Üsküdar Üniversitesi Dünyanın en kaliteli eğitim veren ilk 500 üniversitesi arasında!

Haber ile ilişkili SDG etiketleri

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.48143

Üsküdar Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2024 sonuçlarına göre, başvuruda bulunulan 17 etiketin tamamını almaya layık görüldü. Üsküdar Üniversitesi tüm etiketlerde vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da yer alırken, 2 etikette 1. sırada, 5 etikette 3. sırada yer aldı. Üniversitemiz, 2023 yılında Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) başlığında layık görüldüğü 17 etiketin 13’ünde dünya sıralamasında ilk 500 üniversite arasına girdi. 17 etiketin hepsine sahip vakıf üniversiteleri arasında da Overall Rankings kategorisinde Türkiye’de 1. sırada yer alma başarısı gösterdi.  

Üsküdar Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2024 sonuçlarına göre, dünyanın en kaliteli eğitim veren üniversiteleri arasında yer aldı. “3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “7-Erişilebilir ve Temiz Enerji” üniversitemizin en başarılı 3 etiketi olarak sıralamalarda dikkat çekmiştir. 

Üsküdar Üniversitesi Times Higher Education (THE) Impact Ranking için 2023 yılında başvurusunu yaptığı 5 etiket için Dünya sıralamaları ile toplamda 100 üzerinden 54.8 puan alarak 1591 kurum arasında ilk yüzde 50'lik dilimde listelenmişti. 

2024 için başvurulan 17 etiketin tamamını aldı

2023 Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen THE Impact Ranking 2024 sıralaması ilan edildi. Üsküdar Üniversitesi başvurduğu 17 etiketin tamamını almaya layık görüldü. 

Sonuçlara göre; başvuruda bulunulan 17 etiketin tamamını almaya layık görülen Üsküdar Üniversitesi, ortalama puanını 62.7'ye çıkarttı ve geçen yıla göre dünya sıralamasında yüzde 10 sıçrama yaparak 1963 kurum (üniversite veya araştırma enstitüsü) arasında ilk yüzde 40'lık dilimde listelendi.

Dünya sıralamasında ilk 500 içinde

Üsküdar Üniversitesi almaya hak kazandığı 17 değerlendirmeye alındığında dünya sıralamasında ilk 500 üniversite içerisinde yer 17 farklı alandaki etiket başvuruları ile bu alanlarda dünya genelinde oldukça iddialı olan diğer tematik üniversiteler ile de rekabet ederek, geçen yıla oranla yüzde 10’luk gelişim gösterdi.

17 etikette sıralama nasıl oldu?

Üsküdar Üniversitesi başvurduğu 17 etiket kapsamında yürüttüğü akademik ve sosyal faaliyetler ile oldukça dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

“1-Yoksulluğa Son” etiketi ile yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek hedefi ile yürütülen faaliyetleri ile Üsküdar Üniversitesi dünya sıralamasında 301-400 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 10. ve vakıf üniversiteleri arasında da 4. sırada yer alırken,

“2-Açlığa Son” etiketi ile BM, açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi hedeflerken, üniversitemiz bu etiket kapsamında yürüttüğü faaliyetler ile dünya sıralamasında 301-400 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 14., vakıf üniversiteleri arasında da 1. sırada yer aldı. 

“3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam” etiketi ile, sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almayı hedefleyen BM’nin bu kapsamdaki faaliyetlerine yaptığı katkı ile dünya sıralamasında 201-300 arasında yer alırken, Türkiye’deki üniversiteler arasında 6., vakıf üniversiteleri arasında da 4. sırada yer aldı. 

“4-Nitelikli Eğitim” etiketi, kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu etikette Üsküdar Üniversitesi 2023 yılında yürüttüğü faaliyetler ile dünya sıralamasında 401-600 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 26., vakıf üniversiteleri arasında da 7. sırada yer aldı.

“5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” etiketiyle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek gayesi ile yürütülen çalışmalarında Üsküdar Üniversitesi dünya sıralamasında 201-300 arasında yer aldığını, Türkiye’deki üniversiteler arasında 6., vakıf üniversiteleri arasında da 3. sırada yer buldu.

“6-Temiz Su ve Sanitasyon” etiketi ile BM herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, bu etiket kapsamında yürüttüğü faaliyetler ile dünya sıralamasında 401-600 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 15. ve vakıf üniversiteleri arasında da 3. sırada yer aldı.

