Etkileşim Dergisi

Etkileşim Dergisi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelere de yer veren; Nisan-Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergi web sitesi :https://etkilesimdergisi.com/

 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelere de yer veren; Nisan-Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

YAYIN AMACI

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in amacı, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından iletişim bilimleri ile sosyal bilimlerin diğer alanlarında, hatta fen bilimlerinin iletişim bilimleriyle kesişen alanlarında üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak; ulusal veya uluslararası düzeydeki akademik etkileşime katkı sağlamaktır.

KAPSAMI

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci ve esas kısım hakemli bilimsel makalelerden oluşmaktadır. İkinci kısımda ise hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazılara yer verilmektedir.

YAYIN İLKELERİ

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim aşağıdaki ilkeler temel alınarak yayımlanır.

 1. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de yayımlanan makalelerde yer alan görüş, iddia ve tezler yazarlarına aittir ve başka hiç kimse sorumlu tutulamaz.
 2. Herhangi bir mecrada (dergi, kitap, internet sitesi vb.) daha önce yayımlanan makaleler kabul edilmez.
 3. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, makale formatına dönüştürülerek yayın sürecine alınabilir. Bildirinin nerede sunulduğu dipnotta belirtilmelidir.
 4. Dergide yayımlanan akademik makaleler eğitim amaçlı olmak koşuluyla çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makalelerin şekil, grafik ve tabloları izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz; arşivlenemez.
 5. Yazarlardan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de yayımlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini belirten bir taahhütname alınır.
 6. Üsküdar Üniversitesi, makalenin kabulü, hakem ve yayım süreci için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

EDİTÖR

Yrd. Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş

EDİTÖR YARDIMCILARI

Yrd. Doç. Dr. Gül Esra Atalay
Yrd. Doç. Dr. Özlem Çetin Öztürk 

SEKRETERYA  

Arş. Gör. Denizcan Kabaş
Arş. Gör. Şükrü Güler
Arş. Gör. Besna Ağın
 

SAHİBİ

Üsküdar Üniversitesi Adına

Prof. Nevzat Tarhan

EDİTÖR

Yrd. Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş

EDİTÖR YARDIMCILARI

Yrd. Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Yrd. Doç. Dr. Özlem Çetin Öztürk

SEKRETERYA  

Arş. Gör. Denizcan Kabaş

Arş. Gör. Şükrü Güler

Arş. Gör. Besna Ağın

KURULLAR

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Nazife Güngör

Prof. Dr. Süleyman İrvan

Doç. Dr. İ. Arda Odabaşı

Doç. Dr. Özgül Dağlı

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder

Yrd. Doç. Dr. Devrim Baran

Yrd. Doç. Dr. Can Diker

Yrd. Doç. Dr. Şaha Burcu Baygül Özpınar

BİLİM DANIŞMA KURULU 

Prof. Dr. Ümit Atabek - Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Peyami Çelikcan - İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Aysel Aziz - Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar - Girne Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zelka - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mithat Baydur - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Sevil Atasoy - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Özden Cankaya - İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Özlen Özgen - Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülrezzak Altun - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ruken Öztürk -Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Binark - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Veysel Batmaz - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Defne Özonur - Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Figen Gökalp Ebren - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Tayfun - Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk –İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Biber - Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Kaya - Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Mukadder Çakır - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer Timisi –İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk- Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron - Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhdan Uzun - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Aydoğan –Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Tülay Şeker - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Makal – Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özer – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli – Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Onur Dursun / Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Lemi Baruh – Koç Üniversitesi

Doç. Dr. İlker Özdemir - Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Zeynep Özarslan –Nişantaşı Üniversitesi

Doç.Dr. Hüseyin Çelik - Arel Üniversitesi

Doç.Dr. Deniz Yengin - İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç.Dr. Gökben Hızlı Sayar - Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Burak Özçetin - Kadir Has Üniversitesi

Doç. Dr. Nurten Kara - Doğu Akdeniz Üniversite

Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı – Üsküdar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Osmanoğlu - Üsküdar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Övünç Meriç - Maltepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan – Antalya AKEV Üniversi

 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in ilk sayısı Nisan 2018’de çıkıyor. İlk sayı için yazıların 25 Mart’a kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekiyor.

