JNBS Dergisi

The Journal of Neurobehavioral Sciences (JNBS) hakemli, herhangi bir yayın ücreti olmayan herkese açık bir nöroloji dergisidir. Tüm yayın masrafları Üsküdar Üniversitesi Yayınları ve İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı sponsorluğundadır. The Journal of Neurobehavioral Sciences’daki her konu özel olarak hazırlanmıştır ve bu alanda önde gelen araştırmacılardan orijinal makaleler, köşe yazıları, yorumlar ve iletişim sunarak, molekülerden davranışsal düzeye sinirbilimin önemli alanlarına genel bir bakış sağlar.

Web sitesi:http://www.jnbsjournal.com/

 

Amaç & Kapsam

Dergi, geniş kapsamlıdır. Birçok disiplini ve sistemler yoluyla (örn. nörofizyolojik, sinirbilim sistemleri) davranışsal (örneğin bilişsel sinirbilim) ve klinik yönleriyle molekülleri  (örn. moleküler sinirbilim, biyokimya) kapsar. Dergi, hedef normal veya patolojik davranışın altında yatan nöral mekanizmaları betimlemek olduğu müddetçe, psikiyatri ve psikolojiye bir vurgu ile sinirbilimin tüm alanlarını kapsamaktadır. Klinik öncesi ve klinik çalışmalar yayın için eşit derecede kabul edilir. Psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların hesaplamalı modelleme yöntemleri hakkında yazılar ve tedavi sonuçları da ilgimizi çekiyor. 

Dergi psikiyatrik ve nörolojik bozukluklara özel önem vermektedir. Bununla beraber normal insan davranışı üzerine çalışmalar da dikkate alınmaktadır. Hayvanlar üzerine çalışmalar ve teknik notların insan hastalıklarıyla net bir alakası ve uygulanabilirliği olmalıdır. Güncel nörolojik tedaviler veya tanı yöntemlerini içeren Vaka Raporları genel olarak JNBS’nin kapsamındadır. 

Ayrıca aşağıdaki iki kategori de JNBS’de bulunmaktadır:

 • Kısaca uygun alanlarda mevcut araştırma veya teorilerin mini-incelemeleri 
 • Yeni teorilerin, hipotezlerin, bakış açılarının veya mevcut araştırmaların eleştirilerinin kısa sunumuna vasıta olacak yorumlar 

Teslimden ilk karara kadar geçen ortalama süre 30 günden azdır. Kabul edilen makaleler ortalama olarak 40 iş gününde baskı öncesinde çevrimiçi olarak yayınlanır ve makaleler kabulden 3-6 ay sonra basılı olarak yayınlanır.

Editör

 N. Tarhan

Yardımcı Editörler

İ. Tayfun Uzbay
Türker Tekin Ergüzel
Gökben Hızlı Sayar

Yayın Editörleri

İnci Karakaş
Ezgi Ercihan

Editör

 N. Tarhan

Yardımcı Editörler

İ. Tayfun Uzbay
Türker Tekin Ergüzel
Gökben Hızlı Sayar

Yayın Editörleri

İnci Karakaş
Ezgi Ercihan

Nörodavranış Bilimleri Dergisi (The Journal of Neurobehavioral Sciences- JNBS), Üsküdar Üniversitesi’nin Nörobilimin tüm alanlarında yapılan orjinal çalışmalara yer veren resmi, bilimsel ve erişime açık yayınıdır.
İletilen tüm metinler/ Makaleler seçkin araştırmacılardan oluşan ve değerli zamanlarını ayırarak dergimize katkıda bulunan yazı işleri kurulumuz tarafından detaylı olarak gözden geçirilir. Sizin gibi seçkin bilim insanlarını/ kişileri küresel bilim toplumunu desteklemek üzere nitelikli çalışmalarını metin/makale olarak yayınlamak için davet etmek bizim için bir onurdur.
 

JNBS dergisi şu anda  Google Scholar, Türk Psikiyatri Dizini, Bibliomed, Cite Factor dizinlerinde indekslenmektedir. Bunun yanında hhali hazırda dünyada bulunan ulusal ve uluslar arası vertabanlarında indekslenmek üzere başvuruları devam etmektedir.


