Üsküdar University

Close

Sevda ASQAROVA, Ph.D

Professor of Creative psychology and Pedagogy of Education

sevda.asqarovauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2309

ORCID ID:


She was born in 1954. Between 1969-1986, he completed his undergraduate, graduate and doctorate programs in two different fields (Psychology - Pedagogy and Musicology) with first degree.

read more

Supervised Graduate Theses


 • TÜRK İŞARET KULLANIMINDA GÖRSEL BENLİK İLE EL BECERİ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • DUYGUSAL ZEKANIN DOMİNANT EL VE YARATICILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2019.
 • OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN MOTOR KULLANMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNİ ETKİLEMESİ, 2019.
 • OFİS ÇALIŞANLARINDA STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNTERDİSİPLİNER AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • ROMANTİK İLİŞKİLERDEKİ BAĞLANMA STİLİ İLE İNSTAGRAM KULLANIMINA DAİR KISKANÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLARDA BENKLİK SAYGISI SOSYAL DESTEK İLE DUYGUSAL VE SOSYAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINDA STRES VE ANKSİYETENİN İNCELENMESİ, 2019.
 • KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ANKSİYETEYİ TETİKLEMESİ, 2019.
 • 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERDEKİ AYRILIK ANKSİYETESİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİM TUTUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ALGISI VE DEĞER YÖNELİMLERİNİN ETKİLERİ, 2019.
 • ERGOTERAPİDE MODEL OLARAK ÇOCUK YOGASININ BİLİŞSEL, FİZİKSEL, SOSYAL, DUYGUSAL VE DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 • OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA EBEVEYNLERİ TARAFINDAN DOKUNMA DUYUSUNA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDAN SONRA ÇOCUKLARDAKİ DUYUSAL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ERGOTERAPİ'DE PANİK ATAK VE DEPRESYONDA REFLEKSOLOJİNİN ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI, 2019.
 • İNŞAAT ÇALIŞANLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE SOSYOPSİKOLOJİK DURUMU, 2019.
 • Meme Kanserinde Mastektomi Geçirmenin Psikolojisi : Meme Kanseri Tanılı ve Sağlıklı Kadınlar Arasında Bir Karşılaştırma, 2018.
 • DİYALİZ HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM VE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN DEPRESYON, İŞLEVSELLİK, GENEL PSİKOPATOLOJİ KLİNİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ, 2017.
 • MÜZİĞİN VE SANATIN İNŞAAT İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ, 2017.
 • LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI DÜZEYLERİNDE SANAT TERAPİSİNİN ETKİSİ, 2016.

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Bölüm Başkanlığı Ergoterapi 2020
Merkez Müdürü MÜTEM 2020
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020
Komisyon Üyesi Muafiyet Komisyonu 2020
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2020
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2020
Bölüm Başkanlığı Ergoterapi 2019
Merkez Müdürü MÜTEM 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Komisyon Üyesi Muafiyet Komisyonu 2019
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı MÜZİK KULÜBÜ 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2019
Bölüm Başkanlığı Ergoterapi 2018
Merkez Müdürü MÜTEM 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2018
Komisyon Üyesi Muafiyet Komisyonu 2018
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı MÜZİK KULÜBÜ 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2018
Bölüm Başkanlığı Ergoterapi 2017
Merkez Müdürü MÜTEM 2017
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2017
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2017
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2017
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2017
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2017
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı MÜZİK KULÜBÜ 2017
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2017
Bölüm Başkanlığı Ergoterapi 2016
Merkez Müdürü MÜTEM 2016
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2016
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2016
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2016
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2016
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2016
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı ERGOTERAPİ KULÜBÜ 2016
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı MÜZİK KULÜBÜ 2016
Bölüm Başkanlığı Ergoterapi 2015
Merkez Müdürü MÜTEM 2015
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2015
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2015
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2015
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı MÜZİK KULÜBÜ 2015
Bölüm Başkanlığı Ergoterapi 2014
Merkez Müdürü MÜTEM 2014
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2014
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2014
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı MÜZİK KULÜBÜ 2014
Bölüm Başkanlığı Ergoterapi 2013
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2013
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2013

Education and Training Activities


Academic Year Course Name Course Type
2019-2020 GÜZ Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları Lisans
2019-2020 GÜZ Klinik Eğitim III Lisans
2019-2020 GÜZ Klinik Eğitim I Lisans
2019-2020 GÜZ Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşımlar Lisans
2019-2020 GÜZ Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Lisans
2019-2020 GÜZ Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Lisans
2019-2020 GÜZ Ergoterapiye Giriş Lisans
2019-2020 GÜZ Ergoterapi Yaklaşımları Onlisans
2019-2020 GÜZ Duyu Eğitimi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Duyu Eğitimi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Mezuniyet Projesi Lisans
2018-2019 BAHAR Klinik Eğitim IV Lisans
2018-2019 BAHAR Engelsiz Üniversite Lisans
2018-2019 BAHAR Engelsiz Üniversite Lisans
2018-2019 BAHAR Ergoterapide Müzik Terapi Lisans
2018-2019 BAHAR Klinik Eğitim II Lisans
2018-2019 BAHAR Ergoterapi Teorileri Lisans
2017-2018 BAHAR İşitme Engellilerde Müzik Terapi Lisans
2017-2018 BAHAR Ergoterapide Mesleki Etik ve Profesyonel Gelişim Lisans
2017-2018 BAHAR Bilim Sanat Felsefe Lisans
2017-2018 BAHAR Ergoterapi Teorileri Lisans
2017-2018 BAHAR Ergoterapide Araştırma Becerileri Lisans
2017-2018 BAHAR Klinik Eğitim II Lisans
2017-2018 BAHAR Ergoterapide Müzik Terapi Lisans
2017-2018 BAHAR Klinik Eğitim IV Lisans
2018-2019 GÜZ Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları Lisans
2018-2019 GÜZ Klinik Eğitim III Lisans
2018-2019 GÜZ Klinik Eğitim I Lisans
2018-2019 GÜZ Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşım Lisans
2018-2019 GÜZ Ergoterapiye Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ Bilim Sanat Felsefe Lisans

Awards & Memberships


MAYA VAKFI - PROJECT LİFT

SERÇE PROJESİ / ANKARA

NAR PROJESİ

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index