Prof. Dr. Süleymanlı “Yeni Özbekistan” konulu çalıştayda konuşmacı olarak yer aldı

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Özbekistan Cumhuriyeti’nin “İctimai Fikir” Kamuoyu Araştırma Merkezinin 25. Yılı kapsamında gerçekleşen çalıştaya katılım sağladı. “Yeni Özbekistan: Özbekistan’ın Toplumsal Süreçlerine Sosyolojik Yaklaşım” konulu çalıştayda Süleymanlı, Türk dünyasında meydana gelen gelişmelerde sosyologların önemine dikkat çekti. 

Prof. Dr. Süleymanlı, Özbekistan Cumhuriyeti başkenti Taşkent’te “İctimai Fikir” Kamuoyu Araştırma Merkezinin 25. Yılı kapsamında  gerçekleştirilen  “Yeni Özbekistan: Özbekistan’ın Toplumsal  Süreçlerine Sosyolojik Yaklaşım” konulu uluslararası katılımlı çalıştaya çevrimiçi katılım sağladı.

Çalıştayda “Türk Toplulukları Arasında Kültürel Birliğin Sağlanmasında Sosyolojinin ve Sosyologların Rolü” konulu sunum gerçekleştiren Süleymanlı, Türk dünyasında meydana gelen gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Süleymanlı: “Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki bağları gün ışığına çıkarmak sosyologların görevi”

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı konuşmasında, Türk dünyasında 1990 sonrası meydana gelen yeniden yapılanmanın ileriye yönelik olabilmesinin ekonomik, teknik, siyasi ve kültürel ilişkilerle yakından ilişkili olduğunun altını çizdi. Bu sebeple Türk dünyasını temsil eden ülkeler arasında bilgi ve teknoloji akışı yanında, bu ülkelerin tarihi ve kültürel müştereklerini yeniden yapılandırmanın en güçlü bağ ve itici güç konumunda olduğunu aktardı. Süleymanlı; “Bu düşünceyle Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağları gün ışığına çıkartmak devletlerarası ilişkilerde gündemde tutmak sosyologlar açısından kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. Bunu zaruri kılan bir başka önemli sebep de çağımızda geçerli olan kültür savaşında Türk dünyasının önemli hedeflerden biri haline gelmiş olmasıdır. Sosyologlar bunların sosyolojik veri tabanını hazırlamalı ve bir kurum halinde çalışmalılar. Genel anlamda da bu çalışmalarını düzenli toplantılar halinde ortaya koymalılar.” diye konuştu.

Türkiye - Özbekistan ilişkilerinde Üsküdar Üniversitesi ile iş birliğinin önemi vurgulandı

Birçok farklı ülkeden akademisyen sosyologların katılım sağladığı çalıştayda Türk dünyasının birbiriyle ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye – Özbekistan ilişkilerinin de değerlendirildiği çalıştayda, “İctimai Fikir” Özbekistan Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı  Prof. Dr. Nigina Rahimova Üsküdar Üniversitesi ve temsil ettiği merkez arasında kurulan yapıcı iş birliğine oldukça önem verdiklerini aktardı.

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)