Nörodavranış Bilimleri Dergisi ücretsiz olarak hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Tüm yayın ve basım masrafları Üsküdar Üniversitesi Yayınları ve İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı sponsorluğunda karşılanmaktadır.
Güncel sayının baskı tarihinden üç hafta önce kabul edilen metinler baskı formatından önce, kabul edildikten hemen sonra çevrimiçi olarak yayınlanır. Dergi İngilizce olarak yayınlanmaktadır, dolayısıyla İngilizce yazılmış olan metinler değerlendirilmektedir. Tam metin arşivinin yanı sıra yazarlar için açıklamalar ve dergi hakkında detaylı bilgiye derginin web sayfasından ulaşabilirsiniz: 

Metin göndermek için www.jnbsjournal.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Değerli katılımlarınızı sabırsızlıkla bekliyor ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,
Editör Kurulu Adına
K. Nevzat TARHAN

www.jnbsjournal.com

Örtülü İncelemeler

Örtülü incelemeler isteğe bağlıdır ve teslim sırasında kapak yazısına ilave edilmesi özellikle istenir.  Örtülü incelemeler için yazı, yazarların adı ve bağlantılarının olduğu ayrı bir başlık sayfası içermelidir ve bunlar yazının başka hiçbir yerinde bulunmamalıdır. 
Yazarları tanımlayan dipnotlar ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

Yazının hiçbir yerinde yazarların kimliğine dair ipucu bulunmamasına çaba gösterin.

Makaleniz maskeli incelemeyse, son versiyonunun dizgi için yazar adının verildiği bir satır ve tam yazar notu içermesini sağlayın.

 

Benzerlik Oranı

Gönderilen makalelerin Ithenticate programı ile benzerlik oranı tespit edilmektedir. Benzerlik oranı %25'in altında olmalıdır.

 

Makale türleri

 • Kısa Raporlar, yorumlar, vaka raporları ve mini incelemeler uzunluk olarak toplamda 4.000 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırlama şekiller hariç yazının tamamını içerir (başlık sayfası, özet, tekst, referanslar, tablolar, yazar notları ve dipnotlar, ekler, şekil başlıkları). Kısa raporlar da maksimum iki şekil içerebilir. Kısa raporlar için uzunluk sınırı kesindir ve bu şekilde uygulanmalıdır.
 • Düzenli Makalelerin toplam uzunluğu 6.000 kelimeyi geçmemelidir (şekiller hariç).
 • İncelemeler JNBS’nin düzenli konuları içinde yayınlanır. İncelemeler 10.000 kelimeyi geçmemelidir (şekiller hariç)

Kapak Yazıları

Tüm kapak yazıları şunları içermelidir:

 • Materyalin orijinal olduğuna dair bir ifade — eğer veri kümesi bulguları daha önce yayımlanmışsa veya diğer gönderilen makalelerde varsa, lütfen şu bilgileri ekleyin:
  • Mevcut çalışma önceden analiz edilmiş verilerin yeni bir analizi mi? Eğer öyleyse, analitik yaklaşımdaki farklılıkları açıklayınız.
  • Mevcut çalışmadaki verilerin bazıları ilk defa mı analiz ediliyor? Eğer öyleyse, önceden yayımlanmış veya düzenlenmiş yazılara dahil edilmemiş verileri (yapıları) tanımlayınız.
  • Bu veri kümesinden ilgili soruları yönelten yayımlanmış veya düzenlenmiş makaleler var mı? Eğer öyleyse, alıntıları sağlayın ve düzenlediğiniz yazının eşsiz katkılarını ve örtüştüğü dereceyi tanımlayın.
 • sorumlu yazarın tam posta ve e-posta adresi;
 • telefon ve faks numaraları;
 • yazının sunulduğu kategori;
 • yazarların katılımcıların tedavisinde APA etik standartlarına uydukları ve çalışmanın ilgili Kurumsal İnceleme Kurulu(ları) tarafından onaylandığına dair beyan;
 • yazının bir web sitesine gönderilip gönderilmediği;
 • APA stiline (Yayın Kılavuzu, 6. baskı) uyulmuş olduğu;
 • sunulan çalışma ile ilgili çıkar çatışmalarının açıklanması;
 • örtülü incelemeler için bir rica; arzulanıyorsa, yazının bu kurallara uygun olarak hazırlandığını garanti eden bir beyan.

