Günümüzün parlayan mesleği ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunuyor. İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu yürürlüğe girmesi ile günümüzde aday öğrencilerin ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor. Bölümden mezun öğrencilere “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanı veriliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği nedir?

Dünyada artan iş kazalarını sıfırlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu yürürlüğe girdi. Kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana ve iş güvenliği uzmanına olan ihtiyaç da artmaya başladı. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü; iş yerinin güvenliği ile ilgili gerekli ön incelemeyi gerçekleştirerek, iş yeri ile ilgili tehlikeleri tanımlamayı ve risk değerlendirmeleri yapmayı hedefliyor.  

Risklerin kontrol altına alınması için önlemleri tespit ederek, iş yerinde tehlike oluşturan bölgeler ile ilgili gerekli ölçüm ve değerlendirmelerde bulunuyor. Rapor tutacak, iş yerinde yapılacak olan periyodik kontrol ve bakımları planlayarak, hazırladığı planların uygulanmasını sağlıyor, iş yerinde çalışan işçilerin güvenliği ile ilgili durum tespiti yaparak, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri yetiştirmeyi hedefliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği okumalı?

Bu bölümü tercih edecek adayların iletişim ve insan ilişkileri kuvvetli, bireysel ve grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, kriz anında sakin kalabilen, anında gelişen olaylara çözümler üretebilen, problemleri çözmede hızlı davranabilen kişiler olması gerekiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde okutulan dersler nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde Temel Fizik, Anatomi, Biyoloji ve Kimya, İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, Hukuka Giriş, Makine ve Teçhizat, Tehlike Belirleme ve Risk Yönetimi, Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, Güvenlik Mühendisliği, Mühendislik Ekonomisi, Acil Durum Yönetimi, Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, Çevre Sağlığı, Patlayıcı Ortamlar ve Tehlikeleri gibi yoğun teorik dersler veriliyor. Bunun yanında İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, İSG Uygulamaları, Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği dersleri de öğrencilere uygulamalı olarak gösteriliyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencileri, alanında uzman isimlerden aldığı eğitimi zorunlu yaz stajı uygulaması sayesinde pratiğe dökme imkânı bularak sektöre hazır hale geliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunları ne iş yapar? 

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olacak öğrenciler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri, kamu ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak çalışma imkânı bulabiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün özel koşulu var mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde özel koşul bulunmuyor. Aday öğrencilerin Aday Yeterlilik Testi sınavında yeterli puanı alması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencisi Nisanur Odacı, bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.