“7-Erişilebilir ve Temiz Enerji” etiketi herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak gayesiyle kurumların bu alandaki faaliyetlerini değerlendirmektedir. Üsküdar Üniversitesi bu etiket kapsamında dünya sıralamasında 301-400 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 12., vakıf üniversiteleri arasında da 3. sırada yer aldı.

“8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” etiketi istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamdaki akademik, sosyal ve paydaşları ile yürüttüğü faaliyetleri ile dünya sıralamasında 801-1000 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 28., vakıf üniversiteleri arasında da 8. sırada yer aldı.

“9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” etiketi, dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek gayesiyle BM’nin bu kapsamdaki faaliyetlerine destek vermeyi önceliklemektedir. Üsküdar Üniversitesi 2023 yılındaki faaliyetleri ile dünya sıralamasında 601-800 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 39., vakıf üniversiteleri arasında da 9. sırada yer aldı.

“10-Eşitsizliklerin Azaltılması” başlıklı etiket ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmayı hedeflemektedir ve üniversitelerin bu amaca destek faaliyetleri ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişim için önem arz etmektedir. Bu etiket kapsamındaki faaliyetleri ile dünya sıralamasında 301-400 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 16., vakıf üniversiteleri arasında da 5. sırada yer aldı.

“11-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” etiketi ile şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda Üsküdar Üniversitesi’nde yürütülen faaliyetler ile dünya sıralamasında 601-800 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 24., vakıf üniversiteleri arasında da 6. sırada yer aldı.

“12-Sorumlu Üretim ve Tüketim” etiketi sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamayı hedefleyen ve kurumların da bu alandaki faaliyetlerine destek veren, bu faaliyetleri izleyen etikettir. Üsküdar Üniversitesi 2023 yılındaki faaliyetleri ile dünya sıralamasında 401-600 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 24., vakıf üniversiteleri arasında da 6. sırada yer aldı.

“13-İklim Eylemi” etiketi BM’nin yüksek öncelikli etiketlerinde olmakla birlikte iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmeyi hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesi uzun yıllardır hassasiyetle iklim odaklı çalışmalar yürütmekte ve 2023 yılı faaliyetleri ile dünya sıralamasında 401-600 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 16., vakıf üniversiteleri arasında da 3. sırada yer aldı.

“14-Sudaki Yaşam” etiketi sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmayı hedeflemektedir. Karasal ekosistemi korumakla birlikte sudaki yaşama dair faaliyetleri ile Üsküdar Üniversitesi dünya sıralamasında 201-300 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 5., vakıf üniversiteleri arasında da 1. sırada yer aldı.

“15-Karasal Yaşam” etiketi, karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engelleme hassasiyeti ile kurumların dikkatini çeken, faaliyetlerini destekleyen etikettir. Üsküdar Üniversitesi bu etiket kapsamındaki faaliyetleri ile dünya sıralamasında 401-600 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 20., vakıf üniversiteleri arasında da 3. sırada yer aldı.

“16-Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” etiketi sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmayı hedeflerken Üsküdar Üniversitesi bu etiket kapsamında 2023 yılında 101 olarak dünya sıralamasında yer aldı. 2024 yılı dünya sıralamasında 401-600 arasında yerleşen Üsküdar Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında 12., vakıf üniversiteleri arasında da 6. sırada bu etikette yer aldı.

“17-Amaçlar için Ortaklıklar” etiketi BM’nin son sürdürülebilir kalkınma hedefi olmakla birlikte uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmayı hedefler. Üsküdar Üniversitesi bu etiket kapsamında yürüttüğü ve kendisinden önceki 16 etiketi kapsayan bütüncül değerlendirme ile dünya sıralamasında 601-800 arasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 17., vakıf üniversiteleri arasında da 6. sırada yer aldı.

Araştırma, eğitim, yönetim ve sınırların ötesine etki 

The Times Higher Education (THE) tarafından Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen sıralama, üniversitelerin tüm faaliyetlerini bu kalkınma hedefleri kapsamında araştırma, eğitim, yönetim ve sınırların ötesinde etkiye sahip olabilme stratejileri başlıklarında değerlendirmektedir. Üniversitelerin en yüksek puan aldığı 3 etikete ilişkin puanın %26’sı ile birlikte başvuruda zorunlu etiket olarak yer alan 17. etiketin %22’sı ile ağırlıklandırılmış puanları ile elde edilen Overall Score sonuçlarına göre üniversitemiz bu metrikte de dünya sıralamasında 801. sıradan itibaren listelenmektedir.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)