Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Aylin TUTGUN ÜNAL

İF / Yeni Medya ve Gazetecilik

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID ID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 174 | h-index : 7 | i10-index : 6

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Aylin Tutgun Ünal 1 Ekim 1983 Kartal/Yakacık doğumludur. İlköğretim ve Lise Eğitimini Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programına başlamıştır. 2006 yılında Lisans Eğitimini bölüm 3.sü olarak tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2019.
  • Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.
  • Z Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2019.
  • Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 18
Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri
OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)
A Study on Z Generation’s Social Media Usage, Preference and Educational Usage in Turkey
Azerbaijan Journal of Educational Studies (2019)
İletişim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi: Üsküdar Üniversitesi örneği
Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi (2019)
Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması
OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2019)
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi
Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)
Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 2 (GPİKÖ2)’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları
The Journal of Academic Social Science (ASOSJOURNAL) (2016)
Development of the Social Media Addiction Scale
Online Academic Journal of Information Technology (2015)
A comparative study of social network usage and adoption among Turkish prospective teachers
Mevlana International Journal of Education (2013)
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Amaç Benimseme Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı
Global Media Journal TR (2013)
Öğretmen adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları, amaçları ve oyun tercihlerinin incelenmesi: Maltepe Üniversitesi örneği
Online Academic Journal of Information Technology (AJIT-e) (2013)
A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students
International Journal of Educational Research (2013)
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması
Gaziantep University Journal of Social Sciences (2013)
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi
International Journal of Human Sciences (2013)
The Model Explaining and Predicting Loneliness Level and the Problematic Internet Use of Turkish Computer Education and Instructional Technologies CEIT Students
International Journal of Social Sciences and Education (2013)
A Study on Robot Technologies Used in Intelligent Systems with Nanotechnology Perspective
Academic Journal of Information Technology (2012)
BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri ve Tercihlerinin İncelenmesi
Academic Journal of Information Technology (2012)
A Comparative Study of Problematic Internet Use and Loneliness Among Turkish and Korean Prospective Teachers
The Turkish Online Journal of Educational Technology (2011)
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Bilgisayar Tabanlı Öykü Tamamlama Çalışması Örneği
Academic Journal of Information Technology-AJIT-e (2011)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Sosyal Medya 2020

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 4
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 11 / 2019
IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 10 / 2019
5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi 07 / 2019
6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu 05 / 2019

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Komisyon Üyesi BAP Komisyon Üyeliği 2020
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu 2020
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2018
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Yeni Medya Programlama Lisans
2019-2020 GÜZ Masaüstü Yayıncılık Lisans
2019-2020 GÜZ Masaüstü Yayıncılık Lisans
2019-2020 GÜZ Masaüstü Yayıncılık Lisans
2019-2020 GÜZ Yeni Medya Teknolojileri Lisans
2018-2019 BAHAR Yeni Medya Araştırmaları Lisansustu
2018-2019 BAHAR Sosyal Medya ve İzleyici Lisans
2018-2019 BAHAR Yeni Medya Araştırma Dizaynı Lisans
2018-2019 BAHAR Gazetecilik Uygulamaları Lisans
2018-2019 BAHAR Gazetecilik Uygulamaları Lisans
2018-2019 BAHAR Gazetecilik Uygulamaları Lisans
2018-2019 BAHAR Güzel Konuşma ve Diksiyon Onlisans
2018-2019 GÜZ Yeni Medya Programlama Lisans
2018-2019 GÜZ Yeni Medya Programlama Lisans
2018-2019 GÜZ Masaüstü Yayıncılık Lisans
2018-2019 GÜZ Masaüstü Yayıncılık Lisans
2018-2019 GÜZ Masaüstü Yayıncılık Lisans
2018-2019 GÜZ Yeni Medya Teknolojileri Lisans
2018-2019 GÜZ Yeni Medya Teknolojileri Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index