Kimya Mühendisliği bölümünün avantajları neler?

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği, üniversitelerin 4 yıllık lisans fakülteleri bünyesinde eğitim veriyor. Aday öğrencilerin, sayısal puan türü ile tercih edebileceği kimya mühendisliği bölümü, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen çok yönlü bir mühendislik dalı.

Kimya Mühendisi kimdir?

Lisans eğitiminde Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilere, kimya mühendisi unvanı veriliyor. Kimya mühendisleri genellikle "Kimya Mühendisliği" veya "Proses Mühendisliği" alanında diploma elde ediyor. Bölüm öğrencilerine; matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin yanında yaşam ve mühendislik bilimlerinin temel ilke ve yaklaşımlarını da esas alan çok disiplinli bir mühendislik eğitimi veriliyor.Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği bölümünün avantajları neler?

Kimya alanında yetkin mühendisler yetiştirmenin amaçlandığı kimya mühendisliği bölümünde kimya mühendisliği eğitimi almak isteyen öğrencilere birçok özellik kazandırılıyor. Analitik düşünme becerisinin kazandırıldığı bölümde öğrencilerin, kimya, süreç mühendisliği, biyoteknoloji gibi alanlardaki problemlere çözüm getirme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.Kimya Mühendisliği

Öğrenciler Kimya Mühendisliği bölümünde hangi dersleri görüyor?

Kimya Mühendisliği bölümünde öğrencilere birçok teorik ve uygulamalı ders okutuluyor. Öğrenciler; Organik Kimya, Biyokimyanın Temelleri, Süreç Dinamiği ve Kontrolü, Akışkanlar Dinamiği, Rekombinant DNA teknolojisi, Kimyasal ve Biyolojik Reaksiyon Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Laboratuvarı, Isı ve Kütle Transferinin Temelleri gibi birçok zorunlu ders veriliyor.Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Kimya Mühendisliği bölümünde öğrenciler yüzde yüz İngilizce eğitim görüyor. Öğrencilere alanlarına dair pek çok teorik dersin yanı sıra seçmeli ders de veriliyor. Öğrenciler, Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji, Fermantasyon Teknolojisi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde Veri Madenciliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde Taşınım Olayları, Ayırma İşlemleri, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme, Endüstriyel ve Gıda Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji ve Özel Uygulamalar, İlaç Geliştirme İlke ve Uygulamaları, İlaç Tasarımı gibi birçok seçmeli ders görüyor.

Üsküdar ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği öğrencileri alanında uzman isimlerden aldıkları teorik dersleri Üsküdar Üniversitesi bünyesinde bulunan laboratuvarlar sayesinde uygulama imkânı buluyor. Öğrenciler, Kimya Laboratuvarı ve Kimya Mühendisliği Laboratuvarı sayesinde teorik bilgilerini pekiştiriyor. Ayrıca öğrencilere yaz stajı olanağı da sağlanıyor. Böylece öğrenciler sektörel deneyim elde ediyor.

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği mezunları hangi alanlarda çalışabilir?

Kimya Mühendisliği mezunlarının çalışmakta olduğu alanlar arasında ilaç, gıda, plastik, petrol ve petrokimya, enerji, cam, boya, maden, seramik, nitelikli kimyasallar, hızlı tüketim sektörleri ile süreç/tesis tasarımı ve kurulumu yer alıyor. Ayrıca sektör olarak, kimya mühendisleri için kimya, ilaç, enerji, çimento, boya,  biyoteknoloji, tarım, metal, kağıt, gıda ve tekstil gibi birçok sektörde çalışma fırsatı bulunuyor. Kimya mühendisleri devlet ve özel sektörde çalışabilmenin yanı sıra gerekli şartları sağlamaları durumunda üniversitelerin akademisyen olarak da görev alabilir.

Bölümün özel koşulu var mı?

Aday öğrencilerin Kimya Mühendisliği bölümünü tercih edebilmesi için Alan Yeterlilik Testi sınavında baraj sıralamasına uyması gerekiyor. Buna göre aday öğrencinin AYT’ de en düşük 300 bininci kişi olması ve sayısal puan türünde yeterli puanı alması gerekiyor.