Halkla İlişkiler ve Tanıtım akademik ve sektör yönleriyle tartışıldı…

Üsküdar Üniversitesi geleneksel hale getirdiği Halkla İlişkiler Sempozyumunun bu yıl 5’incisini gerçekleştirdi. Uluslararası Halkla İlişkiler kavramının tartışmaya açıldığı sempozyumda ‘Uluslararası Halkla İlişkiler’ akademik ve sektörel yönleriyle ele alındı. Alanında önemli isimlerin katılım sağladığı sempozyumda Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş halkla ilişkilerin; imajın, itibarın ve hedef kitleler nezdinde algının doğru yönetilmesi sürecini içerdiğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından alanında değerli isimlerin katılımıyla gerçekleştirdiği Halkla İlişkiler Sempozyumlarının bu yıl 5’incisi yapıldı.

Teori ve pratiğin, akademi ile sahanın bir araya getirilmesinin hedeflendiği online gerçekleştirilen sempozyuma ise ilgi oldukça yoğundu.

Prof. Dr. Nazife Güngör; ‘Sempozyumun aralıksız ve sürekli yapılması çok güzel bir şeydir.’

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, 5 yıldan beri aralıksız ve sürekli yapılan sempozyumun Halkla İlişkiler bölümünün süreklilik kazanan bir etkinliği olduğunu söyledi. Güngör şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu yıl ki konuda önemli. Tabi her zaman çok önemliydi Uluslararası Halkla İlişkiler… Ama bildiğiniz gibi dünyada işler karıştıkça, birtakım gerginlikler tırmandıkça uluslararası düzeydeki halkla ilişkilerin, uluslararası düzeydeki iletişimin, diplomasi ilişkilerinin, kriz yönetimi ve benzeri kavram ve olguların çok daha önemle gündeme geldiğini görüyoruz. Türkiye’de de çok hareketli günler yaşıyoruz, çok hareketli bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan iç siyasi dinamiklerin çok hareketli olması, bir yandan tabi ki uluslararası dinamikler ile halkla ilişkilerin gündeme oturduğunu göstermekte. Bu sempozyumu 5 yıldan beridir Halkla İlişkiler bölümümüz hazırlıyor, Halkla İlişkiler bölümümüzün ismi geçen yıldan itibaren, YÖK’ün isteği ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü olarak değiştirildi, klasik adını bulmuş oldu böylece. Bu tür etkinlikleri hazırlamak çok zor değil ancak bunu sürekli hale getirmek ve süreklilik halinde bunu sürdürmek, bir akademik tartışma platformu halinde devam ettirmek tabi ki çok kolay değil. Önemli bir çabanın, sabrın ve gayretin ürünü.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş; ‘Başladığımız ilk günden itibaren hep gelenekselleşmesini umduğumuz Halkla İlişkiler Sempozyumuna bugün baktığımızda beşincisini gerçekleştiriyoruz.’ 

Sempozyum açılış konuşmalarında söz alan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümü başkanı Özge Uğurlu Akbaş ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü olarak her geçen yıl daha da güçlendikleri ve büyüdüklerini belirtti. Akbaş, “Kurulduğumuz günden bu yana Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü olarak kendimizi bilimsel formasyon üzerine teorik ve uygulamayı birlikte götürmeye çalışan bir bölüm olarak konumlandırdık. Bugün hem ulusal hem de uluslararası alandaki uygulamaları incelediğimizde halka ilişkilerin çok önemli bilgilerde olması gerektiği kanısındayız. Halkla ilişkiler imajın, itibarın ve hedef kitleler nezdinde algının doğru yönetilmesi sürecin içeren bir disiplin. Halkla ilişkiler mesleğini icra etmek isteyen öğrencilerimizin de bilimsel temellere dayalı, belli uygulamalar yapabilmesi, halka ilişkilerin felsefesini bilincinde olmaları ancak yeni gelişmeleri takip edebilmeleriyle mümkün olabilecektir. Bu amaçla bugün burada toplandık. Başladığımız ilk günden itibaren hep gelenekselleşmesini umduğumuz Halkla İlişkiler Sempozyumuna bugün baktığımızda beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bu bizler için çok kıymetli. Bugün halkla ilişkiler alanının temel unsurlarından biri olan uluslararası halka ilişkiler konusunu tartışma gündemine taşımak niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Halkal İlişkiler akademik ve sektörel bağlamda tartışıldı…

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

İlk oturumda akademik bakış adı altında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Sema Yıldırım Becerikli ‘Uluslararası Halkla İlişkilerde Ekolojik Perspektifler’ konusunu ele aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Gonca Yıldırım da ‘Kültürel Diplomasi Penceresinden Uluslararası Halkla İlişkiler’ başlığında değerlendirmelerde bulundu. 

 Sempozyumun ikinci oturumunda ise sektörel bakış adı altında Brand İstanbul PR Ajans Başkanı Hatice Kumalar, Gençlik Çalışanı MARTEK TTO Uzmanı Nursu Yüce, BE İletişim Danışmanlık Berna Kürekçi Şendir, halkla ilişkiler ve tanıtımın saha işleyişine dair paylaşımlar yaptı. 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)