The Journal of Neurobehavioral Sciences (JNBS) CiteFactor endeksinde

Üsküdar Üniversitesinin bilimsel dergilerinden olan The Journal of Neurobehavioral Sciences CiteFactor endeksinde taranmaya başladı. Nörodavranış Bilimleri Dergisi JNBS, Üsküdar Üniversitesi’nin Nörobilimin tüm alanlarında yapılan orjinal çalışmalara yer veriyor. 2014 yılından bugüne yayınlarına devam eden resmi, bilimsel ve erişime açık olan dergi Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanıyor.

Baş editörlüğünü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, editörlüğünü ise Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin’in yaptığı JNBS Dergisi, uluslararası endekslere dâhil olma çalışmaları kapsamında CiteFactor endeksi değerlendirme sürecinden başarı ile geçerek Ekim 2019 itibari ile bu endeksde taranmaya başladı.

Nörodavranış Bilimleri Dergisi JNBS, birçok disiplini ve sistemler yoluyla (örn. nörofizyolojik, sinirbilim sistemleri) davranışsal (örneğin bilişsel sinirbilim) ve klinik yönleriyle molekülleri (örn. moleküler sinirbilim, biyokimya), sağlıkta hesaplamalı yöntemleri kapsıyor.

Belirtilen konularla kısıtlanmayan dergi, web sayfasında (https://www.jnbs.org/tr) belirtilen multidisipliner alanlarda ve davranış bilimleri ile kurduğu disiplinler arası çalışmalardan üretilen yayınlara da yer veriyor.

Dergi, Nisan 2019 tarihinden itibaren kabul edilen yayınlar DOI numaraları ile birlikte online olarak yayınlanıyor.

Kapsamı itibari ile Dünya’nın birçok farklı bölgesinden yazarların çalışmalarını paylaştığı JNBS, öte yandan tamamen açık erişimli bir dergi (OA).

Endeks erişim linki için: https://www.citefactor.org/journal/index/24840/the-journal-of-neurobehavioral-sciences#.XZmdsX9S-Ul)

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)