Etkileşim’in ilk sayısı için özel bir tema belirlenmemiş olup, iletişim bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel alanlardan da yazı kabul edilmektedir.

Etkileşim’in ilk sayısı için, hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacak bilimsel makalelerin yanı sıra derginin ikinci kısmında yayınlanmak üzere, hakem değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılacak olan kitap eleştirisi, deneme, çeviri, söyleşi vb. yazılar da kabul edilmektedir.

BİÇİMSEL ÖZELLİKLER VE KAYNAKÇA

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, aşağıda belirtilen yazım kuralları doğrultusunda yayımlanmaktadır.

-Biçimsel Özellikler

 • Yazılarda sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarlarından 2,5 cm cilt payı bırakılır. Metin içerisinde satır aralıkları 1,5 cm, kaynakçada ise 1 cm. olmalıdır, girintili alıntılarda satır arası 1 cm.dir. Sayfa numaraları sağ alt köşede yer alır.
 • Derginin asıl dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların dilbilgisi kurallarına uygunluğu editörler/yardımcı editörler tarafından yapılır. Türkçe makalelerin dilbilgisi, kısaltma vb. kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu son baskısı esas alınır.
 • Türkçe yazılan makalelerde, makalenin giriş kısmından önce İngilizce abstract ve ardından Türkçe özet; İngilizce yazılan makalelerde ise makalenin giriş kısmından önce Türkçe özet ve ardından İngilizce abstract yer almalıdır.
 • Makaleler, özet/abstract ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.
 • Makalenin giriş kısmından önceki kesitini oluşturan Türkçe/İngilizce makale başlıkları, Türkçe/İngilizce özet/abstract, Türkçe ve İngilizce beş anahtar sözcük/keywords toplamda 300 sözcüğü aşmamalıdır.
 • Makale başlığının tümü ya da başlığı anlatmaya yeterli kısaltması, makalenin editöre gönderdiği elektronik postada belirtilmelidir.
 • Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle ve koyu renkte yazılmalı; ara başlıklar ise koyu renk ve 12 punto olup, başlıkta yer alan sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olarak yazılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı makalenin ana başlığının bir boşluk altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde parantez içinde üst yıldız (*) verilerek ve alt bilgi sekmesi kullanılarak yazara ait bilgiler dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.
 • Özet/abstract metinleri ile anahtar sözcükler/keywords italik karakterle yazılmalıdır.
 • Makale metni, sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde, Times New Roman, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı; paragraf girintisi ise 1,25 inç olarak tasarlanmalıdır.
 • Dipnotlar sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde Times New Roman karakter ve 10 punto ile yazılmalı; satır aralığı 1 olmalı ve dipnottan sonra bir boşluk verilerek başlatılmalıdır.

