Hemşirelikte bakımın gücü ve yenilikçi uygulamalar ele alındı

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.47784

Hemşirelik haftası kapsamında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından ‘Hemşirelikte Bakımın Gücü ve Yenilikçi Uygulamalar’ konulu sempozyum gerçekleştirildi. Alanında uzman hemşirelerin katılım sağladığı sempozyumda hemşireliğin bakım gücü ve ekonomik boyutları ele alındı. Hemşirelikte yenilikçi uygulamalar üzerinde durulan etkinlikte yapay zeka teknolojisine de dikkat çekildi. Dijitalleşmenin hemşireliğe etkisinin de değerlendirildiği programda TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenci sunumları da yer aldı. 

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumunda gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Derya Deniz yaptı. 

Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin: “Hemşireler toplumda çok önemli bir rol model”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ertekin; “Sağlık alanında ekip çalışmasının en önemli ayağı hemşireler. Sağlık mesleğinin doğumunun ilk başına bakarsanız ebelikten başlayıp ardından hemşireler grubu ve hekimler. Hemşireler toplumda çok önemli bir rol model oluyorlar. Çok güçlü bir duruş sergiliyorlar ve bunun asla bozulmayacağına da inanıyorum. Çünkü altyapısı, kökeni, kuralları çok net. Son yıllarda eğitim anlayışı, sağlığa bakış değişti. Özellikle bilgisayarın yaşamımıza ve sağlık sektörüne girmesiyle, son zamanlarda yapay zekânın birçok alanda gündeme gelmesiyle belki iş kaygıları ortaya çıkmaya başladı. Olumlu kullanıldığında son derece akıllı ve güçlü işlemler olacak.” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Selma Doğan: “İnsanın doğumuna ve ölümüne dokunan çok özel bir meslek”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, düzenlenen sempozyumda açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Doğan; “Her sene biraz daha güçlü olarak sesimizi duyurmaya başladık. Etkinliklerimizde bu gücü daha fazla göstermeye çalışıyoruz. Uluslararası Hemşireler Birliği, bugün 140’ın üzerinde ülkenin derneklerinin temel temsilcisi olarak, her yıl toplumların küresel düzeyde sağlıklarını etkileyen önemli konular içinden temalar belirleyerek bu temaların işlenmesini istiyor. Bu yılın teması da ‘Hemşireler Geleceğimiz’ sloganıyla hemşirelik bakımının ekonomik gücü üzerine kurgulanmış durumda. Hemşireler en güvenilir meslekler sıralamasında en önde yer alan grup. Öyle ki, insanın doğumuna ve ölümüne dokunan çok özel bir meslek. Şefkatle yürütülmesi gereken bir meslek. Hemşireler mücadelecidir. Geçmişten beri büyük mücadelelerle bu gelişmeler kat edilmiştir. Hemşirelik her zaman bu çabalarıyla daha iyi noktaya gelecektir.” ifadelerini kullandı. 

“Hemşireliğin Bakım Gücü ve Ekonomik Boyutu” ele alındı

Sempozyumun 1’inci oturum başlığı “Hemşireliğin Bakım Gücü ve Ekonomik Boyutu” oldu. Oturum başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan gerçekleştirdi. Düzenlenen oturuma çevrim içi katılım sağlayan Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, THD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hümeyra Zengin, ‘Hemşirelik Mesleğine Yatırım ve Sağlık Ekonomisine Katkısı’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Oturumun diğer konuşmacısı Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Direktörü Uzm. Saliha Koç oldu. Koç, ‘Hemşirelik Bakım Kalitesi ve Ekonomik Boyutu’ başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. 

“Hemşirelik Bakım Gücü ve Yenilikçi Uygulamalar” üzerine konuşuldu

2’nci oturumda ise “Hemşirelik Bakım Gücü ve Yenilikçi Uygulamalar” konusu üzerine konuşuldu. Oturum başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurcan Uysal yaptı. Sempozyumda, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, ‘Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji ve Yapay Zeka Uygulamaları’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Demirdağ, ‘Dijitalleşme ve Hemşirelik Bakımı’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elçin Babaoğlu, ‘Psikiyatrik Bakımda Dijital Uygulamalar’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aydan Akkurt Yalçıntürk ise ‘Geriatrik ve Evde Bakım Uygulamalarında Yenilikçi Yaklaşımlar’ konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı ve ikinci oturum sonlandı. 

Müzik şöleni gerçekleştirildi…

“Hemşirelikte Bakımın Gücü ve Yenilikçi Uygulamalar” başlığında gerçekleşen Hemşirelik Haftası Sempozyumunda müzik şöleni yaşandı. Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aleyna Dikmedaş, 3. sınıf öğrencisi Simay Boyraz ve 2. sınıf öğrencisi Berfin İzgi tarafından canlı performans sergilendi. Şarkıların söylendiği bölüme öğrenciler de eşlik etti. 

“TÜBİTAK Destekli Hemşirelik Öğrencileri Proje Sunumları” gerçekleşti

Düzenlenen sempozyumun 3’üncü ve son oturumunda, “TÜBİTAK Destekli Hemşirelik Öğrencileri Proje Sunumları” yer aldı. Oturumun başkanlığını ise Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doç. Dr. Sebahat Ateş yaptı. 

‘Hastane Polikliniğine Başvuran Bireylerin Kanser Taramalarına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi’ başlığında çalışmalarını yürüten Bilge Macit, Şevval İrem Dalcalı ve Şule Can, çalışmalarını Dr. Öğr. Üyesi Hatice Demirdağ danışmanlığında yürüttü. Sempozyumda projenin sunumunu ise Şevval İrem Dalcalı yaptı. 

‘Cerrahi Hastalarında Ameliyat Öncesi Ağrı İnançları ve Cerrahi Korkunun Ameliyat Sonrası Ağrı ile İlişkisi’ başlığında çalışmalarını yürüten Öykü Ergül, projesini Dr. Öğr. Üyesi Hatice Demirdağ danışmanlığında sürdürdü. Ergül, projesini katılımcılarla paylaştı. 

‘Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Vermeleri Önündeki Engeller’ başlığında çalışmalarını yürüten Berna Can, Reyhan Orhan, Tabarek Alobaidi , çalışmalarını Doç. Dr. Sebahat Ateş danışmanlığında yürüttü. Sempozyumda projenin sunumunu ise Berna Can yaptı. 

‘Hemşirelik Beceri Eğitiminde Akran Yönderliğinin Öğrencilerin Öğrenme Algısı ve Beceriyi Uygulama Başarısına Etkisi: “Randomize Kontrollü Çalışma” başlığında çalışmalarını gerçekleştiren Ümran Yılmaz, Halis Kara, Fatma Sema Boncuk ve Edanur Emir, çalışmalarını Prof. Dr. Nurcan Uysal danışmanlığında yürüttü. Sempozyumda projenin sunumunu ise Ümran Yılmaz gerçekleştirdi. 

‘Z Kuşağı Hemşirelik Öğrencilerinin Sahip Olduğu İnsani Değerlerin Mesleki Değerleri Kazanmadaki Etkisi’ başlığında çalışmalarını gerçekleştiren Ecrin Babur, Onur Taş ve Malika Jorayeva, çalışmalarını Prof. Dr. Nurcan Uysal danışmanlığında yürüttü. Sempozyumda projenin sunumunu ise Ecrin Babur yaptı. 

Düzenlenen etkinlik teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı. 
 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)