“İnsan Hakları Bağlamında Engellilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Stratejileri” konulu bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, 5 Aralık 2022 tarihinde, Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından çevrimiçi zoom platformu üzerinden “İnsan Hakları Bağlamında Engellilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Stratejileri” konulu bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi.  Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHAMER)  Müdürü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın gerçekleştirdiği konferansta TİHEK Uzman Yardımcısı Gizem Sefer konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasında, ilk olarak TİHEK’in mevzuatına değinen Sefer, ayrımcılık türleri ve ayrımcılık temellerine değindi. Engellilik temelinde ayrımcılığın 6701 sayılı Kuruluş Kanunu uyarınca yasak olduğunu ve ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında 2022 yılı değerleme oranı bağlamında 40.179,00 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini ifade etti. 6701 sayılı Kanunda engelli ve makul düzenlemeye ilişkin hükümlerin de olduğunu belirten Sefer engellilerin hak ve özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, mali imkânlar nispetinde, ölçülü, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri alma konusunda kamu kurumlarının ve özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülük altında bulunduğunu belirtti. Daha sonra engellilik temelinde örnek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve TİHEK kararları ve insan hakları bağlamında engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele stratejilerini anlatan Sefer, engelli bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme konusunda TİHEK’in hak arama mekanizmaları içindeki önemine değindi. Konferansta, Kurumun “İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek” görevi kapsamında temel paydaşlarından birinin Üsküdar Üniversitesi olduğunun altını çizildi.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin iştirak ettiği konferansa katılımlarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi olarak TİHEK ile birlikte insan hakları alanındaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ve bilhassa 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü konferans dizisinin “Kadın Hakları” temasıyla devam edeceğinin bilgisini paylaştı.

Etkinlik soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)