Kaynak Gösterme Kuralları

 • Dergide yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi kullanılır. Metin içinde, sırasıyla; yazarın soyadı, yıl ve alıntı yapılan sayfanın numarası yazılarak belirtilmelidir: (Tarhan, 2006: 125).
 • Ek, bilgi niteliğinde olup; metin içerisinde verildiğinde metnin akış bütünlüğünü bozacak nitelikteki açıklama ve ayrıntılar ise 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılarak sayfa altı dipnot düzenlemesiyle verilmelidir.
 • Sayfa altı açıklamalara ilişkin kaynak gösteriminde de (APA); yani metin içi kaynak gösterme biçimi kullanılmalıdır. 
 • Yararlanılan kaynaktan yapılan ve 40 sözcüğü geçmeyen birebir alıntılar, metin içerisinde çift tırnak içinde verilir. 40 sözcüğü aşan birebir alıntılar ise, tırnak kullanılmadan, girintili paragraf, tek satır aralığı ve 10 punto olarak düzenlenmelidir.
 • Yazar adına metin içerisinde gönderme yapılması durumunda, kaynak gösterilirken, parantez içerisine yazarın adı tekrar yazılmayıp; yayının yılı ve alıntı yapılan sayfa numarasının yazılması yeterlidir. Örneğin: (2006: 25).
 • Gönderme yapılan eser iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları belirtilmeli: (Alemdar ve Erdoğan, 2001: 54); yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra "ve diğerleri" anlamında "v.d." kısaltması kullanılmalı: (Alemdar v.d. 1998: 32).  Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler ise noktalı virgülle ayrılmalıdır: Örneğin; (Tokgöz, 2011: 152; Oskay, 1985: 43).
 • Ardışık sayfalardan alıntı yapılması durumunda kaynak gösterimi (Baudrillard, 2004: 20, 38 ve 52) biçiminde yapılmalıdır. Aralıklı ardışık sayfalardan yapılan alıntılarda ise kaynak gösterimi (Bauman, 2012: 20-24, 48-56) biçiminde olmalıdır.
 • Aynı yazarın, aynı yıl yayımlanmış birden fazla eserinin kullanılması durumunda alıntılanma sırasına göre her bir kaynak, yayın yılına a, b, c harfleri eklenerek diğerlerinden ayırt edilecek biçimde gösterilmelidir. Örneğin: (McQuail, 1987a: 55)  (McQuail, 1987b: 40).
 • Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır; ancak bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilmelidir. Örneğin: (Storey, 1997: 21’den akt. Güngör, 2016: 297).
 • Ekler (belgeler), çalışmanın sonunda ek ya da belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile verilmeli; bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun biçimde kaynakçada da yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik gibi diğer ekler; Ek Tablo:1, Ek Grafik: 1, Ek Şekil: 3 örneklerinde olduğubiçimde yazılmalı ve kaynakçadan sonra verilmelidir.
 • Metin içerisinde yer alan tablo, şekil ve grafikler adlandırılarak; hangi kaynaktan alıntı yapılmışsa, tablonun, şeklin veya grafiğin hemen altında yine APA yöntemiyle mutlaka belirtilmelidir.
 • Yazarı belli olmayan elektronik kaynakta, kaynağın alan adı ve yayın tarihi belirtilmelidir. Örneğin; (Radikal, 23 Mart 2016). Kaynağın erişilebileceği URL ise sadece kaynakçada verilmelidir.
 • Metin içerisinde gönderme yapılan Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi vb. arşiv belgeleri; (BCA. 30.10 / 1.2.12) ya da (BOA. DH-SYS. 65/7) örneğinde olduğu biçimde belirtilmelidir.
 • Çeviri eserlerin kaynak gösteriminde ise yazarın adı esas alınır. Örneğin, (Fiske, 1996: 25). Çevirenin adı kaynakçada gösterilir.
 • Derleme kitaplardan alıntı yapılması durumunda, alıntı yapılan makalenin yazarının adına gönderme yapılması esastır. Makalenin yer aldığı derleme kitabın tam künyesi kaynakçada gösterilir. 

-Kaynakçanın Düzenlenmesi

 • Kaynakçada yalnızca metinde alıntı yapılan veya göndermede bulunulan kaynaklara yer verilir.
 • Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri yer alıyorsa, eserler yayın tarihleri dikkate alınarak sıralanır. Aynı yıl içerisinde yayımlanmış birden fazla eserin kaynakçada yer alması durumunda ise, eserlerin, makaledeki alıntılanma sırasına göre harf (a,b,c, …) şeklinde verilerek listelenmesi gerekir.
 • Kaynakçada esere ilişkin bilginin veriliş sırası; yazar soyadı, yazar adı, eserin yayın tarihi, eser adı (italik yazı karakteri), yayın yeri biçimindedir.

Tek Yazarlı Kitap

Odabaşı, İ. A. (2017). Milli Sinema, Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, İstanbul: Dergah Yayınları.

İki Yazarlı Kitap

Elden, M. & Bakır, U. (2010). Reklam Çekicilikleri Cinsellik, Mizah, Korku. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çok Yazarlı Kaynak

Bora, A., Erdoğan, N., Bora, T., Üstün, İ. (2013). “Boşuna mı Okuduk?” Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çeviri Kitap

Fiske, J. (1999). Popüler Kültürü Anlamak (çev. S. İrvan), Ankara: Ark Yayınları.,

Derleme Kitap:

Güngör, N. (der.) (2011). Cumhuriyet Döneminde İletişim, Kurumlar-Politikalar, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Derleme Kitaptan Makale/Bölüm

Hall, S. (1997). “The Work of Representation,” Representation: Cultural Represantations and Signifying Practies, S. Hall (der.), London: Sage Publications.

