Dr.Öğr. Üyesi Aylin TUTGUN ÜNAL

İF / Yeni Medya ve Gazetecilik

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID ID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 195 | h-index : 7 | i10-index : 6


Kısa Özgeçmiş

Aylin Tutgun Ünal 1 Ekim 1983 Kartal/Yakacık doğumludur. İlköğretim ve Lise Eğitimini Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programına başlamıştır. 2006 yılında Lisans Eğitimini bölüm 3.sü olarak tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Lise Öğrencilerinin Playerunknown’s Battlegrounds (Pubg) Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi, 2020.
 • Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2019.
 • Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.
 • Z Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2019.
 • Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 20

Social Media Addiction of New Media and Journalism Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology (2020)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology (2015)

A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

International Journal of Educational Research (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Sosyal Medya, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.
 • IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 • 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi, BAP Komisyon Üyeliği 2020.
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020.
 • Koordinatör, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yeni Medya Programlama, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Teknolojileri, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Araştırmaları, (lisansustu) Bahar.
 • Sosyal Medya ve İzleyici, (lisans) Bahar.
 • Yeni Medya Araştırma Dizaynı, (lisans) Bahar.
 • Gazetecilik Uygulamaları, (lisans) Bahar.
 • Gazetecilik Uygulamaları, (lisans) Bahar.
 • Gazetecilik Uygulamaları, (lisans) Bahar.
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans) Bahar.
 • Yeni Medya Programlama, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Programlama, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Masaüstü Yayıncılık, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Teknolojileri, (lisans) Güz.
 • Yeni Medya Teknolojileri, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index