Tıp ve mühendisliğinin bir araya geldiği alan ‘Biyomühendislik’Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi veren Biyomühendislik bölümü, öğrencilerin sayısal puan türüyle tercih edilebileceği bir alan. Mühendislik ve yaşam arasında köprü kuracak profesyoneller yetiştirmeyi hedefleyen Biyomühendislik bölümü, öğrencilerine birçok alanda çalışma imkânı sunuyor.

Biyomühendislik nedir?

Biyomühendislik, temel mühendislik ilkelerinin biyolojik sistemlere uygulanması ile tıp ve mühendisliğin buluştuğu bir bilim. Temel mühendislik ilkeleriyle canlı sistemlerini bir araya getiren bu bölüm bütün canlıların yapısını anlamak ve onarmak için hem bilimsel hem de yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştiriyor.Gelişen teknoloji ile birlikte moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi bilimlerde yaşanan hızlı ilerlemeler mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulanacak yeni bir bilim dalı alan Biyomühendislik alanını ortaya çıkardı. Öğrenciler Biyomühendislik bölümünde, laboratuvar ortamında dersler görüyor.

Biyomühendislik dersinde alınan dersler neler?

Biyomühendislik bölümünde teorik derslerin yanı sıra laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uygulamalı dersler de bulunuyor. Öğrenciler bölümün ilk yıllında Organik Kimya, Genel Biyoloji, Fizik, Matematik, Biyomühendisliğe Giriş, Kimyanın Temelleri gibi teorik dersler; diğer yıllarda ise Sitokiyometri, Psikokimya, Moleküler Hücre Biyolojisi, Fizyoloji, Akışkanlar Mekaniği, Kinetik ve Reaktör Tasarımı, Biyoinformatik, Matematiksel Modelleme gibi uygulamalı ve alan dersleri alıyor.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Biyomühendislik bölümü, eğitim dili % 100 İngilizce olarak 50’ye aşkın laboratuvarında son teknoloji cihazlarla ve mühendislik bölümünün gerektirdiği her türlü fiziksel donanımla öğrencilere eğitim imkânı sunuyor.Biyomühendislik bölümünü kimler okumalı?

Biyomühendislik, fen bilimlerine ilgili, matematiği seven, bilimsel merakı olan, araştırmacı kişiliğe sahip, ekip çalışmasına uyum sağlayabilen, problem çözmede başarılı, gözlem verilerini bütünleştirebilen, dikkati kuvvetli adayların tercih edebileceği bir bölüm.

Biyomühendislik mezunlarının çalışma alanları neler?

Biyomühendislik bölümünden mezun olan öğrenciler, hastanelerde, ilaç sektöründe, genetik tanı ve tedavi sağlayan kurumlarda, medikal aygıtlar, genetik, biyoteknoloji, enerji, tarımsal ilerlemeler, çevre ıslahı ile ilgili çeşitli endüstrilerde üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer alabilir.

Biyomühendislik bölümünün özel şartı var mı?

Öğrencilerin Biyomühendislik bölümünü tercih edebilmesi için Alan Yeterlilik Testi sınavında baraj sıralamasına uyması gerek. Buna göre aday öğrencinin AYT’ de en düşük 300 bininci kişi olması ve sayısal puan türünde yeterli puanı alması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik bölümü öğrencisi Sude Çinçin, bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.