Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, 2020.
 • Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Sosyal Medya Psikolojisi, ISSN:, 2021.
 • METAVERSE DİJİTAL OYUN PSİKOLOJİSİ, ISSN:, 2022.

Projeler > Projeler

 • Değişim Benden Başlar, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • International Educational Technology Conference IETC 2022, 2022.
 • Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2022.
 • SineFilozofi Dergisi, Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu IV, 2021.
 • International Educational Technology Conference (IETC 2021), 2021.
 • International Teacher Education Conference, 2021.
 • INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 • INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 • PSİKO-SOSYAL TÜKENMİŞLİĞİN MEDYATİK TÜKETİMİ: ŞİDDET, 2021.
 • 6. İstanbul Güvenlik Konferansı, 2020.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 • Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.
 • IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 • 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör / Coordinator, Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSÇÖZÜM, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - 2021)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği, (2020 - 2021)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Sosyal İnovasyon Projeleri Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - 2021)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • BOSİAD Z PLANI PROJESİNE DESTEK VE KATKIDAN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ, (BOSİAD), 2021.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yeni Medya Programlama, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Masaüstü Yayıncılık, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya Teknolojileri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yeni Medya Araştırmaları, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Medya ve İzleyici, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Araştırma Dizaynı, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gazetecilik Uygulamaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index