SHYMO Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Genel Sekreter Selçuk Uysaler ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Karahan ile Müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karasakal ile SHMYO sekreteri Makbule Dede’nin yanı sıra SHMYO bünyesinde yer alan öğretim elemanları ve idari personellerin tam katılımlarıyla ile gerçekleştirildi.  

SHMYO Müdürü Doç. Dr. Mesut Karahan tarafından, Akademik Kurul Toplantısında tamamlanan bir önceki bahar döneminin öz değerlendirilmesi ve içinde bulunduğumuz güz dönemi hazırlıkları sunum şeklinde anlatıldı. Sunum içeriğinde proje, yayın ve kitap çalışmaları gibi bilimsel araştırmaların verileri paylaşılırken aynı zamanda bu çalışmaların artmasına yönelik planlara dair süreçlerden bahsedildi.

SHMYO’nun çift anadal program (ÇAP) listeleri, programlar özelinde ÇAP programının genişletilen kapsamı, ÇAP’a yerleşen öğrenci sayıları ve mevcut SHMYO programlarındaki öğrenci sayıları bir önceki yıllara göre kıyaslanarak değerlendirildi. Öğrencilerin gerek sağlık sektörü içerisindeki kişilerle gerekse farklı bilimsel konularla buluşmasına imkân tanıyan SHMYO’nun etkinlik listeleri ve planlamaları hakkında bilgiler verildi.

Akademik ve idari kadronun katılım sağladığı toplantıda SHMYO’nun güncel durumu Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Karahan tarafından detaylıca değerlendirildi.

Dijitalleşmedeki iyileştirmelere dikkat çekildi…

Teşekkür ve temenniler bölümünde Karahan; “Müdürlüğümüz döneminde laboratuvarların yenilenmesi, akademik çalışmalara SHMYO ön lisans öğrencilerinin TÜBİTAK projelerinin dahil edilmesi ve pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin fi-jital eğitim modellerinin yanı sıra kurum içinde çekilen videolarla desteklenmesi gibi yenilikçi yaklaşımlar hayata geçirilmiştir.” ifadeleriyle dijital alanda yapılan iyileştirme faaliyetlerine dikkat çekti.

İdari ve akademik kadronun yer aldığı toplantıda SHMYO’nun artıları, eksileri ve gelecek planları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Program öğretim elemanlarının dilek ve temennilerini belirtmeleri ile sona erdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)