‘ARDEB Programları Tanıtımı’ yapıldı

Üsküdar Üniversitesi BrainPark Teknoloji Transfer Ofisi tarafından “ARDEB Programları Tanıtımı” etkinliği gerçekleştirildi. Zoom üzerinden online olarak gerçekleşen etkinliğe TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Bilimsel Programlar Uzmanı Damla Avcı katılım sağladı.

TÜBİTAK bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) hakkında bilgiler verilen etkinliğin moderatörlüğünü ise Üsküdar Üniversitesi AR-GE ve Yenilik Politikaları Direktörü (ARGEYEP) Meltem Bayraktar yaptı.

“Risk yönetimi önemlidir”

TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Bilimsel Programlar Uzmanı Damla Avcı öğrencilere projenin nasıl olması gerektiği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Avcı; “Projelerin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler belirtilmelidir, projenin araştırma sorusu veya hipoteziyle ilgili yaşanabilecek risklerin dikkate alınması ve risklerle karşılaşıldığında öngörülen tedbirler (B planı) belirtilmelidir, bu B planının uygulanması projenin temel hedeflerinden ve özgün değerinden sapmaya yol açmamalıdır. Projesi olan gençlere daha küçük projeler ile başlamasını, deneyim kazandıktan sonra daha büyük projelere başlanması gerektiğini tavsiye edebilirim. Bu onları daha avantajlı bir konuma getirebilir.” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK ARDEP nedir?

TÜBİTAK bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı iş birliğini sağlayan birimdir. Araştırma grupları ile, talepte bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. 

Projelerin amacı ve hedefleri açık, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılmalıdır. Projelerin mevcut bilim veya teknolojideki eksiklikleri veya problemleri ortaya koyması ve bu eksiklikleri veya problemlerin çözüme yönelik özgün, yaratıcı ve yenilikçi önerileri sunmakta olmalı ve ilgili bilim veya teknoloji alanlarına kavramsal, kuramsal veya metodolojik olarak özgün katkılarda bulunması gerekmektedir. 

Projelerde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanmalıdır, yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya uygun olduğu ortaya konulmalıdır.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)