Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Biyomühendislik Bölümü Dersleri, Çalışma Alanları | ÜÜ

Biyomühendislik Bölümü (İngilizce)


Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, biyolojik sistem ve süreçlerden esinlenerek yeni teknolojiler geliştirebilen, tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

biyomühendislik

Biyomühendislik Bölümü Nedir?

Biyomühendislik, biyolojik sistemlerdeki problemleri mühendislik yaklaşımıyla çözmek için matematik, fizik ve kimya gibi temel fen bilimlerini, mühendislik ilkelerini ve yöntemlerini kullanan bir alandır.Biyomühendislik, Teknoloji ve Yaşam Arasında Köprü

Biyomühendislik, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla yükselen teknoloji ve canlılar arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Tüm canlı sistemlerindeki problemleri çözmede olduğu gibi insan vücudunu anlamada ve onarmada, bilimsel ve objektif verilere dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine de öncülük etmektedir.

Biyomühendislik Bölümü’nde öğrencilerin çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahip, üretken hedefleri olan, takım çalışmasını ve ömür boyu öğrenmeyi benimsemiş, araştırmacı, patent ve marka konularına duyarlı girişimci bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerimizin dört yıllık lisans eğitimleri boyunca müfredatları çerçevesinde aldıkları uygulamalı derslerin uygulamalarını ihtiyaç duyulan cihazlar ile donatılmış olan çeşitli laboratuvarlarda gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerimiz araştırma projelerinde yer alarak ilgili deneylerini de laboratuvarlarımızda gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, lisansüstü öğrencilerimiz de tez çalışmalarını, projelerini veya araştırmalarını laboratuvarlarımızda gerçekleştirebilmektedir.

Kullanılan Laboratuvarlar
•Biyomühendislik Temel ve Uygulamalı Laboratuvarı
•Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı
•Kimya Mühendisliği Laboratuvarı
•Fizik Laboratuvarı
•Mac Laboratuvarı

biyomühendislik

Biyomühendislik Bölümü Program İçeriği

Biyomühendislik Bölümü’nün eğitim süresi 4 yıldır ve öğrenim dili İngilizce’dir.  Biyomühendislik Bölümü; temel tıp bilimleri, biyoloji ve mühendislik bilimlerinde kullanılan teknolojiler konusunda eğitim-öğretim odaklı program içeriğine sahiptir.

Biyomühendislik Bölümünde Çağdaş Mühendislik Eğitimi 

Çağdaş mühendislik eğitiminin gerektirdiği her türlü fiziksel donanım ve Türkiye’nin önde gelen seçkin ve başarılı akademik kadrosuna sahip olan bölüm, donanımlı ve dünyanın her yerinde aranan üretken mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2023 ÖSYS Taban Puanı

2023 ÖSYS Başarı Sırası

BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (BURSLU)

SAY

3

418.89031

88774

BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)

SAY

17

312.77505

283041

biyomühendislik

Biyomühendislik Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?   

Bölüm mezunları, ilaç endüstrisi, medikal aygıtlar, genetik, biyoteknoloji, enerji, tarımsal ilerlemeler, çevre ıslahı ile ilgili çeşitli endüstrilerde üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer alabilecekleri gibi akademik alanda çalışma olanağı bulabilmektedir.

Biyomühendislik (İngilizce) Bölümü, Taban Puanları
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!