Alanında uzman ergoterapistler ‘3. Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları’ nda buluştu

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.44828

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Yüksek Lisans Programı ve Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜTEM) tarafından “3. Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları” bilimsel programı gerçekleştirildi. Ergoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova önderliğinde gerçekleşen programa alanında uzman ergoterapistler katılım sağladı.

Çevrimiçi düzenlenen programa Erg. Özlem Yalçın, Erg. Zeynep Özdemir, Erg. Mustafa Sağlıyan, Erg. Alin Zekiye Tüz, Erg. Menekşe Yüksel, Erg. Serap Yiğit ve Erg. Emre Erdoğan katılım sağladı.

Erg. Özlem Yalçın: “Ergoterapistler, kadınların tedavisinde etkin rol almalı”

“Kadın Sağlığında Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları” başlıklı sunum yapan Erg. Özlem Yalçın; “Kadın sağlığında kanıta dayalı ergoterapi uygulamaları genel anlamda, kadınlarda görülebilecek çeşitli sağlık problemlerine özel olarak planlanan ve uygulanan ve cerrahi olmayan yaklaşımları kapsayan bir ergoterapi alt uzmanlık alanıdır. Kadın sağlığı alanında çalışan ergoterapistler kadınların yaşam evreleri süresince değerlendirme yapmalı, kadınların terapisinde etkin rol almalı, ergoterapi öğrencilerine yol göstermeli, sağlık uzmanları ile iş birliği yapmalı, toplumu bu konuda eğitmeli ve bu konudaki araştırma girişimlerini teşvik etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Erg. Mustafa Sağlıyan: “İdeasyon bir yönüyle duyusal girdilerin entegrasyonu”

“Kanıta Dayalı Ergoterapide İdeasyonel Praksi” adlı sunumunu gerçekleştiren Erg. Mustafa Sağlıyan ise; “İdeasyonel Praksi; bir motor aksiyonun fikrini, planlamasını ve açığa çıkarılmasını içeren bir kavram olarak tanımlanmıştır. Yine aynı şekilde ideasyon da bir yönüyle duyusal girdilerin entegrasyonuna ve olası vücut hareketlerinin sonuçlarının bilinmesine bağlı bilişsel bir işlev olarak görülmüştür.” şeklinde konuştu.

Erg. Zeynep Özdemir: “Bu testler sonucunda günlük yaşamda yaşadığı zorlukların sebebi tespit edilebilir”

“Kanıta Dayalı Uygulamalarda Testler: EASI ve SIPT” başlıklı sunumunda Erg. Zeynep Özdemir; “Ergoterapist müdahalesine başlamadan önce danışanını detaylı bir şekilde değerlendirmelidir. Bu iki test çocuğun duyusal sistemlerini (görme, işitme, vestibüler, propriyosepsiyon, taktil) ve duyusal sistemlerle ilişkili alt becerilerini (desen kopyalama, yapı oluşturma, pozisyon taklidi, fikir, bilateral koordinasyon, sıralama vb.) değerlendirir. Testlerin sonucunda bir grafik elde edilir ve çocuğun kendi yaş grubuna göre normatif değerlerle kıyaslaması yapılabilir. Bu sayede günlük yaşamda yaşadığı zorlukların sebebi tespit edilip sonuca göre müdahale planlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Erg. Alin Zekiye Tüz: “Evsiz bireylerin tekrar kendi bağımsız yaşamını kurması sürecinde etkin rol oynamaktadır”

“Evsiz Bireylerde Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları” adlı sunumunu gerçekleştiren Erg. Alin Zekiye Tüz; “Evsizlik olgusu tarihsel süreç içerisinde varlığını her daim göstermiştir. Evsizlik hem yerel hem de küresel anlamda bireyleri etkileyen bir sorundur. Ergoterapistler evsiz bireylerin topluma kazandırılması, meslek kaybı yaşayan bireylerin meslek kazandırılması çalışmaları, etkilenimli olan günlük yaşam aktivitelerine ve sosyal beceri katılımını hedefleyerek evsiz bireylerin tekrar kendi bağımsız yaşamını kurması sürecinde etkin rol oynamaktadırlar.” dedi.

Erg. Menekşe Yüksel : “Cinsel aktiviteyi ele almamak, ergoterapi müdahalelerini tehlikeye atabilir”

“Cinsel Sağlık Alanında Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamalarının Yeri ve Önemi” adlı sunumunu gerçekleştiren Erg. Menekşe Yüksel; “Ergoterapistler, cinsel sağlıkta hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaşanan işlevsel kısıtlılıkların ve zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. Çocuklarda, ergoterapistler, cinsel kimlik ve fonksiyonların gelişimini destekleyerek çocukların bedenlerini tanımalarına, özgüvenlerini artırmalarına ve cinsellik konusunda sağlıklı bir bilinçlenme süreci yaşamalarına yardımcı olur. Aynı şekilde yetişkinlerde ergoterapistler cinsel fonksiyon bozuklukları, kronik ağrı veya fiziksel engeller gibi sorunlarla başa çıkmalarına, cinsel sağlıkla ilgili doğru bilgilere ulaşmalarına ve cinsel yaşamlarını iyileştirmelerine multidisipliner yaklaşarak rehberlik ederler.” ifadelerini kullandı.

Erg. Serap Yiğit: “Tedavi hastanın durumuna göre planlanıyor”

“Hemiplejik Bireylerde Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları” adlı sunumunda Erg. Serap Yiğit; “Hemiplejide Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları hemiplejik bireylerde mental durum fonksiyonlarının, konuşma ve lisan, kranial sinir fonksiyonlarının bozukluklarını, motor ve duyusal bozuklukları, denge-koordinasyon veya postür problemlerini değerlendirme ile başlar. Değerlendirme sonuçlarına göre ayna terapisi, sanal gerçeklik, robotik rehabilitasyon ve Bobaht tekniği gibi uygulamalardan bireye en uygun olan terapi şekli seçilerek Ergoterapi müdahalesine başlanır.” dedi.

Erg. Emre Erdoğan: “Bireylerin yaşam kalitelerini maksimum düzeye çıkarmasını hedefliyoruz”

“Brugada Sendromu Olan Kişilerde Ergoterapi Uygulamaları” adlı sunumunu gerçekleştiren Erg. Emre Erdoğan de “Kardiyopulmoner rahatsızlığı olan bireylerde ergoterapistler; günlük yaşam aktiviteleri desteklenmesi yaşam kalitelerinin arttırılması ve çevresel katılımları arttırılması, sosyal ve ruhsal destek sağlanması, bireylerin okupasyonel katılımlarını arttırılması aynı zamanda kognitif becerilerin desteklenmesinde önemli rol ve görevler üstlenmektedir. Bireylerin iş yaşamlarına geri dönüşleri kolaylaştırabilmek için mesleki rehabilitasyonda da desteklemektedir.” dedi.

Sunumlar ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi

Sunumların sona ermesinin ardından Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova, ergoterapistlerle sunumları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi.
 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)