Sağlık Yönetimi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi bölümü, üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölüm. Sağlık Yönetimi bölümü sağlık kurumlarının yönetim ve işletimini yapacak sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyor.
 Bölümden mezun olan öğrencilere “Sağlık Yöneticisi” unvanı veriliyor.  

Sağlık Yönetimi nedir?

Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilere “Sağlık Yöneticisi” unvanı veriliyor. Bölümden mezun olan öğrenciler, sağlığın olumlu yönde gelişimini şekillendirebilecek, hastane ve diğer sağlık kurumlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri konusunda yeterli düzeye ulaşmış Hastane Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı gibi alanlarda istihdam edilecek tam donanımlı Sağlık Yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Yönetimi bölümünü kimler okumalı?

Sağlık Yönetimi bölümünü tercih edecek adayların öncelikle iletişim ve insan ilişkilerinin güçlü olması gerekiyor. Bunun yanında gelişime açık, karşısındakini anlayabilen, problem çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, kriz anını etkili bir şekilde yönetebilen, empati kurabilen ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gerekiyor.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi bölümünde okutulan dersler nelerdir?

Sağlık Yönetimi Bölümünde, Genel İşletme, İktisat, Hukuk, Temel Sağlık Bilgisi, Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Finansal Yönetim, Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Biyoistatistik, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sağlık Sigortacılığı ve Aktüerya, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Kalite Yönetimi, Sağlık Ekonomisi gibi temel bilimler ve mesleğe özgü derslerin yanında Sosyal Sorumluluk, Üretim Yönetimi, Örgütsel Davranış, İş Sağlığı ve Güvenliği, Halk Sağlığı, Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri, Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgi Yönetimi, Sağlıkta Halkla İlişkiler gibi birçok seçmeli ders okutuluyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri müfredatta bulunan zorunlu staj uygulaması sayesinde aldıkları profesyonel eğitimi sahada uygulama imkânı elde ediyor.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi bölümü mezunları nerelerde çalışıyor?

Bölümden mezun olan Sağlık Yöneticileri resmi ve özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışma imkanı buluyor.

Sağlık Yönetimi bölümünün özel koşulu var mı?

Sağlık Yönetimi bölümünde özel koşul bulunmuyor. Adayların, Alan Yeterlilik Testinde (AYT)’de yeterli puanı alması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü öğrencisi Esma Ertan, bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.


 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)