İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, “Gazeteciliğin Geleceği” başlıklı Uluslararası Sempozyuma Katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, “Gazeteciliğin Geleceği” başlıklı Uluslararası Sempozyuma Katıldı.İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Nişantaşı Üniversitesi tarafından 28 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen “Gazetecilik ve Geleceğin Gazeteciliği” başlıklı Uluslararası Sempozyuma katıldı. Yeni medya ortamında gazeteciliğin geleceğinin tartışıldığı sempozyuma, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazife Güngör de hem moderatör olarak hem de “Yeni Medya ve Kamusal Alan” başlıklı bildiriyle katılım sağladı.

Kamusal alan olgusunun geçmişten günümüze farklı toplumsal sistemlerde geçirdiği dönüşümleri özetleyen Güngör, yeni medya dolayımlı kamusal alanın karakterini çeşitli boyutlarıyla tartıştı.

Toplumların demokratikleşme ölçüleriyle kamusal alanların gelişimi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirten Güngör, teknolojik gelişmelerin önemli olduğunu, ancak indirgemeci bir bakış açısıyla ele alınmasının, toplumsal yaşamdaki diğer etkenleri görmezden gelmeye neden olabileceğini, dolayısıyla da yanıltıcı saptamalara götürebileceğini belirtti.

Güngör, yeni medya ortamlarının, dolayısıyla da sosyal medya gibi araçların toplum ve insan yararına kullanımının da toplumların gelişmişlik düzeyiyle, eğitim ve kültürle ilişkisine dikkat çekti.

Prof. Dr. Güngör’e konuşma sonrasında, Nişantaşı Üniversitesi tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, “Gazeteciliğin Geleceği” başlıklı Uluslararası Sempozyuma Katıldı. 2
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)