‘Güvenen Beyin’ adlı kitap analizi yapıldı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen fakülte seminerleri kapsamında ‘Kitap Analizi: Güvenen Beyin’ adlı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Begüm Merve Çabuk konuşmacı olarak katılım sağladı.

Güney Yerleşke E Blok Sokrates Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Patricia S. Churchland’ın “Güvenen Beyin” isimli kitabı ele alındı. Arş. Gör. Begüm Merve Çabuk kitabın vermek istediği ana tema hakkında bilgi vererek sunumunu gerçekleştirdi.

Arş. Gör. Begüm Merve Çabuk: “İlerleme sağlayabilmek için bilimsel bir zemine ihtiyaç var”

Sosyal doğamızın bilimsel bir yaklaşıma dayandığı konusuna dikkat çeken İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Begüm Merve Çabuk; “Kitabın ana teması, sosyal doğamız hakkında bilimsel bir yaklaşım önermek ve ahlaki davranışın nöral platform terimleriyle ne içerdiğinin ifade edilmesidir. Kitapta doğamız hakkında geniş ön görülerde bulunmanın ve ilerleme sağlayabilmenin sağlam bir bilimsel zemine ihtiyacı olduğu konusuna dikkat çekilmektedir.” şeklinde konuştu.

“Ahlak, bağlanma ve bağ kurma nörobiyolojisinden kaynaklanır”

Kitapta ahlak felsefesiyle insan davranışını açıklamaya eleştiri getirildiğini belirten Arş. Gör. Çabuk; “Evrimsel biyoloji, nörobilim, deneysel psikoloji ve genetikten gelen verilerle uyumlu felsefi bir çerçeve içinde insani değerlerin kaynakları sorusuna anlamlı bir şekilde yaklaşılabilir. Kitabın ana hipotezine odaklanıldığında ahlakın, bağlanma ve bağ kurmanın nörobiyolojisinden kaynaklandığı ve nörobiyoloji temel alındığında öğrenme ve sorun çözme yeteneklerinin sosyal yaşamı idare etmedeki öneminin daha iyi anlaşılabileceği fikri öne çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sunumun sonunda kitabın, insan ve diğer hayvanları sosyal yapanın ne olduğu sorusuna katkısı ile bizi başkalarını önemsemeye, bakımını üstlenmeye yönlendiren güdülerin kaynağına dair bilimsel bir anlayış geliştirme anlamında önemli olduğunu vurgulayan Çabuk, katılımcı hocaların katkı ve sorularına cevap vererek konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)