Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün Fırsatları...

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Türkiye’de ve dünyada yaşanan siyasi olayları yakından takip etmeyi, olaylar karşısında analiz yaparak yorumlamayı gerektiren bir alan. Üniversitelerin lisans fakülteleri bünyesinde bulunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, eşitlik ağırlık puan türü ile adayların tercih edebileceği bir bölüm.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kimler tercih etmeli?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü okuyacak adaylar; siyasete, ekonomiye, ülkelerin iç ve dış politikalarına, hukuk kurallarına meraklı olmalı. Düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde etkin ifade edebilmeli. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü, olaylar karşısında yorum yapabilme ve analiz edebilme yeteneğine sahip, insan ilişkileri kuvvetli, analitik ve eleştirel düşünebilen, sorgulayan adaylar tercih edebilir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde alınan dersler neler?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrencilere teorik ve seçmeli birçok ders veriliyor. Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Hukukun Temel Kavramları, Eleştirel Düşünce, Klasik Dönem Siyasal Düşünce, Siyasi Tarih, Anayasa Hukuku, Siyaset Biliminde Araştırma Yöntemleri, Siyaset Teorisi, Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları, Modern Dönem Siyasal Düşünce, Akademik Yazım Becerileri, Türk Siyasal Hayatı, Uluslararası Örgütler, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Politik Psikoloji, gibi dersler görüyor.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı lisan ile eğitim veriyor. Alanında uzman isimlerden eğitim alan öğrenciler, aldıkları teorik eğitimi dördüncü sınıfta mezuniyet projesi dersi kapsamında uygulama imkânı buluyor.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları ne iş yapar?

Bölümden mezun olan adaylar, Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler, çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalarda çalışabilir. Ayrıca üniversitelerde akademik çalışmalar yaparak akademik personel olarak da çalışabilirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün özel koşul var mı?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde özel koşul yok. Aday öğrencilerin, Alan Yeterlilik Testi sınavında yeterli puanı alması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.