Üsküdar’ın “İklim Eylemi” başlığındaki çalışmaları da başarılı bulundu.

Haber ile ilişkili SDG etiketleri

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.35930

Üsküdar Üniversitesi’nin araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki başarısı uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından bir kez daha tescillendi. Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 101, Türkiye sıralamasında 2’inci olan Üsküdar Üniversitesinin “13-Climate Action (İklim Eylemi)” etiketi altındaki çalışmaları da başarılı bulundu.  

Suudi Arabistan’da düzenlenen “Times Higher Education’ın Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresinde” konuşan Arizona Eyalet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Michael Crow, insanlığın sorunların boyutunu kavramadaki başarısızlığının merkezinde üniversitelerin olduğunu ifade etti. Bu konuda gerekli müfredat değişikliği yapmayan üniversiteleri uyaran Crow, bugün yaşanılan sorunların zamanında önlem alınmamasından kaynaklanmadığının altını çizdi.

Prof. Dr. Crow: “Sürdürülebilir bir dünya için üniversiteler gerekli değişiklikleri zamanında yapmadılar”

Crow delegelere seslendiği konuşmasında, sürdürülebilirliğin iklim konusunda kritik önemde olduğunu aktardı. Crow; “Sürdürülebilir bir dünya için üniversiteler müfredatlarında gerekli değişiklikleri zamanında yapmadılar. Ama hala geç değil ve üniversiteler iklim krizini ele almak ve çözüm yolları bulmak için kahramanca harekete geçebilirler. Biz akademisyenler tasarlanan çevreye büyük katkıda bulunduk ve bu yapılı çevrenin sürdürülebilir olmamasının ve doğal çevreyi giderek daha fazla bozmasının sorumluluğunun büyük bir kısmını taşıyoruz.” dedi. 
Ayrıca Prof. Dr. Crow, dünyanın her şeyin hızlandığı inanılmaz derecede zorlu bir döneme girdiği ve yükseköğretimin halihazırda yapabileceği ancak yapmadığı pek çok şey olduğunu ifade etti. 

Prof. Dr. Özdemir: “İklim değişikliğiyle ilgili projeleri teşvik ediyoruz”

Bu anlamda Üsküdar Üniversitesi’nin başarısının “13-Climate Action (İklim Eylemi)” etiketi altında tescili oldukça önemli bir durum.  Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversite olarak bu konudaki başarılarını paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Özdemir; “Bu hedefe kolay ulaşmadık. İklim değişikliğiyle ilgili sorunlara karşılık vermede ve bu sorunları azaltmada önemli bir nokta, öğrencilere sorunu bütüncül bir şekilde anlamalarını sağlamak ve onları yeni projeler ve çözümler geliştirmeye teşvik etmek olduğunu biliyoruz. Bugün gurur verici olan, çalışmalarımızın Times Higher Education tarafından tescil edilmesi. Emeği geçen her kese çok teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Üsküdar Üniversitesi tarafından iklim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirilen akademik çalışma ve projeler:

Müfredatta çevre bilincini artıracak ve farkındalık oluşturacak Teknoloji Felsefesi, Çevre Sosyolojisi, Çevre Etiği, Afet ve Travma Psikolojisi, Çevre Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi ve Uluslararası Göç Sorunu gibi derslere yer verdik.

Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu olarak akademik çalışmalar yanında toplumu aydınlatamaya devam ediyoruz.

Üniversitemiz al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi’ni hazırlayan ekipte yer aldı. Sözleşmeyi Türkçeye tercüme ettik. Avrupa İklim vakfı bu projemizi destekledi.

Konuyla ilgili yaptığımız bilimsel toplantıya sunula tebliğler “İSLÂM ÇEVRE AHLÂKINDA “MİZAN” KAVRAMI Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak” olarak kitap olarak yayınlandı.

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)