Toplumu inceleyen bir bilim dalı: SosyolojiFarklı kültürleri, kültürlerarası ilişkileri ve toplumu inceleyen sosyoloji bölümü, toplumda, grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini inceliyor. Sosyoloji bölümü, araştırma ve gözlem yapmayı seven aday öğrencilerin, eşit ağırlık puan türü ile tercih edebileceği bir alan.

Sosyoloji Bölümü nedir?

Toplumu inceleyen bir bilim dalı olan sosyoloji bölümü, bireylerin toplumla ilişkilerinden, aile, din, eğitim, ekonomi gibi toplumsal kurumların incelenmesine kırsal ve kentsel yaşamdan, siyasete kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Sosyoloji bölümünden mezun olan öğrencilere sosyolog unvanı veriliyor.

Sosyoloji Bölümünü kimler tercih etmeli?

Sosyoloji bölümü, okumayı, araştırmayı seven gözlem yeteneği güçlü, sorgulayan, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşabilen, insani ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli, soyut ve analitik düşünme becerisine sahip, düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilen kişilerin tercih edebileceği bir alan.Sosyoloji Bölümünde okutulan dersler neler?

Sosyoloji bölümü öğrencileri; Sosyolojiye Giriş, Kurumlar Sosyolojisi, Klasik Sosyoloji Teorileri, Çağdaş Sosyoloji Teoriler, Sosyolojide Araştırma Yöntemleri, Aile Sosyolojisi, Toplumsal Değişme, Sosyal Psikoloji, Sosyal Bilimlerde İstatistik, Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sağlık Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Görsel Sosyoloji, Sosyal Şiddet, Toplumsal Hareketler, Turizm Sosyolojisi, Medya Sosyolojisi, Etnik Gruplar Sosyolojisi gibi dersler görüyor.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümü öğrencilerine alanında uzman akademik kadrosu ile teorik eğitimin yanı sıra staj imkânı da sunuyor. Öğrenciler, dördüncü sınıfta edindikleri teorik bilgileri uygulayarak mesleki anlamda donanım kazanıyor.  

Sosyoloji Bölümü mezunları nerelerde çalışabilir?

Bölümden mezun olan sosyologlar; sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde insan kaynakları departmanlarında, belediyelerde sosyolog olarak çalışabilir, kamu kurumlarının yanı sıra yayıncılık ve iletişim sektöründe danışman ve araştırmacı pozisyonlarında görev alarak projeler geliştirebilir. Gerekli eğitimi aldıktan sonra akademisyen olarak da çalışabilir.  

Sosyoloji Bölümünde özel şart var mı?

Sosyoloji bölümünde herhangi bir özel koşul yok. Aday öğrenciler, eşit ağırlık puan türü ile sosyoloji bölümünü tercih edebilir.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümü öğrencisi Furkan Ahmet Arslan, bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.