Doç.Dr. Aylin TUTGUN ÜNAL

İF / Çizgi Film ve Animasyon / ÜSÇÖZÜM Müdürü / Ölçek Geliştirme Koordinatörü

aylin.tutgununaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2968

ORCID: 0000-0003-2430-6322

Citation : 1748 | h-index : 21 | i10-index : 42

: 1
: 0

Araştırma Alanları

Dijital iletişim, İletişim Teknolojileri, Yeni Medya Çalışmaları, Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Medya Okuryazarlığı, Ölçek Geliştirme, Metaverse Mimarisi, Büyük Veri

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 7 10 11 12 16

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, ilköğretim ve lise eğitimini Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı’na başlamış, 2006 yılında lisans eğitimini bölüm 3.’sü olarak tamamlamıştır. 2009 yılında yine Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans mezunu olmuştur. 2015 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Bilişim Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Doçentliğini “İletişim Çalışmaları” alanında almıştır. İstanbul’da pek çok üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Şu an Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez (ÜSÇÖZÜM) Müdürü ve Ölçek Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir. Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın çok sayıda Ölçek Geliştirme Çalışması ve Kitap/Kitap Bölümü Yayını bulunmaktadır. Popüler kitapları arasında; Metaverse Dijital Oyun Psikolojisi (2022), Toplumsal Cinsiyet ve Medya Algısı (2022), Sosyal Medya Psikolojisi (2021), Dijital Sağlık Okuryazarlığı (2021) ve Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi (2020) yer almaktadır. Yeni medya, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, dijital iletişim, sosyal medya okuryazarlığı, kuşak çalışmaları, Z kuşağı ve gençlik araştırmaları, kadın çalışmaları ve ölçek geliştirme üzerine çalışmaktadır. Şimdilerde Metaverse ve Eğitim İlişkisi kapsamında “Metaverse Öğretim Mimarisi” üzerine birtakım çalışmalar yürütmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Z Kuşağının Yaşam Anlam ve Amaç Algılarının İncelenmesi, 2022.
 2. Türk Toplumundaki Bireylerin Ebeveyn İlişki Algısı ve Genç Yetişkinlikte Eş Seçme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.
 3. Pandemi Döneminde Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 4. Sosyal Medya Çağında Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 5. Z Kuşağının Yaşam Amaç Becerilerinin İncelenmesi, 2021.
 6. X ve Baby Boomer Kuşağının Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 7. Z Kuşağının PUBG Oyunu Bağlamında Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2021.
 8. Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, 2020.
 9. Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, 2020.
 10. Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, 2020.
 11. Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 58

Uskudar Life Meaning and Goals Scale Validity and Reliability Studies.

The Journal of Neurobehavioral Sciences-JNBS (2022)

Transformation of Education with The Metaverse Awareness and Metaverse Generation

International Journal of Academic Research in Education (2022)

Üsküdar Nomofobi Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry (2022)

Z Kuşağının Yaşam Anlam ve Amaç Algısının İncelenmesi

Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi (2022)

METAVERSE'E YÖNELİK METAFORLARIN İÇERİK ANALİZİ

Social Research: Scientific-analytical journal (2022)

Kurgulanmış Youtube İçeriklerine Dikkat

Halkbank Kurumsal İletişim Dergisi (2022)

DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ

Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi (2021)

Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

The Adaptation of the Instagram Addiction Scale (TIAS) into Turkish: Validity and Reliability Studies

The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET (2021)

Uskudar Democratic Leadership Scale Validity and Reliability Studies

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying (2021)

Social Media Generations’ Levels of Acceptance of Diversity

TOJET- The Turkish Online Journal of Educational Technology (2021)

Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2021)

Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

Tam Bir sosyal Medya Kuşağı Z

Lacivert Dergisi (2020)

YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi (2020)

Social Media Addiction of New Media and Journalism Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology (2020)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2020)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL) (2016)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology (2015)

