Bilim ve teknolojinin geliştirdiği alan Elektrik- Elektronik MühendisliğiElektik- Elektronik Mühendisliği, üniversitelerin 4 yıllık lisans fakülteleri bünyesinde eğitim veriyor. Aday öğrencilerin, sayısal puan türü ile tercih edebileceği elektrik-elektronik mühendisliği bölümü, gerekli yüksek teknolojiyi sağlayarak günlük yaşamın kalitesini ve konforunu doğrudan etkileyecek çalışmalar yapan bir mühendislik alanı.

Elektrik- Elektronik Mühendisi kimdir?

Lisans eğitiminde Elektrik- Elektronik bölümünden mezun olan öğrencilere, elektrik- elektronik mühendisi unvanı veriliyor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ise bilgi toplumunu oluşturan teknolojileri sağlıyor. Bölümde öğrencilere elektronik devreler, biyomedikal sistemler, enerji sistemleri (üretimi, iletimi, dağıtımı), kontrol sistemleri, iletişim, otomasyon, hesaplama, bilgilerin depolanması ve aktarılması gibi konular öğretiliyor.

Geleceğin mesleği Elektrik- Elektronik Mühendisliğinin avantajları neler?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan mobil iletişim, elektronik ticaret, bilgisayarlar ve internet de elektrik-elektronik mühendisliğinin başlıca konuları arasında yer alıyor. Hayatın pek çok farklı alanında çok önemli bir işleve sahip olan Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin hızla gelişen teknoloji ile gelecekte çok daha önemli bir role sahip olacağı öngörülüyor. Bu sebeple istekli, yeniliğe açık adayların tercih edebileceği bir alan.Elektrik- Elektronik Mühendisliğinde hangi dersler okutuluyor?

Öğrencilere alanlarına dair pek çok teorik dersin verildiği elektrik- elektronik mühendisliği eğitiminde, sektördeki hızlı gelişime uyum sağlayabilmeleri için lisans eğitiminden itibaren sektörel yaklaşımlarla eğitim veriliyor.
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitimlerini yüzde yüz İngilizce olarak görüyor. Teorik eğitim alan öğrenciler iki yaz stajı yaparak edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkânı da buluyor.Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrencilere Analiz, Genel Kimya, Fizik, Ekonomiye Giriş, Matris Kuramı, Bilgisayar Araçları, Elektrik Mühendisleri için Olasılık, Elektronik, Enerji Dönüşümü, Sistem Dinamiği ve Denetimi, İletişim Mühendisliği, Elektromanyetik Alan Kuramı, Elektronik Laboratuvarı gibi dersler veriliyor.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği mezunları hangi alanlarda çalışabilir? 

Üniversitelerin elektrik- elektronik mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler Bilgisayar sistemleri ve iletişim ağları, mobil iletişim ve kablosuz ağlar, optik ve mikrodalga iletişimi, gelişmiş robotlar ve akıllı makineler, video ve görüntü işleme sistemleri, kuantum cihazları ve kuantum hesaplama, elektromanyetik uyumluluk, yenilenebilir enerji sistemleri, uzay araştırma ve teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zekâ, derin öğrenme, bulut bilişim, duyarga ağlar ve biyomedikal sistemler gibi alanlarında çalışabilir. Ayrıca bölümden mezun olan öğrenciler serbest çalışabildikleri gibi kamu ve özel sektörde de iş bulma imkânına sahip.

Bölümün özel koşulu var mı?

Aday öğrencilerin Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih edebilmesi için Alan Yeterlilik Testi sınavında baraj sıralamasına uyması gerekiyor. Buna göre aday öğrencinin AYT’ de en düşük 300 bininci kişi olması ve sayısal puan türünde yeterli puanı alması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.