Üsküdarlı öğrenciler kanserin izini sürüyor…

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Orhun Karakuş’un “CD27’nin Olası Etkisinin İncelenmesi Gastrik Kanserinde Genel Polimorfizm olası etkisinin araştırılması” çalışması Haliç Üniversitesinde gerçekleşen 7’nci Uluslararası Moleküler Tıp Kongresinde poster olarak sunuldu.

Karakuş’un çalışması İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp ABD Başkanı Prof. Dr. İlhan Yaylım danışmanlığında yapıldı.

Çalışma aynı zamanda TÜBİTAK 2209 A programı Bilim İnsanı Destekleme Daire başkanlığı tarafından da desteklendi.

“Mide kanseri hastaları çalışmaya dâhil edildi”

Çalışmada, genlerin neden olduğu hastalıkların teşhisini kolaylaştıran ve bunlara tanı koyulmasını sağlayan genetik polimorfizm ile CD27 geninin sahip olduğu mutasyonların mide kanseri üzerindeki etkilerin araştırılması üzerine polimorfizm çalışmaları yapıldı.

CD27 SNP'lerinden biri olan rs2267966'i ilk kez dünyada mide kanserli hastalarda ve Türk popülasyonunda araştırıldığı çalışmada İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği dalı tarafından tanısı koyulmuş 22 Kadın 45 erkek olmak üzere 67 mide kanseri hastası incelendi.

Kontrol grubu olarak ise 49 kadın, 54 erkek olmak üzere toplam 103 sağlıklı gönüllü birey çalışmaya dâhil edildi.

Projenin sonuçları, "Yaş parametrelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda hasta ve kontrol gurubu içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mide kanserli nod metastası olan 59 hastanın %42.4 yani 25 kişi CD27 geninde AT genotipi taşırken nod metastası olmayan 8 hastanın AT genotipini hiç taşımadığı gözlemlendi. Bu bulgu istastiksel olarak anlamlıdır. Her ne kadar CD27 genotipi risk anlamında hasta ve kontrol grunu arasında her hangi bir genotipsel (genetiksel) farklılık göstermese de, AT genotipinin özellikle pozitif nod metastası (N+) olan hastalar negatif nod metastası (N-) olanlara göre istatiksiksel olarak anlamlıdır. Bu nedenle hasta grubuda belkide CD27'nin genotip durumu hastalığın ilerleyişi ile alakalı bir parametre olarak yer alabileceği ön görülmektedir." şeklinde açıklandı.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)