Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke!

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle, Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından zoom üzerinden “İnsan Hakları Bağlamında Göçmen Hakları ve İnsan Ticareti” konulu bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi. TİHEK Uzman Yardımcısı Celal Araz’ın konuşmacı olarak yer aldığı programda Araz, Türkiye’nin 3.7 milyon kişiyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu söyledi. 

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHAMER) Müdürü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın gerçekleştirdiği konferansta TİHEK Uzman Yardımcısı Celal Araz konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününün arka planına değinerek, 18 Aralık 1990 yılında BM Genel Kurulu’nun Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu’nu imzalamasına dayandığını belirtti. Prof. Dr. Süleymanlı, “İnsan ticareti, insanlığa karşı işlenen bir suç ve göç sürecinde karşılaşılabilecek en ağır insan hakları ihlallerinden biri olduğunu vurgulayarak bu suçun mağdurları dünyanın farklı ülkelerinde kadınlar, erkekler ve çocuklar olduğunu.” ifade etti.

TİHEK Uzman Yardımcısı Celal Araz konuşmasına, ilk olarak göç alanına ilişkin terminolojiye dayalı bilgiler vererek başladı. Araz, “göçmen, mülteci, sığınmacı, ikinci koruma gibi kavramların ayrımlarını dile getirdiği konferansta göç ve insan ticareti alanına ilişkin uluslararası insan hakları sözleşmelerinin öneminden bahsetti. Dünya çapında zorla yerinden edilmiş kişilerin yüzde 41’ini çocuklar oluşturduğunu ve bu durumun daha etkin eylem planlarını zorunlu kıldığını vurgulayan Araz, Türkiye’nin yaklaşık 3.7 milyon kişiyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu ve ülkemizin eğitim, sağlık gibi birçok alanda göçmenlere yönelik dünyaya örnek teşkil edecek hizmetler sunduğunu belirtti. Dünyada hızla artan yabancı düşmanlığının endişe verici olduğunu.” ifade etti.

Ayrıca Araz, Konuşmasının son bölümünde 6701 sayılı Kanun kapsamında TİHEK’in göçmenlere yönelik çok önemli görevleri olduğunu belirterek kurumun ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kapsamındaki kararlarına ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında kamuoyuyla paylaşılan yıllık ve tematik raporları katılımcılar ile paylaştı.

Konferans katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)