Tarih bölümünü kimler tercih etmeli?

Üsküdar Üniversitesi kütüphane

Tarih, geçmişte yaşamış toplumları yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalı. Üniversitelerin, 4 yıllık lisans fakülteleri bünyesinde bulunan Tarih bölümü geçmişi olan köklü bölümler arasında yer alıyor. Tarih, sözel puan türü ile öğrencilerin tercih edebileceği bir alan.

Tarih bölümü nedir? 

Tarih lisans eğitiminde geçmişte olan ve hala gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar inceleniyor. İnsanlık var olduğu sürece tarihte var olacak bu nedenle tarih bölümü günümüzde hala öğrencilerin sıkça tercih ettiği, devamlılığını ve sürekliliğini koruyan bir alan olarak dikkat çekiyor.

Tarih bölümünü kimler tercih etmeli?

Tarih bölümü, okumayı, yazmayı, araştırmayı seven tarihi olaylara meraklı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, objektif bakış açısına sahip, olaylar karşısında analiz ve sentez yapabilen, olayları yorumlayabilen, coğrafya, felsefe, sosyoloji gibi alanlara ilgi duyan kişilerin tercih edebileceği bir bölüm.

Tarih bölümünde okutulan dersler neler?

Tarih bölümü öğrencileri, dört sene boyunca birçok teorik ve seçmeli ders görüyor. Öğrencilere, Dünya Tarihi, Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem, Osmanlı Türkçesine Giriş, Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem, Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Selçuklu Tarihi, Avrupa Siyasi Tarihi, Osmanlı Paleografyası, Osmanlı Tarihi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Düşünce Tarihi, Modern Ortadoğu Tarihi, Çağdaş Türkiye Tarihi, Çağdaş Dünya Tarihi gibi zorunlu dersler veriliyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih bölümü

Öğrenciler ilk iki sene aldıkları zorunlu derslerin dışında üç ve dördüncü sınıfta uzmanlaşmak istediği alana yönelebiliyor. Bunun için öğrencilere birçok seçmeli ders sunuluyor. Öğrenciler, Anadolu Uygarlıkları Tarihi, Osmanlı Tarihi Kaynakları Üzerine İncelemeler, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Basın Tarihi, Sömürgecilik Tarihi, Dünden Bugüne Azınlıklar Meselesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları Üzerine İncelemeler, Türkiye’de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi, Osmanlıda Şehircilik Tarihi gibi birçok seçmeli dersi seçebilir.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih bölümü öğrencileri, alanında uzman isimlerden aldıkları teorik eğitimi seçmeli derslerle pekiştiriyor. Öğrenciler, dördüncü sınıfın sonunda Mezuniyet Projesi dersi kapsamında edindikleri bilgi ve birikimi uygulama imkânı buluyor.

Tarih bölümünü mezunlarının çalışma alanları neler?

Tarih bölümünden mezun olan öğrenciler, arşivciler tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilir. Turist rehberliği yapabilir ya da gerekli eğitimi aldıktan sonra üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.

Tarih bölümünde özel koşul var mı?

Tarih bölümünde özel koşul bulunmuyor. Öğrencilerin AYT’de yeterli puanı alması gerek. Bölüm, sözel puan türü ile öğrenci alıyor.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih bölümü öğrencisi Asena Kazancı, bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.