Çevre Sağlığı programı ve avantajları…Çevre Sağlığı programı, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan bir program. Çevre Sağlığı programı, her türlü canlı varlığın artış gösterdiği günümüzde, canlıların yaşayabileceği sağlıklı bir ortam elde edilmesi adına büyük önem taşıyor. Programdan mezun olan öğrencilere Çevre Sağlığı Teknikeri unvanı veriliyor.

Çevre Sağlığı nedir?

Çevre Sağlığı programı, çevre bilimini ilgilendiren temel alanlardan biyoloji, ekoloji, klimatoloji gibi temel bilimler ile doğal ve insan kaynaklı çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçlerini ele alıyor. Çevre Sağlığı programı, çevre sorunlarına farklı bilimsel çözüm yolları arayan çevrenin önemini, neden korunması gerektiğini ve korunmazsa nelerle karşılaşabileceğimizle ilgili bilinçli “Çevre Sağlığı Teknikeri” yetiştirmeyi hedefliyor.Çevre Sağlığı programını kimler tercih etmeli?

Çevre sağlığı programını, doğaya ve yaşama önem veren, bilinçli, farkındalık ve sorumluluk sahibi, topluma hizmet etmeyi seven, toplumun sağlığı için çaba gösterebilecek, insan ilişkileri ve iletişim becerili kuvvetli, ikna kabiliyeti yüksek, titiz, duyarlı, kişilerin tercih edebileceği bir alan.

Çevre Sağlığı Programında hangi dersler okutuluyor?

Programda öğrencilere çevre bilimini ilgilendiren alanlardan Genel Biyoloji, Genel Kimya, Ekoloji gibi temel derslerin yanında Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Politikaları ve Mevzuatı, Temel Anatomi ve Fizyoloji, Çevre Kimyası, Çevre Toksikolojisi, Su Kalitesi ve Arıtımı, Katı Atıklar, Biyoteknoloji, Toprak Bilgisi Uygulamaları dersler de veriliyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Çevre Sağlığı programı öğrencileri alanında uzman isimlerden farklı alanlarda birçok teorik eğitim görüyor. Öğrencilere ayrıca edindikleri teorik bilgiyi uygulamalı eğitim ile pekiştirme olanağı da sunuluyor. Öğrenciler zorunlu yaz stajıyla birlikte edindikleri bilgileri sektörde uygulama imkânı buluyor. Böylelikle öğrenciler, deneyim elde ediyor.Çevre Sağlığı programı mezunları nerelerde çalışıyor?

Çevre Sağlığı programından mezun olan öğrenciler, devlet veya özel hastanelerde, Çevre Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerde, İGDAŞ gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilir ayrıca programdan mezun olan öğrenciler, çevre mühendisleriyle birlikte de çalışabilir. 2 yıllık Çevre Sağlığı programı kazanan öğrenciler, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans bölümlerine DGS ile geçiş yapabilirler.

Çevre Sağlığı programının özel koşulu var mı?

Çevre Sağlığı programında herhangi bir özel koşul aranmıyor. Adayların, Temel Yeterlilik Testi’nde 150 barajını geçmeleri gerekiyor.