İbn-i Sina’nın Bilim Anlayışı ele alındı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 Güz Döneminin ilk Fakülte Semineri düzenlendi. Güney Yerleşke E Blok Sokrates Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sırrı Akbaba “İbn-i Sina’nın Bilim Anlayışı” başlıklı bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte Prof. Akbaba, İbn-i Sina’nın felsefe tarihindeki önemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İbn-i Sina’nın felsefe tarihindeki önemine değinildi

Seminerin başlangıcında İbn-i Sina’nın felsefe tarihindeki yeri ve öneminden bahseden Akbaba, filozofun bilim ve felsefeyi birlikte yürüten yaklaşımına vurgu yaptı. Akbaba, kendi kitabı olan “Kendini Bilme” eserinde felsefenin en temel meselelerinden var oluş ve kimlik konularına değindiğini ifade etti. Eserinde “ben kimim, insan kimdir” gibi sorular sorarak, insanın sübjektif yanlarının anlaşılmasına katkı yapmayı amaçladığını aktardı.

“İbn-i Sina psikolojiyi tabiat bilimi olarak kabul eder”

İbn-i Sina düşüncesinin psikoloji bilimiyle olan bağlarından bahsederek konuşmasına devam eden Akbaba, düşünürün psikolojiyi tabiat bilimleri içinde ele aldığını ifade etti. Akbaba İbn-i Sina’nın aklı önceleyen yaklaşımında “ben” fikrinin aklın ürünü olup, insanda doğuştan mevcut olduğu görüşünün hâkim olduğunu aktardı. Akbaba; “Ben olarak adlandırdığımız şeyin bir cevher (töz), bedenin ise cisim olarak birbirinden farklı ele alınması gerekmiyor. “Ben” metafiziğin konusu iken, beden fiziğin araştırma konusudur. Filozofun düşüncesinde, insanın, hayvanlarla ortak olan duyulardan farklı olarak akıl yoluyla bilgi edinebilmesi sayesinde, duyuların yanıltıcılığından kurtulmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir.” dedi.

“Kâmil insan” ve “kendini gerçekleştirme” kavramları arasındaki ilişkiye değinildi

Akbaba, konuşmasında son olarak, İbn-i Sina’nın düşüncesinin modern düşünürlerle bağlantılarına değinerek, filozofun “kâmil İnsan” kavramı ile Maslow’un “kendini gerçekleştirme” kavramlarının benzerliğine atıf yaptı. Günümüzde pozitif psikoloji alanında ortaya çıkan fikirlerde de İbn-i Sina’nın düşüncelerinden ilhamların olduğuna işaret eden Akbaba, dinleyicilerden gelen soruları cevapladı.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)