Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

Kimya Mühendisliği Üsküdar Üniversitesi'nde öğrenilir.

 

Kimya Mühendisliği Bölümü Nedir?

Kimya mühendisliği hammadde ve kimyasalların yararlı ve değerli ürünlere dönüştürülmesini hedefleyen ve bu amaçla matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin yanında yaşam ve mühendislik bilimlerinin temel ilke ve yaklaşımlarını da esas alan çok disiplinli bir mühendislik alanıdır.

Kimya Mühendisliği ve Proses Mühendisliği

Kimya mühendisleri genellikle "Kimya Mühendisliği" veya "Proses Mühendisliği" alanında diploma sahibidir. Profesyonel sertifikalara sahip olan Kimya mühendisleri, profesyonel kuruluşlara üye olabilmektedir. Kimya mühendislerinin üye olduğu kurumlar arasında Kimya Mühendisleri Enstitüsü (IChemE) ve Amerikan Kimya Mühendisleri Enstitüsü (AIChE) gibi kurumlar bulunmaktadır.


Kimya mühendisliği gelişmelerle yeniden tanımlanmaktadır

Kimya mühendisliği tanımı, dünyadaki gelişmelerle beraber dönemsel olarak farklı şekillerde tanımlanmaktadır. AIChE (Amerikan Kimya Mühendisliği Enstitüsü), 1950’li yıllarda Kimya mühendisliğini “Kimya mühendisliği mühendislik mesleğinin bir kolu olup, maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimlerinin yer aldığı, üretim işlemlerinin uygulama ve gelişimi ile ilgilenir. Kimya mühendisinin görevi, içlerinde fiziksel ve kimyasal değişimlerin yer aldığı cihazların projelendirme, yapım ve çalıştırılmasından ibarettir” şeklinde tanımladı.

21. Yüzyılda yeniden tanımlandı

Kimya mühendisliği 21’inci yüzyıla gelindiğinde bu yüzyılın getirdiği yenilikler göz önünde bulundurularak yeniden tarif edildi ve 2000’li yıllarda “Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır” şeklinde tanımlandı.

Tam Donanımlı Profesyoneller Yetiştirilmesi Hedefleniyor

Kimya mühendisliği bölümünde kimya mühendisliği eğitimi almak isteyen öğrencilere kazandırılan analitik düşünme yeteneği sayesinde öğrencilerin kimya, proses/süreç mühendisliği, biyoteknoloji gibi alanlardaki problemlere çözüm getirme becerilerinin olması hedeflenmektedir. Üsküdar Üniversitesi hem Türkiye'de hem de dünya çapında kimya mühendisliğinin önde gelen bir merkezi olmayı hedeflemektedir.

ERASMUS İmkânları Sunuluyor

Üsküdar Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri multidisipliner bir çerçevede eğitim görme fırsatı yakalamaktadır. Bu sayede öğrencilerin, yüksek etkili, dünya standartlarında ve en üstün özelliklere sahip çok çeşitli araştırma konuları arasından ilgili oldukları alanları seçebilme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz ikili anlaşmalarımız (ERASMUS) aracılığıyla uluslararası eğitim deneyimi kazanabilmektedir.

Kimya Mühendisliği Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Kimya Mühendisliği Bölümü, mühendislik disiplini ile bütünleşik olan temel bilimlerin teorik ve uygulamalı derslerinden oluşmaktadır. Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri için; petrokimya, kimya, ilaç, biyoteknoloji, kimyasal süreç modelleme, çevre ve enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, biyomalzemeler, nanoteknoloji, katalizörler ve katalitik reaksiyonlar, polimer bilimi, süreç mühendisliği, biyoinformatik ve biyoistatistik gibi birçok alanda uzmanlaşma fırsatı oluşturacak bir eğitim sunulmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin müfredat kapsamında aldıkları teorik derslerin uygulamalarını aktif olarak yürütülmesi önemlidir. Kimya mühendisliği öğrencilerinin lisans eğitimlerinin ilk dönemlerinde General Chemistry-I, General Chemistry-II, Organic Chemistry dersleri Genel Kimya ve Kimya Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Ortak dersler kapsamındaki Physics I, Physics II derslerinin uygulamaları Fizik Laboratuvarında yapılmaktadır. Computer Aided Engineering Graphics, Introduction to Programming for Chemical Engineering dersleri Bilgisayar Laboratuvarlarında gerçekleştirilmekte ve sırasıyla Solidworks ve MATLAB programları öğretilmektedir. İleriki dönemlerde ise Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-I ve Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-II dersleri yine Kimya Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama ve Laboratuvarlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmelerine olanak tanırken, onları gerçek dünya problemlerine hazırlamaktadır.

Kullanılan Laboratuvarlar
1)Kimya Mühendisliği Laboratuvarı
2)Bilgisayar Laboratuvarı - I
3)Kimya Laboratuvarı
4)Bilgisayar Laboratuvarı - II
5)Fizik Laboratuvarı


Çok Geniş Araştırma Alanlarına Hakim

Kimya Mühendisliği hayatın her alanında araştırma yapmaya ve ürün geliştirme konusunda çalışmalar yapılmasına imkân sağlamaktadır. Bu anlamda AR-GE çalışmalarının en çok kullanıldığı mühendislik alanların başında yer almaktadır. Bölümümüzde, nanoyapılı malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, mikroreaktörler, aerojel tabanlı opto-akışkan sistemler, kimyasal süreç modelleme, superkritik akışkan teknolojileri, fotokataliz, yapay fotosentez, hava temizleme, kendini temizleyen yüzeyler, protein modelleme, protein-protein ilişkileri, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, biyoinformatik gibi araştırma konuları ele alınmaktadır.

Öğrenim Dili İngilizce

Eğitim süresi dört yıl olan Kimya Mühendisliği Bölümünde öğrenim dili %100 İngilizce olup yabancı dil hazırlığı zorunludur. Yabancı dil eğitimi belirtilen eğitim süresine dâhil değildir.

Kimya Mühendislerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Kimya mühendislerinin iş imkânları çok çeşitlidir. Kimya mühendisleri kimyasal süreç ve tesis içeren her türlü sektörde üretim, planlama, pazarlama ve araştırma-geliştirme departmanlarında çalışabilirler.

Sektör olarak, kimya mühendisleri için petrokimya, kimya, ilaç, enerji, çimento, boya, plastik, biyoteknoloji, tarım, metal, kağıt, gıda ve tekstil gibi birçok sektörde çalışma fırsatı bulunmaktadır. Kimya mühendisleri devlet ve özel sektörde çalışabilmenin yanı sıra tercihe göre yurt içinde ya da yurt dışında çeşitli araştırma desteklerinin yardımıyla akademik kariyer yolunu da izleyebilmektedir.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)

SAY

5

411.84094

93249

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)

SAY

34

302.43427

286077

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!