“Dijitalleşme ve Yalnızlık” Kitabı raflardaki yerini aldı

Üsküdar Üniversitesi tarafından 10-11 Aralık 2021’de düzenlenen “Dijitalleşme ve Yalnızlık” başlıklı III. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu kitaplaştırıldı. Üsküdar Üniversitesi Yayınlarından çıkan kitabın editörlüğünü Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler, Arş. Gör. Bengi Çakmak ve Arş. Gör. Berat Dağ üstlendi.

Sempozyum kitabı, beş farklı ülkeden akademisyen, sanatçı ve araştırmacının kaleme aldığı makale ve denemelerine yer veriyor. “Dijitalleşme ve Yalnızlık” kitabı dört ana bölümden oluşuyor. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da katkı sağladığı kitap okuyucuyla buluştu. Prof. Dr. Tarhan kitapta dijitalleşme sürecinin fiziksel, psikiyatrik, psikolojik ve toplumsal açıdan derinleşen olumsuz etkilerini vurgulayarak bu etkilere karşı pozitif psikoloji ekseninde adalet, dayanışma, fedakârlık, tevazu ve iyi oluş değerlerine vurgu yapıyor.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ile Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler’in “Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları” başlıklı makalelerinin sonuçlarının yer aldığı kitapta, dijital kültürün bireylerin sosyal ilişkilerini dönüştürme gücünü, yalnızlık algı düzeyini ölçerek tespit etmeye odaklandığını ön gören sonuçları paylaşıyor.

Ayrıca kitaba katkı sağlayan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Tutar ise Sosyolog-İletişim Uzmanı Bilge Evran, kaleme aldığı deneme metninde metropollerin kentsel alandan kopuş sürecinde öznelerin dijital teknolojilerin imkânlarıyla birlikte yaratılan sanal topoğrafyalarla sınırlanmasının belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Kitaba katkı sağlayan diğer bilim insanları ise şu şekilde:

Prof. Dr. Milay Köktürk, “Dijital Dünyada Derin Yalnızlaşma” başlıklı denemesinde bireyin zihin dünyasını etkileyen yalnızlaşma süreci ve derin kavramı ile dijital değişim ve dönüşümlerin arasındaki ilişkiyi felsefi bir biçimde ele alıyor. Prof. Dr. Fulya Bayraktar ise makalesinde felsefi açından dijitalleşmenin neden olduğu yabancılaşmaya değinirken, bu durumun insanın asli niteliğini hatırlaması manasında önemli olduğunu ifade ediyor.

Prof. Dr. Kadriye Bakırcı ise iş yaşamında kişi, grup veya bazı grupların yalnızlaştırılması ile sosyal soyutlanma, yoksulluk, şiddet ve ayrımcılık türlerine maruz kalması sürecinin arasındaki ilişkiyi hukuki bir açıdan ele alıyor. Doç. Dr. Mustafa Günay’ın, kaleme aldığı makalede insan ilişkileri ve dijitalleşme bağlamında yalnızlık ve birliktelik kavramlarını derinleştirerek bu kavramların oluşturduğu sınırlar ve olanakları değerlendiriliyor. 

Prof. Dr. F. Belma Oğul ile Araş. Gör. Oğul Köker “Erkeğin Yalnızlık Mekânı Olarak Ev Stüdyosu” başlıklı makalesi ile mevcut teknolojinin demokratikleştiriçi gücünü merkeze alan anlatıların ötesine geçerek ev stüdyolarında erilliğin nasıl inşa edildiğini tartışmaya açıyor.

Kazakistan’dan Psikolog Botagöz Tolepbergenova ve Doç. Dr. Yelena Barabanova dijital iletişim bağlamında modern toplumun bir sorunu olan yalnızlığı modern yetişkinlerin bir yaşam tarzı olarak ele alırken yalnız yaşamanın olumlu ve olumsuz yönlerini vurguluyor. Rusya’dan Ryazantsev, Rostovskaya ve Yurievna ise dijital çağa atıfta bulunarak yalnız göçmen kadınların yaşam pratiklerini kaleme alıyor. Kırgızistandan Riga Salmorbekova, modern toplumda oluşan yalnızlık durumunun bireylerin uyku durumu, dikkat, mantıksal ve sözlü düşünme, bağışıklık sistemi ve hormonal dengesine etkisini Kırgızistan toplumu bağlamında inceliyor. Prof. Dr. Nigina Rakhimova ise kaleme aldığı denemede pandemi sürecinin aile başta olmak üzere, genel anlamda topluma etkisinin Özbekistan’daki farklılığını gündeme getiriyor.

Yazar Hülya Mutlu, yalnızlık ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi rekabet, çeşitlilik, kapsayıcılık, anlam arayışı ve dostluk kavramları etrafında inceliyor. Yapımcı ve Senarist Birol Güven ise teknoloji ve dijitalleşmenin sanıldığının aksine bireyleri ve bilhassa gençleri yalnızlık hissi, düşüncesi ve durumundan uzaklaştıran bir niteliğinin olduğu yönünde şekillenen bir deneme metni ile okuyucunun karşısına çıkıyor.

Dijitalleşme ve Yalnızlık Kitabı; dijitalleşme süreci ve yalnızlık durumunu disiplinler arası ve ilişkisel bir bütünlük dâhilinde açıklamayı ve anlamayı hedefliyor. Aynı şekilde kitabın dijitalleşme ve yalnızlık ilişkisi çerçevesinde karşılaşılan çok nedenli, yönlü ve aşamalı sorunlara yönelik olarak bütünlüklü bir çözüm önerisi geliştirmeyi de hedeflediğini vurgulamak mümkün.

Detaylı Bilgi ve Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)