Üsküdar’ın ‘kadın’ başarısını uluslararası arena da tescilledi.

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.19613

Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği etiketi ile yürüttüğü araştırma, proje ve eğitim faaliyetleri Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından tescillenerek listelenme hakkı kazandı. Üsküdar Üniversitesinde çalışan kadın araştırmacıların oranı son iki yılda ikiye katlanırken, kadın araştırmacılarının araştırma ve proje faaliyetlerindeki başarısı yüzde 80,7 oranıyla dikkat çekiyor. Öte yandan 2022 yılında üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin ise yüzde 70’ini kadın öğrenciler oluşturuyor. 

“Üsküdar Üniversitesi ‘Gender Equality’ etiketinde 29. sırada yer alıyor”

Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı 2022-2026 ile eşgüdümlü yürütülen sistemli çalışmalar ile Üsküdar Üniversitesi “Gender Equality” etiketinde “Overall Ranking” kategorisinde Türkiye’deki üniversiteler arasında 29’uncu sırada listelenmeye hak kazandı. 
“Üniversite’de yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları takip ediliyor”

Üsküdar Üniversitesi ÜSÇÖZÜM Müdürü ve Ölçek Geliştirme Kordinatörü Doç. Dr. Aylin Tutugun Ünal öncülüğünde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’ ile üniversitede yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları sistematik olarak takip ediliyor. 2022 yılında Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilip yürürlüğe koyulan ÜÜGEAP (Uskudar University Gender Equality Action Plan) ile 2022-2026 yılları arasındaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları 6 hedef kapsamında yürütülüyor. Bu hedeflere uygun yürütülen faaliyetler ile araştırmacıların ve öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarındaki istihdamının güçlendirilmesi hedefleniyor. 

Eylem Planına Üniversitemiz anasayfasından erişebilirsiniz 

“Kadın araştırmacılarının katılımı yüzde 80,7 oranıyla dikkat çekiyor”

Üsküdar Üniversitesi kadın araştırmacılarının araştırma ve proje faaliyetlerindeki başarısı %80,7’lik dilimde yer alarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte, kadın çalışanların iş istihdamı, araştırma ve projelerdeki başarısı, kadın öğrencilerin üniversitemizdeki istihdamının yıllık takibi ve öğrencilere sağlanan pek çok olanaklara (araştırma ve projelere dahil olma, ödüller) yönelik düzenli hazırlanan takip çizelgeleri ve yıllık raporlar şeffaflık ilkesine uygun ve açık erişimli olarak internet ortamında yayınlanıyor. 

“2022 yılında kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 70’i kadın öğrenciler!”

Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM) ve idari birimlerin iş birliği ile hazırlanan kadınların eğitim olanaklarına erişimine yönelik takip çizelgesine göre, 2022 yılında Üsküdar Üniversitesine kayıt yaptıran kadın öğrenciler yüzde 70 oranıyla dikkat çekiyor. Mezun olan kadın öğrencilerin oranı ise yine erkeklere göre yüzde 73 oranıyla çoğunluğu oluşturuyor

.Kadın öğrencilerin istihdamına yönelik hazırlanan 2021-2022 yıllarına dair takip çizelgesine erişim sağlayabilirsiniz.

“Üniversitede çalışan kadın araştırmacıların oranı son iki yılda ikiye katlandı”

2021-2022 takip raporuna göre, Üsküdar Üniversitesinde çalışan kadın araştırmacıların ARGE faaliyetleri yıldan yıla artış göstererek son iki yılda ikiye katladı. Sosyal sorumluluk projelerinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak istihdam eden kadın araştırmacıların oranı %71,4 oranlarında seyrediyor. Ayrıca, patent başvurularında bulunan kadın araştırmacılar %84,2 oranı ile dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışmaları başlığındaki yayınlar ve etkinliklere katılımların da yer aldığı 2021-2022 yıllarına dair ARGE faaliyetleri raporu ile diğer faaliyetlerin, ödüllerin ve derecelerin yer aldığı rapora erişim linki:
 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)