A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students

International Journal of Educational Research (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. METAVERSE MİMARİSİNİ ANLAMAK, 2023.
 2. METAVERSE VE İLETİŞİMİN GELECEĞİ, 2023.
 3. Yeni Medya ve İnsan Hakları Bağlamında Sosyal Medyada Hak İhlalleri, 2023.
 4. Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar: Sosyal Bilimlerde Ölçek Geliştirme, 2023.
 5. INTECHOPEN - A multidisciplinary approach to social media addiction: A new look at Social Media Addiction in the context of White Bear Thought Suppression and Overuse, 2023.
 6. Sosyal Medyada Değişen Değerler, Duygusal Yayılım ve Mahremiyet Algısı, 2023.
 7. Sosyal Medya Kuşağından Metaverse Kuşağına Dijital Oyunlar, 2022.
 8. Toplumsal Cinsiyet ve Medya Algısı, 2022.
 9. CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EYLEM PLANLARI: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, 2022.
 10. Türkiye'de Kadına Yönelik Ayrımcılık Karşıtı Medya Politikaları: T24 Örneği, 2022.
 11. Metaverse Dijital Oyun Psikolojisi, 2022.
 12. SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ VE DUYGUSAL ETKİ YARATMA STRATEJİLERİ, 2022.
 13. SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YAYILIM VE EDEBİYAT, 2021.
 14. Sosyal Medya: Etkileri-Bağımlılığı-Ölçülmesi (2.Baskı), 2021.
 15. Sosyal Ağlarda Yeni Trend Toplantılar ve Yeni Yorgunluklar: "Zoom Yorgunluğu" Örneği, 2021.
 16. Kalabalık İçinde Yalnızlık: Sosyal Medya ve Yalnızlık Üzerine, 2021.
 17. Dezenformasyona İnanma Yayma Psikolojisi, 2021.
 18. KUŞAKLARIN İLETİŞİMİ VE FARKLILIKLARI (İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021), 2021.
 19. YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTENİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK SOSYAL MEDYA: EĞİTİM-ÖĞRETİME ETKİLERİ VE KUŞAK İLETİŞİMİNDEKİ YERİ (YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİSTASYON ÇALIŞMALARI 2021), 2021.
 20. DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: DİJİTAL HASTALIKLAR VE SİBERKONDRİ, 2021.
 21. Health Literacy and Cyberchondria, 2021.
 22. Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları (İçinde "Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar"), 2020.
 23. Aesthetics Perceptions of Social Media Generations, 2020.
 24. Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi, 2020.
 25. Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler (İçinde "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği"), 2020.
 26. Masaüstü Yayıncılık (içinde "Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar"), 2020.
 27. Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, 2020.
 28. Sosyal Medya Gazeteciliği (içinde "Yeni medya ve alternatif gazetecilik: Yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmalar"), 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Sosyal Medya Psikolojisi, ISSN:, 2021.
 2. Toplumsal Cinsiyet ve Medya Algısı, ISSN:, 2022.
 3. METAVERSE DİJİTAL OYUN PSİKOLOJİSİ, ISSN:, 2022.
 4. EMPAS - Emanate Proceedings of Addiction Studies (EMPAS), ISSN:xxxx-xxxx, 2023.
 5. Metaverse Çok Boyutlu Yaşam Başlıyor!, ISSN:, 2023.

Projeler > Projeler

 1. Değişim Benden Başlar, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu, 2023.
 2. Selçuk 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2022.
 3. 3. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi (WGW2022), 2022.
 4. 3. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi (WGW2022), 2022.
 5. YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi - YETZ 2022, 2022.
 6. International Educational Technology Conference IETC 2022, 2022.
 7. International Educational Technology Conference 2022, 2022.
 8. Global HR Summit 2022, 2022.
 9. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2022.
 10. SineFilozofi Dergisi, Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu IV, 2021.
 11. International Educational Technology Conference (IETC 2021), 2021.
 12. International Teacher Education Conference, 2021.
 13. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 14. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, 2021.
 15. PSİKO-SOSYAL TÜKENMİŞLİĞİN MEDYATİK TÜKETİMİ: ŞİDDET, 2021.
 16. 6. İstanbul Güvenlik Konferansı, 2020.
 17. 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 18. Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.
 19. IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2019.
 20. 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019.
 21. 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, 2019.
 22. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2015.

İdari Faaliyetler

 1. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Times Higher Education - SDG Etiket Danışmanı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Times Higher Education - SDG Etiket Veri Giriş Sorumlusu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Pozitif Psikoloji Çalışma Grubu / Positive Psychiology Research Group, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Koordinatör / Coordinator, Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSÇÖZÜM, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - 2021)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyonu, (2020 - 2021)
 10. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Sosyal İnovasyon Projeleri Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2020 - 2021)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - 2021)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2021)
 14. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. BOSİAD Z PLANI PROJESİNE DESTEK VE KATKIDAN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ, (BOSİAD), 2021.

Bilimsel Üyelikler

 1. İLAD İletişim Araştırmaları Derneği 2023
 2. Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB) 2023
 3. Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB) 2022

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Yeni Medya Araştırmaları, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Özel Öğretim Yöntemleri (Pedagojik Formasyon), (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 2*, (Doktora / 2022-2023 Bahar)