Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu - Kurul Hakkında


Değerli Araştırmacı ve Öğrenciler,

 Haziran 2019 tarihinden itibaren Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başvuuları yalnızca online sistem üzerinden kabul edileceltir. Elden dosya teslim etmemeniz önemle rica olunur. Aşağıda akış şeması verilmiştir.

Önümüzdeki süreçte akış aşağıdaki gibi olacaktır:

  1. Dosya çevirimiçi olarak https://goetik.uskudar.edu.tr/login adresinden kayıt olunarak doldurulacak.
  2. Dolduran kişi, tüm araştırma ekibini (Yardımcı Araştırmacı, Sorumlu Araştırmacı ve Danışman) sisteme girdiğinden, Sorumlu Araştırmacıya sistem tarafından otomatik e-mail olarak gönderilecek,
  3. Dolduran kişi Yardımcı araştırmacı ise dosya dolduruldan sonra, Sorumlu Araştırmacı onayına otomatik olarak gidecek ve akabinde onay/red durumuna göre Girişimsel Olmayan Etik Kurul Sekreterliğine otomatik e-mail olarak ulaşacak,
  4. Kurul Başvuruları değerlendirmek üzere her ayın son haftası Cuma günü toplantı yapılır.
  5. Etik Kurul Sekreteri size mail olarak düzeltme veya uygunluğu bildirecek
  6. Eğer düzeltme maili gelirse, dosyayı hazırlayan çevirimiçi  sistemden düzeltmeleri tamamlayacak ve dosya yine Etik Kurul Sekreterliğine otomatik olarak düşecek.
  7. Süreç tamamlandıktan, çevirimiçi olarak onaylandı mesajını aldıktan sonra ıslak imzalı dosya Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilecek.
  8. Onay yazınızı Etik Kurul Sekreterinden ıslak imzalı olarak teslim alabileceksiniz.

Etik Kurulumuz, Üniversitemizden veya üniversite dışından yapılacak olan başvuruları bilimsel ve etik yönden değerlendirmektedir. Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, araç ve gereç üniversite Rektörlüğü tarafından sağlanmaktadır. Etik Kurulunda, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamı dışında kalan konular değerlendirilmektedir.

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu ilgili alanı içerisine; anket, mülakat, odak grup çalışması, yetişkin ve fetalkadavra çalışmaları, retrospektif arşiv taraması, kan, idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma, hücre veya doku kültürü çalışması, gen tedavisi araştırması (tedavi amacı içermeyen),hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma, antropometrik ölçüm çalışması ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği araştırmaların tamamı girmektedir. Bunun yanında sosyal bilimler araştırmalarında kullanılmak üzere insana hekimin aktif müdahalesinin bulunmadığı nörolojik ölçümler, yine etik kurul kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.

Kurum dışı başvurular için Girişimsel Olmayan Etik Kurul ücretimiz  Kdv Dahil  2.360 TL’dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

girisimselolmayan.etik@uskudar.edu.tr

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu