Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Hakkında

Üsküdar Üniversitesinde Güçlü Bir Altyapı ile Yeni Mühendisler Yetişiyor…

Elektrik-Elektronik Mühendisliği nedir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, bilgi toplumunu oluşturan teknolojileri sağlar. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, gerekli yüksek teknolojiyi sağlayarak günlük yaşamın kalitesini ve konforunu doğrudan etkilemektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, bilim ve teknolojinin diğer alanlarında da birçok yeniliğin ve keşfin itici gücünü oluşturmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, elektronik devreler, biyomedikal sistemler, enerji sistemleri (üretimi, iletimi, dağıtımı), kontrol sistemleri, iletişim, otomasyon, hesaplama, bilgilerin depolanması ve aktarılması gibi alanların temelini oluşturmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Geleceğin Mesleği

Günümüzde yaygın olarak kullanılan mobil iletişim, elektronik ticaret, bilgisayarlar ve internet de elektrik-elektronik mühendisliğinin başlıca konuları arasında yer almaktadır. Hayatın pek çok farklı alanında çok önemli bir işleve sahip olan Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin hızla gelişen teknoloji ile gelecekte çok daha önemli bir role sahip olacağı bilinmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Geniş Bir Alanı Kapsıyor

Günümüzde tıptan iletişime, bilgisayar teknolojilerinden internete ve uzay araştırmalarına kadar birçok farklı alanda elektrik-elektronik mühendisliğine ve bu alanda yetişen donanımlı uzmana ihtiyaç duyulmaktadır. Tıp alanında modern teşhis ve tedavi teknikleri, elektrik-elektronik mühendisliği biliminin katkısını gerektirmektedir. Akıllı evler, akıllı yollar, akıllı şehirler gibi uygulamalar elektrik-elektronik bilimi olmadan asla düşünülemez. Endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılan otomasyon sistemleri ve robotlar ağırlıklı olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uygulama alanlarında yer almaktadır. Özetle; elektrik-elektronik mühendisi sadece bilgi çağının altyapısını oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bilim ve mühendisliğin diğer alanlarında karşılaşılan sorunları da çözmektedir.

Tam Donanımlı Elektrik-Elektronik Mühendisleri Yetiştirilmesi Hedefleniyor

Elektrik-Elektronik Mühendisliği sektöründeki hızlı gelişime uyum sağlayan, araştıran, tasarlayan, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp yürütülmesini sağlayabilecek birikime sahip Elektrik-Elektronik Mühendislerine ülkemizin ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, Üsküdar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün elektrik-elektronik mühendislerinin yetiştirilmesi ve hızlı teknolojik gelişme yaşayan Türkiye'nin elektrik-elektronik endüstrisine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Elektrik-Elektronikteki hızlı gelişime uyum sağlayacak bilgi ve beceriye sahip mühendislere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Üsküdar Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişime katkıda bulunabilecek en ileri becerilere sahip elektrik-elektronik mühendislerini mezun etmeyi amaçlamaktadır.


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programının İçeriği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öncelikle matematik, temel bilimler ve temel mühendislik alanlarında güçlü bir altyapı kurmayı amaçlamaktadır. Daha spesifik olmak gerekirse; elektrik-elektronik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlamak ve ilgili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulmak amaçlanmaktadır. Bunun dışında öğrencilerimiz günlük mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, ekipmanları ve modern iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilecektir. Programımızın en belirgin avantajı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ndeki çeşitli bölümlerden yararlanarak çok disiplinli alanlarda çalışma kapasitesine erişebilmesidir.

4 Yıllık Lisans Programı Uygulanıyor

Öğrenim süresi, bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı hariç, 8 yarıyıldır. Eğitim dili % 100 İngilizcedir. Program tamamlandıktan sonra lisansüstü programa devam edilebilir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezunları İçin Fırsatlar

Bölüm tarafından sunulan dersler, elektrik-elektronik mühendisliğinin uygulama alanları olan aşağıdaki disiplinlerin temelini oluşturmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları aşağıdaki alanlarda iş imkanları bulabilmektedir:

 • Bilgisayar sistemleri ve iletişim ağları
 • Mobil iletişim ve kablosuz ağlar
 • Optik ve mikrodalga iletişimi
 • Tümleşik devre tasarımı ve mikro-elektronik sistemler
 • Gelişmiş robotlar ve akıllı makineler
 • Video ve görüntü işleme sistemleri
 • Kuantum cihazları ve kuantum hesaplama
 • Elektromanyetik uyumluluk
 • Yenilenebilir enerji sistemleri
 • Uzay araştırma ve teknolojileri
 • Antenler ve propagasyon
 • Nesnelerin interneti
 • Yapay zeka
 • Derin öğrenme
 • Bulut bilişim
 • Duyarga ağlar
 • Biyomedikal sistemler


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!