Sevda ASQAROVA, Ph.D

Professor of Creative psychology and Pedagogy of Education

sevda.asqarovauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2309

Short CV

She was born in 1954. Between 1969-1986, he completed his undergraduate, graduate and doctorate programs in two different fields (Psychology - Pedagogy and Musicology) with first degree.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • TÜRK İŞARET KULLANIMINDA GÖRSEL BENLİK İLE EL BECERİ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • DUYGUSAL ZEKANIN DOMİNANT EL VE YARATICILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2019.
 • OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN MOTOR KULLANMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNİ ETKİLEMESİ, 2019.
 • OFİS ÇALIŞANLARINDA STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNTERDİSİPLİNER AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • ROMANTİK İLİŞKİLERDEKİ BAĞLANMA STİLİ İLE İNSTAGRAM KULLANIMINA DAİR KISKANÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLARDA BENKLİK SAYGISI SOSYAL DESTEK İLE DUYGUSAL VE SOSYAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINDA STRES VE ANKSİYETENİN İNCELENMESİ, 2019.
 • KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ANKSİYETEYİ TETİKLEMESİ, 2019.
 • 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERDEKİ AYRILIK ANKSİYETESİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİM TUTUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ALGISI VE DEĞER YÖNELİMLERİNİN ETKİLERİ, 2019.
 • ERGOTERAPİDE MODEL OLARAK ÇOCUK YOGASININ BİLİŞSEL, FİZİKSEL, SOSYAL, DUYGUSAL VE DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 • OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA EBEVEYNLERİ TARAFINDAN DOKUNMA DUYUSUNA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDAN SONRA ÇOCUKLARDAKİ DUYUSAL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ERGOTERAPİ'DE PANİK ATAK VE DEPRESYONDA REFLEKSOLOJİNİN ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI, 2019.
 • İNŞAAT ÇALIŞANLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE SOSYOPSİKOLOJİK DURUMU, 2019.
 • Meme Kanserinde Mastektomi Geçirmenin Psikolojisi : Meme Kanseri Tanılı ve Sağlıklı Kadınlar Arasında Bir Karşılaştırma, 2018.
 • DİYALİZ HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM VE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN DEPRESYON, İŞLEVSELLİK, GENEL PSİKOPATOLOJİ KLİNİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ, 2017.
 • MÜZİĞİN VE SANATIN İNŞAAT İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ, 2017.
 • LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI DÜZEYLERİNDE SANAT TERAPİSİNİN ETKİSİ, 2016.

Administrative Activities

 • Merkez Müdürü, MÜTEM 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Muafiyet Komisyonu 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Koordinatör, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, MÜZİK KULÜBÜ 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Ergoterapi 2020.
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020.

Education and Training Activities

 • Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları, (lisans) Güz.
 • Klinik Eğitim III, (lisans) Güz.
 • Klinik Eğitim I, (lisans) Güz.
 • Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşımlar, (lisans) Güz.
 • Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Ergoterapiye Giriş, (lisans) Güz.
 • Ergoterapi Yaklaşımları, (onlisans) Güz.
 • Duyu Eğitimi, (lisansustu) Güz.
 • Duyu Eğitimi, (lisansustu) Güz.
 • Mezuniyet Projesi, (lisans) Bahar.
 • Klinik Eğitim IV, (lisans) Bahar.
 • Engelsiz Üniversite, (lisans) Bahar.
 • Engelsiz Üniversite, (lisans) Bahar.
 • Ergoterapide Müzik Terapi, (lisans) Bahar.
 • Klinik Eğitim II, (lisans) Bahar.
 • Ergoterapi Teorileri, (lisans) Bahar.
 • Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları, (lisans) Güz.
 • Klinik Eğitim III, (lisans) Güz.
 • Klinik Eğitim I, (lisans) Güz.
 • Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşım, (lisans) Güz.
 • Ergoterapiye Giriş, (lisans) Güz.
 • Bilim Sanat Felsefe, (lisans) Güz.
 • İşitme Engellilerde Müzik Terapi, (lisans) Bahar.
 • Ergoterapide Mesleki Etik ve Profesyonel Gelişim, (lisans) Bahar.
 • Ergoterapide Araştırma Becerileri, (lisans) Bahar.
 • Klinik Eğitim IV, (lisans) Bahar.
 • Klinik Eğitim II, (lisans) Bahar.
 • Ergoterapide Müzik Terapi, (lisans) Bahar.
 • Bilim Sanat Felsefe, (lisans) Bahar.
 • Ergoterapi Teorileri, (lisans) Bahar.
 • Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları, (lisans) Güz.
 • Klinik Eğitim III, (lisans) Güz.
 • Klinik Eğitim I, (lisans) Güz.
 • Ergoterapide Aktiviteler, (lisans) Güz.
 • Ergoterapiye Giriş, (lisans) Güz.

Awards & Memberships

 • , (MAYA VAKFI - PROJECT LİFT)
 • , (SERÇE PROJESİ / ANKARA)
 • , (NAR PROJESİ)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index