Yazarlar ayrıca yazının toplam sözcük uzunluğunu belirtmelidir (şekiller hariç yazının tüm unsurları dahil olmak üzere) ve tabloların, şekillerin ve dahil edilmiş ek malzemelerin sayısını bildirmelidir.

Taslağın Hazırlanması

Taslakları  Amerikan Psikoloji Derneği Yayın Kılavuzu (6.baskı)’ya göre hazırlayın.
Makalenizi göndermeden önce APA’nın Yazı Teslim Kontrol Listesini gözden geçirin.
Tüm kopyayı çift aralıkla (boşlukla) yazın. Tablo hazırlama, şekil, referans, ölçübilim ve özetler ve diğer format talimatları Kılavuzda mevcuttur.
Denklemler ve tabloların hazırlanması ile ilgili ek talimatlar aşağıdadır:
Denklemlerin Gösterilmesi
Denklemlerinizi oluşturmak için MathType (üçüncü şahıslara ait yazılım) veya Equation Editor 3.0 (Word’ün 2007 öncesi versiyonunda bulunan, Word 2007 ve Word 2010’daki değil) şiddetle öneririz. Word 2007/Word 2010’da desteklenen denklem yazılımı düşük çözünürlüktedir ve yeniden düzenlenirken hatalar oluşabilir. 
Denklemlerinizi MathType veya Equation Editor 3.0 ile yapmak için:

 • Ekle sekmesinin Metin bölümüne gidin ve Nesneyi seçin.
 • Açılan menüde MathType veya Equation Editor 3.0’ü seçin.

Eğer Microsoft Word 2007 veya 2010 ile yapılmış bir denkleminiz varsa ve MathType 6.5 veya sonrasının tam versiyonu varsa, bunu MathType Insert Equation’a tıklayarak  MathType’a dönüştürebilirsiniz.  Denklemi Microsoft Word’den kopyalayıp MathType kutusuna yapıştırın. Denkleminizin doğru olduğunu doğrulayın ve Update’e basın. Your equation has now been inserted into your Word file as a MathType Equation.

Equation Editor 3.0 veya MathType’ı sadece denklemler veya Times or Symbol fontu kullanan Word tekstleri olarak yapılamayan formüller için kullanın.

Tablolar

Tablo hazırlarken Word’ün tablo fonksiyonunu kullanın. Tablonuzda boşluk veya tab kullanmak tablo dizgisi yapılırken problem yaratacaktır ve hatayla sonuçlanacaktır.

Özet ve Anahtar Kelimeler

Tüm taslakların maksimum 250 kelimeden oluşan ayrı bir kağıda yazılmış İngilizce bir özeti olmalıdır. Özetten sonra lütfen 5 anahtar kelime veya kısa sözcük grubu yazın. Anadili Türkçe olanlar için JNBS özetin ve anahtar kelimelerin Türkçesini de istemektedir. Bu, anadili Türkçe olmayanlar için gerekli değildir ve tercüme büromuz bunu ücretsiz olarak yapacaktır.

Referanslar

Referansları alfabetik sıraya göre yazın. Her listelenen referansa metin içinde atıf yapılmalıdır (Ad, sene, tür) ve her alıntı Referanslar bölümünde bulunmalıdır.

Tekst içi alıntılar

 • İki veya daha az sayıda yazar için, tüm yazarların adını yazın (örn. Brown & Tas, 2013). Üç ya da daha fazla yazar için, ilk yazarın adını yazıp “ve ark.” (İngilizcesi: et al.) olarak kısaltın (örn.  Uzbay ve ark., 2005).
 • Aynı maddeye ait olan birden fazla referans için noktalı virgül kullanın (;) ve kronolojik sıralama kullanın.    Aynı yazarın aynı senedeki referansları harfler kullanılarak ayrılmalıdır (örn. Smith, 2001a; Smith, 2001b).
 • Yayınlanması kabul edilmiş olan makalelerin alıntılarını 'basında' şeklinde kullanın, referans listesine dahil edin.
 • Yayınlanmamış, hazırlık aşamasında ve inceleme altında olan çalışmalardan alıntıları 'yayınlanmamış veriler' olarak ve yazarın baş harflerini ve soyadını sadece tekste kullanın ve referans bölümüne eklemeyin