Hakemli Dergiden Makale

Baran, D. (2016). “Tasarımın Diyalektiği: Diyalektik Kavrayışla Tasarım Kavramına Dokunma Denemesi,” Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, ss.93-127.

Dergiden Alıntı

Köstepen, E. (Şubat, 2009). İşgalleri İzlerken Savaş Filmi Yapmak. Altyazı Aylık Sinema Dergisi, 81, 48-53.

Gazeteden Alıntı Yazarlı:

Sazak, D. (1997, Haziran 4). Medyada Yeni Stratejiler. Milliyet, 17.

Yazarsız

Parental attitude key to healthier drinking habits. (2009, Ekim 1). The Australian, 3.

Yayınlanmamış Tez

Şehidoğlu, Z. (2016). Obezite Kamu Spotları Örneğinde Negatif ve Pozitif Çekiciliğin (EEG) Beyin Aktiviteleri Üzerine Etkisi(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bildiri

Kuruoğlu, H. (2011). Türk Sinemasında Değişen Komedi Anlayışı. In Ö. Barlı & D. Tellan (Eds.), Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu (709- 735). Erzurum: Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi. 141 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2016/1 50 139-150

İnternette Yayınlanan Makaleler

DOI Atanmış Makale

West, A. (2011). Reality television and the power of dirt: metaphor and matter. Screen, 52(1), 63-77. doi:10.1093/screen/hjq050

DOI Atanmamış/Ücretsiz Erişime Sahip Makale

Haigh, M. M., Dardis, F. (2012). The Impact of Apology on Organization – Public Relationships and Perceptions of Corporate Social Responsibility. Public Relations Journal6(1). http://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Documents/2012HaighDardis.pdf, 28 Şubat 2015.

Web Sayfası/Blog Gönderisi

Bordwell, D. (2013, Haziran 18). David Koepp: Making the world movie-sized [Web log post]. http://www.davidbordwell.net/blog/page/27/, 11 Ocak 2016.

Gazeteden Alıntı (Yazarlı)

Özgüven, F. (2011, Ekim 13). Bienal kıyısından şehre bakmak. Radikal. http://www.radikal.com.tr/yazarlar/fatih_ozguven/bienal_kiyisindan_sehre_bakmak-1066167, 2 Nisan 2014.

Gazeteden Alıntı (Yazarsız)

The top films at the North American box Office. (2013, Ekim 13).Reuters. http://www.reuters.com/article/2013/10/13/boxoffice-chart-idUSL1N0I30A520131013, 15 Nisan 2014.

Çevrim İçi Kaynak Sözlük

Occupy movement. (2014). In Encyclopedia of social media and politics. Washington, DC: CQ Press. http://search.credoreference.com/content/entry/cqpresssomedpol/occupy_movement/0, 17 Aralık 2015.

Ansiklopedi

Friend, C. (n.d.). Social Contract Theory. In J. Fieser, B. Dowden (Eds.), Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.iep.utm.edu/soc-cont/, 28 Haziran 2014.

Wikipedia, vb.

Post-structuralism. (n.d.).  Wikipedia The Free Encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism, 14 Temmuz 2013.

Görsel-İşitsel Medya Filmden Alıntı

Demirkubuz, Z. & Botassi, L. (Producers), Demirkubuz Z. (Director). (2006). Kader [Motion picture]. İstanbul: D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.

Youtube, vb.

ChallengingMedia. (2006, Ekim 4). Representation & the Media: Featuring Stuart Hall [Video file].  https://www.youtube.com/watch?v=aTzMsPqssOY, 25 Aralık 2006.

 

EDİTÖR

Yrd. Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş
ozge.ugurlu@uskudar.edu.tr

EDİTÖR YARDIMCILARI

Yrd. Doç. Dr. Gül Esra Atalay
gulesra.coskun@uskudar.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özlem Çetin Öztürk
ozlem.cetin@uskudar.edu.tr

SEKRETERYA  

Arş. Gör. Denizcan Kabaş
denizcan.kabas@uskudar.edu.tr

Arş. Gör. Şükrü Güler
sukru.guler@uskudar.edu.tr

Arş. Gör. Besna Ağın
besna.agin@uskudar.edu.tr

Dergi e-posta: 

etkilesim@uskudar.edu.tr