Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Çevre Sağlığı Hakkında

Çevrenin İnsan Sağlığı ve Refahı Açısından Önemi Büyük

Çevre Sağlığı Programı Nedir?

Çevre bilimini ilgilendiren temel alanlardan biyoloji, ekoloji, klimatoloji gibi temel bilimler ile doğal ve insan kaynaklı çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçlerini ele alan ve bu sorunlara farklı bilimsel çözüm yolları ile detaylı eğitim programıdır.


Çevre Sağlığı Programından Mezun Olanların Sorumlulukları Nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Programının temel amacı; eğitim alan öğrencilere çevrenin önemi, neden korunması gerektiği ve korunmazsa nelerle karşılaşabileceğimiz konularında bir bilinç oluşturmak ve bu bilince sahip mezunların çevre konularında çalışmalarını sağlamaktır.

Mezun olan öğrenciler doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişilerdir.

Temel görevleri; hava, su, toprak analizlerini yapmak, kirlilik düzeyini belirlemek, kirlilik düzeyi sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenleri belirlemek, çevreyi kirleten katı ve sıvı veya gaz atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlamak, çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere iletilmektir. Programdan başarı ile mezun olan öğrencilere “Çevre Sağlığı Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Çevre Sağlığı Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Eğitim alan öğrencilere, çevre bilimini ilgilendiren temel alanlardan biyoloji, ekoloji, klimatoloji gibi temel bilimler şeklinde doğa ve çevreye ilişkin kavram ve tanımlar verildikten sonra; doğal ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçleri ve bu süreçlerdeki önemli noktalar, bu süreçlerin kısa vade ve uzun vadede yarattığı etkilerin boyutlarını kavramayı ve Katı Atıklar, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Su Kalitesi ve Arıtımı, Toprak Bilgisi ve Kontrolü, gibi temel konularda detaylı olarak işlenmesi sayesinde mevcut olan sorunlara getirilebilecek farklı bilimsel çözüm yolları üretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bunun yanında, bu programda eğitim alan öğrencilere çalışma hayatlarında ışık tutması amacı ile ulusal ve uluslararası boyutlarda çevre konuları ile ilgili mevzuatlar karşılaştırmalı olarak okutulmaktadır.

Çevre Sağlığı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Çevre Bakanlığı’na bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerde, SEKA, Perkim, İGDAŞ gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!