Simülasyon maket ile tüm doğum senaryolarını öğrenecekler…

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.12644

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü için son teknoloji yeni bir eğitim uygulaması başladı. Ebelik bölümü öğrencilerinin yüksek standartta eğitimlerini tamamlamaları amacıyla,  Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP) kapsamında Ebelik Laboratuvarına yeni bir  simülasyon maketi daha eklendi.   İnsana yakın özellikler taşıyan bu simülasyon maketi ile öğrencilere,  gebelik, doğum, doğum sonu bakımın yanı sıra yenidoğan bakım becerilerinin de kısa sürede kazandırılması hedefleniyor.

Prof. Dr. Güler Cimete: “Öğrenciler, gebelik ve doğum sürecinde yaşanabilecek tüm normal ve riskli durumları, laboratuvar ortamında deneyimleyebilecekler”

Ebelik Laboratuvarına yeni eklenen “Anne-Yenidoğan Doğum Simülatörü” hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Cimete, yeni simülatör aracılığı ile öğrencilerin gebelik,  doğum, doğum sonu süreçte yaşanabilecek tüm normal ve riskli durumları laboratuvar ortamında deneyimleyebileceklerini aktardı. Cimete; Ebelik Bölümü laboratuvarının, yeni satın alınan ileri teknolojik özelliklere sahip bu simülasyon maketi  ile daha da zenginleştiğini, bu sayede öğrencilerin gerçek hastalarla karşılaşmadan önce, maket üzerinde pek çok ebelik müdahalelerini laboratuvar ortamında deneyimleyebileceklerini, böylece klinik ortamlarda hem daha başarılı olacakları hem de kadınlara güvenli ve kaliteli ebelik bakımı sunarak mesleki doyum yaşayabileceklerini belirtti

İnsana yakın özelliklere sahip simülatör üzerinde, fetal distresin yanı sıra doğum ve doğum sonu süreçte annede gelişebilecek ani durum değişikliklerine acil müdahale şansı da bulunmaktadır

Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Cimete; “Anne-Yenidoğan Doğum Simülatörü ile öğrencinin, gerçek yaşamda gebelik, doğum, doğum sonu süreçte kadınlarda karşılaşılabilen tüm normal ve normal dışı durumlarla, yenidoğan bebeklerde karşılaşılan ve acil müdahale gerektiren durumları, Öğretim Elemanları tarafından yazılarak sisteme yüklenecek senaryolar aracılığı ile laboratuvar ortamında gözlemleme ve uygun ebelik müdahalelerini gerçekleştirerek mesleki bilgi ve becerilerini artırma şansı yakalayacağını belirtmiştir. Cimete, öğrencilerin, insana yakın özelliklere sahip maket üzerinde, gebenin yaşam bulgularının yanı sıra leopold manevralarını gerçekleştirerek anne karnındaki tek ya da ikiz bebeklerin pozisyonu ve büyüklüklerini belirleyebileyebileceklerini, vajinal muayene ile pelvik çatı değerlendirmesi yapabileceklerini, fetüsün doğum kanalında ilerleyişi ve rotasyonlarını izleyebileceklerini, normal vajinal doğum, makat doğum, omuz distosisi, plesanta doğumu becerilerini geliştirebileceklerini, kord problemlerini belirleyebileceklerini,  epizyotomi kesisi ve onarımı yapabileceklerini, doğum sonrası uterus masajı yapabileceklerini, vajinal kanamalara müdahale edebileceklerini açıklamıştır. Ayrıca, simülasyon maketi sayesinde öğrencilerin pek çok temel ebelik becerilerini geliştirmesinin kolaylaşacağı ve eğitim süresinin de kısalacağı vurgulanmıştır. 

İleri teknolojik özelliklere sahip bu simülatör, öğrencilerin fetal distresin yanı sıra doğum ve doğum sonu süreçte annede ve yenidoğanda gelişebilecek ani durum değişikliklerini saptayıp, anne ve yenidoğan canlandırması gibi acil müdahale becerileri kazanmalarına, kısacası klinik ortamlarda çok ender rastlanan vaka örneklerinin dahi senaryolaştırılarak laboratuvar ortamında gerçeğe dönüştürülmesi ve bu vakalara müdahale becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.   

Arş. Gör. Ezgi Keskin: Amacımız öğrencilerimize hastane ortamına en yakın şartları sağlamak 

Ebelik laboratuvarı simülasyon maketi hakkında detaylı paylaşımlarda bulunan Ebelik Bölümü Arş. Gör. Ezgi Keskin, maket sayesinde laboratuvar ortamında öğrenciye hastane ortamı oluşturulduğunun altını çizdi. Keskin; “Bu maket BAP (Bilimsel Araştırmalar Projesi) kapsamında ebelik bölümü için  temin edilmiştir. Maketin doğum kanalı insan dokusuna çok yakın özellik gösteriyor, bu da öğrencinin muayene sırasında gerçek insan dokusuna yakın bir doku hissetmesini sağlıyor. Ayrıca maket üzerinde annenin solunum, nabız, kan basıncını normal ya da daha yüksek/düşük değerlere ayarlayarak, doğum ya da doğum sonrası süreçte annede risk durumları yaratabiliyoruz.   

Hocalar, simülasyon kontrol odasındaki bilgisayarlardan maketi yönlendiriyorlar. Kontrol odasındaki bilgisayarlara önceden değişik senaryolar yüklenebildiği gibi, anlık programlamalar da yapılabiliyor. Örneğin, maket programlanarak doğum kontraksiyonları oluşturulup, doğum sancısı çeken ve ağrı nedeniyle inleyen bir kadın simülasyonu oluşturulabiliyor. Bu sayede öğrenci sancı çeken bir kadına nasıl yaklaşması, neler yapması gerektiğini düşünüyor ve bu müdahaleleri gerçekleştiriyor. Böylece hem öğrenci deneyimleyerek öğreniyor hem hocası onu içeriden izleyip, uygulamalarını kaydedebiliyor” diye ekledi.   Keskin açıklamalarını; “simülasyon kontrol odası camlarının koyu olması, hem hocanın öğrenciyi izleyip maketi yönlendirmesini hem öğrencinin hocayı görüp heyecanlanmaması ve makete yüklenen vakanın durumuna göre bağımsız karar verip uygulamalarını gerçekleştirebilmesine olanak sağlıyor” şeklinde sürdürdü.  

Fotoğraf: Eda Keçeci / ÜHA 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)