Stresle başa çıkmada önemli yöntem: ‘DKBY’

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından Üniversite Kültürü dersi kapsamında “Stresle Baş Etme Yöntemleri” ve “Stresin Aşamaları” konularının ele alındığı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe konuk olarak SHMYO İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Ayşe Bağlı katılım sağladı. Bağlı, stresle başa çıkmada DKBY yöntemine dikkat çekti.

“Kişi kendini koruma amacıyla bir tepki zinciri başlatıyor”

SHMYO İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Ayşe Bağlı, stres ve stres yönetimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bağlı; “Kişi tehdit ve zorlanmalar karşısında güçlü, kendini koruma amacıyla bir tepki zinciri başlatıyor. Bunun sonucunda da psikolojide savaş ya da kaç olarak adlandırılan ortaya durum konuluyor. Kişi, bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında bununla başa çıkabileceğini düşünüyorsa orada kalır ve bu tehlikeyle savaşır. Başa çıkamayacağını düşündüğü tehlikeli durumda ise uzaklaşma eğilimini gösterir. Buradaki amaç kişinin yeni şartlara uyum sağlamasıdır.” ifadelerini kullandı.

“Fiziksel aktivite gayet etkili bir bireysel yöntemdir”

Stresi yönetebilmeyi sağlayan yöntemlerden bahseden Öğr. Gör. Ayşe Bağlı; “Stresle başa çıkmada söyleyeceğim yöntemler arasında fiziksel aktivite gayet etkili bir bireysel yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Solunum egzersizi, gevşeme, masaj, doğru ve sağlıklı beslenme, etkili iletişim kurabilme, problem çözme becerilerini geliştirme, davranışsal olarak kendini kontrol edebilme, dışa dönüklük, sosyal kültürel ve spor etkinliklerine katılma, hobi edinme, dua, ibadet ve zaman yönetimi bireysel olarak stresle baş etme de karşımıza çıkan yöntemlerdir. Bunların dışında bireysel olarak kullanılan Braham’ın geliştirdiği ‘DKBY’ baş harflerini kullanarak söylediğimiz; ‘değiştir, kabul et, boş ver, yaşam tarzını yönet’ modeliyle stres yönetebilmeyi sağlayan yöntemlerden oluşuyor.” dedi.

Stresle başa çıkmada önemli yöntem: ‘DKBY’

Fiziksel aktivitenin gayet etkili bir bireysel yöntem olduğu konusunun altını çizen Öğr. Gör. Ayşe Bağlı; “İlk Adım ‘D’ Değiştir demektir. İçinde bulunulan olumsuz durumun imkânı varsa değiştirilmesini ifade ediyor. Eğer olumsuz durum değiştirilirse stres etkeninin de ortadan kalkacağı ifade ediliyor. İkinci Adım ‘K’ Kabul Ettir. Bu durumda bazen değiştirilemeyeceği durumlarla karşılaşacağını, değiştirilmesi mümkün olmayan durumları da öfkelenmeden kabul etmeyi ifade ediyor. Üçüncü Adım ‘B’ Boş vermektir ve bu da güçlü bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan kişiyi rahatlatır. Kişi bu süreçte neden boş vermesi gerektiğini bilmeli ve vazgeçmeyi öğrenmelidir. Dördüncü Adım ise ‘Y’ Yaşam Tarzını Yönet demektir. Bedensel hareket, sağlıklı beslenme, rahatlama uygulamalarını gelecekte oluşabilecek stresi bugünden mücadele etmeyi kapsıyor. Bu adım olumsuz düşünceleri önlemek ve pozitif bir yaşam tarzını benimsemekle ilgilidir.” şeklinde konuştu.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)