Referans bölümü:

 • Dergi Makalesi: Hughes, G., Desantis, A., Waszak, F. (2013). Mechanisms of intentional binding and sensory attenuation: The role of temporal prediction, temporal control, identity prediction, and motor prediction. Psychological Bulletin, 139, 133–151. http://dx.doi.org/10.1037/a0028566
 • Yazdığı Kitap:
  Rogers, T. T., & McClelland, J. L. (2004). Semantic cognition: A parallel distributed processing approach.Cambridge, MA: MIT Press.
 • Yayınlanmış bir kitaptaki bölüm:
  Gill, M. J., & Sypher, B. D. (2009). Workplace incivility and organizational trust. In P. Lutgen-Sandvik & B. D. Sypher (Eds.), Destructive organizational communication: Processes, consequences, and constructive ways of organizing (pp. 53–73). New York, NY: Taylor & Francis.
  Şekiller
  Grafik dosyaları en az 300 dpi Tiff, EPS, veya PowerPoint dosyaları olarak hazırlanmışsa kabul edilir. Multipanel şekiller (yani, a, b, c, d, vs. olarak etiketlenmiş bölümleri olan şekiller) bir dosya içinde toplanmalıdır.
  Hat için minimum çizgi kalınlığı 0.5 olmalıdır.
  Etik ilkeler
  Yazarların, örneklemlerinin tedavisinde, insan veya hayvan, Helsinki Araştırma Etiği Deklarasyonu’na uymuş olduklarını beyan etmeleri veya tedavinin detaylarını tanımlamaları gerekmektedir.

Elektronik olarak yazıları (.doc formatında tüm figürler dahil) online başvuru sistemimiz yoluyla gönderiniz: www.jnbs.org or www.scopemed.org/?sec=gfa&jid=34

 

Anahtar Kelimerler Hakkında

Yazarlar en az 3 en fazla 6 anahar kelime listelemek zorundadır.  Bu terimler ingilizce ise  ‘Medical Subject Headings’ (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) adresinden, Türkçe ise de  ‘Türkiye Bilim Terimleri’ (http://www.bilimterimleri.com) seçilmesi uygun olacaktır.

YIL: 2014 SAYI:1 NO:2 YIL: 2014 SAYI:1 NO:3 YIL: 2014 SAYI:1 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF)
YIL: 2015 SAYI: 2 NO:1 YIL: 2015 SAYI:2 NO:2 YIL: 2015 SAYI:2 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF)
YIL: 2016 SAYI:3 NO:1 YIL: 2016 SAYI:3 NO:2 YIL: 2016 SAYI:3 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF)
YIL: 2017 SAYI:4 NO:1 YIL: 2017 SAYI:4 NO:2 YIL: 2017 SAYI:4 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF)
YIL: 2018 SAYI:5 NO:1 YIL: 2018 SAYI:5 NO:2 YIL: 2018 SAYI:5 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF)
YIL: 2019 SAYI:6 NO:1 YIL: 2019 SAYI:6 NO:2 YIL: 2019 SAYI:6 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF)
YIL: 2020 SAYI:7 NO:1 YIL: 2020 SAYI:7 NO:2 YIL: 2020 SAYI:7 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF)
YIL: 2021 SAYI:8 NO:1 YIL: 2021 SAYI:8 NO:2 YIL: 2021 SAYI:8 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF)
YIL: 2022 SAYI:9 NO:1 YIL: 2022 SAYI:9 NO:2 YIL: 2022 SAYI:9 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE(PDF) MAKALE(PDF)
YIL: 2023 SAYI:10 NO:1 YIL: 2023 SAYI:10 NO:2 YIL: 2023 SAYI:10 NO:3
MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF) MAKALE.(PDF);

Dr. Öğr. Üyesi İnci Karakaş

Üsküdar Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri MYO

34662 Üsküdar/İstanbul, Türkiye

Telefon: 0216 400 22 22

E-mail: inci.karakas@uskudar.edu.tr