“TİHEK Ayrımcılıkla Mücadele Stratejisi” konulu konferans gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından zoom üzerinden 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ‘TİHEK Ayrımcılıkla Mücadele Stratejisi’ konulu bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHAMER) Müdürü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın gerçekleştirdiği konferansa TİHEK Uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar konuşmacı olarak katılım sağladı.

6701 sayılı Kuruluş Kanunundan bahsetti

Konuşmasında ilk olarak TİHEK’in kuruluş amacı ve mevzuatına değinen TİHEK Uzmanı Dr. Yazar, kurumun üç ana görevi olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ulusal önleme mekanizması ve ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konularından bahsetti. Yazar; “6701 sayılı Kuruluş Kanunu ülkemizin ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik politikasının bir ürünüdür ve başta engelli bireyler olmak üzere birçok grubun hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme konusunda özel bir kanundur. İnsanlık onuruna yaraşır bir hayatın çerçevesini çizen temel hak ve hürriyetlerin korunması, geliştirilmesi ile bunlardan yararlanma bakımından hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmayarak eşit muamele görmesinin evrensel normlar kadar toplumumuzun dayandığı kök değerlerin ve ortak medeniyet mirasımızın asli bir unsurudur.” şeklinde konuştu.

Dr. Ertuğrul Yazar: “TİHEK görev ve yetkileri kapsamında çok sayıda faaliyet yürütüyor”

Ayrımcılıkla mücadele, eşitlik başta olmak üzere kurumun görev ve yetkileri bağlamında yapılan uluslararası sempozyum, seminer, ulusal çalıştay, toplantılara değinen ve bireysel başvuru kararları ile eğitimlerden örnekler sunan Dr. Ertuğrul Yazar; “TİHEK görev ve yetkileri kapsamında çok sayıda faaliyet yürütüyor. Görev alanıyla ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlıyor ve toplumda ses getiren çok sayıda vakayı inceleyip, karara bağlıyorlar. Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası paydaşlarının çok sayıda etkinliğine katılım ve katkı sağlıyorlar. Bu paydaşların arasında Üsküdar Üniversitesinin de çok önemli bir yeri vardır.” dedi.

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü konferans dizisi devam edecek”

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; “Üsküdar Üniversitesi olarak TİHEK ile birlikte insan hakları alanındaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ve bilhassa 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü konferans dizisi devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)