Üsküdar Tıp “United States Medical Licensing Examination” için gerekli tüm akreditasyonları elde etti.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kalemoğlu, Üsküdar Üniversitesi Medya İlişkileri Uzmanı Ayşe Nur Akçelik İlgeç’e, Üsküdar Üniversitesinin Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları Eğitim Komisyonu’nun (ECFMG-Educational Commission for Foreign Medical Graduates) listesine girmeye hak kazanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kalemoğlu; “Tüm Üsküdar Tıp Fakültesi Öğrencileri ECFMG’e başvurular yaparak ilgili sınavlara müracaat edebilecek duruma gelmiştir. Hatta Aralık 2023 tarihine kadar sadece sınav başvuru dosyası bile açtırsalar, ECFMG tarafından 01 Ocak 2024 de yürürlüğe girecek olan ilgili fakültenin ‘Ulusal Akreditasyonlu olma (TEBDAD)’ şartından da süresiz olarak muaf tutulacaklardır. Mezun olan öğrencimiz dilediği takdirde, bu kazanılmış haklarıyla mezun olur olmaz Amerika’daki bir sağlık kuruluşuna uzmanlık eğitimi için başvuruda bulunup, kabul aldığı takdirde 1-2 ay sonra asistan olarak Amerika’da iş başı yapabilecektir.” şeklinde konuştu.

Üsküdar Tıp Mezunları ABD, Kanada, Yeni Zelanda, İsrail ve Avusturalya gibi birçok ülkede uzmanlık eğitimi yapabilecek

Prof. Dr. Murat Kalemoğlu, Üsküdar Üniversitesi Medya İlişkileri Uzmanı Ayşe Nur Akçelik’e Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi WDOMS ve ECFMG akreditasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda, İsrail ve Avusturalya gibi pek çok ülkede hekim olarak çalışmak için ihtisas sınavı olan `United States Medical Licensing Examination` (USMLE)’de başarılı olmak ve uzmanlık eğitimine bu sınavı geçtikten sonra başlana bildiği bilgisini veren Prof. Dr. Kalemoğlu; “ Tıp fakültesi öğrencilerimizden gelen yoğun talepler sonrasında, öğrencilerimizin USMLE sınavına girebilmeleri için gerekli olan adımları gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri için gerekli olan tüm akreditasyonları yerine getiriyor

Prof. Dr. Murat Kalemoğlu, Akreditasyon sürecinin Üsküdar Üniversitesi’ne hangi artıları sunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kalemoğlu; “USMLE olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Lisanslama Sınavı, Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorluk yapmak isteyen herkes için gerekli olan ve üç aşamalı olarak yapılan bir sınavdır. Devlet Tıp Kurulları Federasyonu (FSMB) ve Ulusal Tıbbi Muayene Kurulu® (NBME®) tarafından desteklenmektedir.  Tıp Doktoru (MD) derecesini aldıktan sonra, doktorların Amerika Birleşik Devletleri'nde lisans alabilmeleri ve tıp uygulayabilmeleri için bu sınavı geçmeleri gerekmektedir. USMLE'nin üç adımı da birbirini tamamlar, hekimin beceri ve yeteneklerini değerlendirir, yani tıbbi lisans için hazır olma değerlendirmesinde bir adım tek başına duramaz.

USMLE üç aşamaya ayrılmıştır;

Aşama 1

Adım 1, genellikle tıp fakültesinin üçüncü yılının sonunda alınan bir günlük testtir. Anatomi, biyokimya, davranış bilimleri, mikrobiyoloji, immünoloji, patoloji, farmakoloji ve fizyoloji dahil olmak üzere temel tıp bilimleri bilgisini sorgular. Beslenme, genetik ve yaşlanma gibi konular da işlenir. Tüm sorular çoktan seçmelidir.

Aşama 2

Adım 2, genellikle tıp fakültesinin dördüncü ve beşinci yılında alınan iki günlük bir sınavdır. İki bileşeni vardır. İlki (Klinik Bilgi veya CK olarak adlandırılır), cerrahi, dahiliye, pediatri ve kadın doğum ve jinekoloji gibi klinik bilimlerle ilgili çoktan seçmeli soruları yanıtlamanızı gerektirir. İkincisi (Klinik Beceriler veya CS olarak adlandırılır), hasta gibi davranan aktörleri muayene etmenizi ve teşhis koymanızı gerektirir.

Aşama 3

Adım 3, genellikle ABD’de ikametin ilk yılından sonra alınan iki günlük bir sınavdır. Bu, denetimsiz bir ortamda genel tıp pratiği yapmaya hazır olup olmadığınızın son değerlendirmesidir. Adım 2 gibi, Adım 3 de hastaların tanı ve tedavisine odaklanır. Hem çoktan seçmeli soruları hem de hasta bakımının bilgisayar simülasyonlarını içerir.

Genellikle ilk iki adım öğrenci henüz tıp fakültesindeyken alınır ve ardından mezun olduktan sonra üçüncü adım atılır. USMLE sınavının geçerli olan ülkeler ise; Avustralya, Belize, Bermuda, Kanada, Cayman Adaları, Çin, Hindistan, İsrail, ABD, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Büyük Britanya ve İrlanda” olduğunu ifade etti.

Akreditasyon programları öğrencilere hangi katkıları sağlıyor? 

Prof. Dr. Murat Kalemoğlu, WDOMS tanınırlığı ile öğrencilerimiz sadece Tıp fakültesinde okurken değil aynı zamanda ve mezun olduktan sonra da bu sınavlara giriş hakkı kazanıyorlar. Prof. Dr. Kalemoğlu; “Öğrencilerin sınavların sonunda alacakları ECFMG sertifikası ile Amerika Birleşik Devletleri’ne, ECFMG sertifikası almadan da USMLE sınavlarının sonucuyla yukarıda adı geçen devletlerde ihtisaslara başvurma ve isterlerse yurt dışında hekim olarak çalışma hakkına sahip olduklarını.” söyledi.

Üsküdar Tıp fakültesi sağlık sistemine önemli katkılar sağlayacak

Tıp Fakültesi öğrencilerimiz en modern laboratuvarlarda, en donanımlı amfilerde, sayısız bilgiye erişim imkânlı 7/24 açık kütüphanelerde ve WDOMS, ECFMG, FAIMER Tanınırlığı ile ERASMUS imkanları ile üst seviyede konumlanmıştır diyen Kalemoğlu; “Akademik kadroyu oluşturan hocaların Tıp Fakültesi mezun kökenli olmaları da öğrencilerin klinik düzeyde bilgi almalarında çok büyük bir ayrıcalık sunmaktadır.” dedi.

Son olarak Prof. Dr. Murat Kalemoğlu; “WDOMS, ECFMG dışında WFME ve FAIMER için tüm akreditasyon süreçlerinin tamamlandığını ve tıp fakültesindeki eğitimin iyileştirilmesi ve öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için; Güncel “ERASMUS +” Anlaşmalı ülke ve kurum sayısını artırma yönünden çalışmalarda sona yaklaşıldığını ve 2023-2024 yılındaki ERASMUS başvurularında çok daha iyi bir seviyede olacaklarını ümit ettiğini.” ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesini İncelemek İçin Tıklayınız:

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon Bilgi Sayfası İçin:

 

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)