Tokyolu Doktora Öğrencisinin Üsküdar’da Dikkat Çeken Çalışması…

Tokyo Yabancı Diller Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdüren, Türkiye’de saha çalışmaları için Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsüne kabul alan Naohiko İmajo, “Hünkâr’ın Kucağında Huzur ve Zıtlıklar: Nevşehir Hacıbektaş İlçesinde İnanç Durumu ve İnsan İlişkileri” tez çalışmasını sundu. İmajo’nun sunumu dikkat çekti. 

Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkede düzenlenen panele Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan ve Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Reşat Öngören, Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar, Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek Güldütuna ve Dr. Öğr. Üyesi Omneya Ayad katılım sağladı. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan ve Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Buğra Can Bayçifci sorularıyla panele katkı sağladı.

İmajo’nun Tokyo’dan Nevşehir’e uzanan hayali Üsküdar Üniversitesi ile gerçekleşti

Tokyo Yabacı Diller Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak öğrenim gören Naohiko İmajo 2021 yılında bir yıllığına doktora kapsamında, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki saha araştırmalarını yürütmek üzere Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’ne kabul edildi. 2022 yılı Kasım ayı itibariyle saha araştırmasının sonuna gelen Naohiko İmajo, bir özet raporu sunmak üzere 4 Kasım 2022’de Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde “Hünkâr’ın Kucağında Huzur ve Zıtlıklar: Nevşehir Hacıbektaş İlçesinde İnanç Durumu ve İnsan İlişkileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Çalışmanın odağı Hacı Bektaş-ı Veli’nin tarihi şahsiyeti etrafında toplanan kültür oldu 

Doktora öğrencisi Naohiko İmajo, rapor sunumu öncesi Alevî-Bektaşî geleneğinin önemli bir parçası olarak sözlü ve sazlı kültüre intibak eden, kendi ilgi alanı ve dikkat çekici yeteneğinin bir yansıması olarak bağlamasıyla bazı nefes ve deyişler icra etti. Naohiko İmajo, saha çalışmasında Hacıbektaş ilçesinde yer alan Hacı Bektaş-ı Veli müze ve türbesi ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin tarihi şahsiyeti etrafında şekillenen kültür üzerine odaklandığını belirtti. Hacı Bektâş-ı Velî’nin anlaşılmasında ise başta Maḳâlât adlı eser olmak üzere, onun kaleminden çıkmış veya kendisine atfedilen eserlerin incelenmesi gerektiğinin altını çizen Naohiko İmojo, 20 Kasım itibarı ile saha çalışmalarını tamamlamış olarak Tokyo’ya döneceğini, bu süre içerisinde kendisine sağlanan imkanlar için Üsküdar Üniversitesine müteşekkir olduğunu ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi uluslararası araştırmacılar için Türkiye’de merkezi konumda bulunuyor

Naohiko İmojo, Üsküdar Üniversitesi’nin, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün Türk tasavvuf kültürü kaynaklarını ön plana çıkaran çalışmaları ve İslam Araştırmaları alanında olan çalışmalarıyla gerek yeni nesil Japon araştırmacılar gerekse diğer ülkelerden gelen araştırmacılar için Türkiye’de kısa zamanda merkezi bir konuma sahip olduğunu belirterek sunumunu tamamladı.

Sunum yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleşti

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğrencileri sunuma yüz yüze ve çevrimiçi (uzaktan online) olarak katılım sağladı.

Sunumun sonunda, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri tarafından karşılıklı değerlendirmelerde bulunulup bu bulgular üzerinden yönlendirmeler yapıldı.

Fotoğraf: Mukadder Güneş / ÜHA 

Fotoğraf: Betül Kahkuloğlu / ÜHA 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)