Sosyoloji Bölümü akademisyenleri Rusya ev sahipliğindeki Aile sempozyumuna katıldı.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenleri Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı,  İvanovo Devlet Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi Federal Araştırma Sosyoloji Merkezi Demografik Araştırmalar Enstitüsü tarafından çevrimiçi düzenlenen  “Aile ve Geleneğinin Kuşaklar Arası Aktarımı” konulu uluslararası sempozyuma katılım sağladı. 

Prof. Dr. Tamara Rostovskaya: “Aile kurumu nesiller arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve sürdürülmesini sağlayan unsurlardan biridir”

10 farklı ülkeden aile çalışan akademisyenlerin katıldığı sempozyumun açılış konuşmasını Rusya Bilimler Akademisi Federal Araştırma Sosyoloji Merkezi Demografik Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Tamara Rostovskaya gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tamara Rostovskaya; “Aile kurumu nesiller arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve sürdürülmesini sağlayan unsurlardan biridir. Aile üyeleri açısından ekonomik, sosyal ve psikolojik nitelikli bir dayanışma sistemi vardır.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Ebeveyn otoritesi odaklı bakış açısı yerini, çocuk merkezli düşünce biçimine bıraktı.”

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Elif Ünlü ve İrem Zorba ile birlikte “Helikopter Ebeveyn Profili Bağlamında Ailenin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği” başlıklı araştırma sunumunu gerçekleştirdi. Süleymanlı, ergen çocukların anne-babalarını ‘helikopter gibi’ diye tanımlamasıyla ortaya çıkan bir kavram olduğunu belirterek, yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de annelerin üçte birinin, babaların ise yedide birinin helikopter ebeveyn tutuma sahip olduğu tespit edildiğini dile getirdi. 

Günümüz toplumunda değişen ekonomik şartların anne baba ve çocuk ilişkileri eskiye oranla büyük değişim geçirdiğini ve helikopter ebeveynlik olgusunun yaygınlık kazandığının dile getiren Süleymanlı; “Geleneksel kültürde hâkim olan ebeveyn otoritesi odaklı bakış açısı yerini, çocuk merkezli düşünce biçimine bıraktı.” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler: “Küreselleşmenin etkisini anlamak için aileye ve ailenin toplumsal konumuna odaklanılmalı”

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler ise “Küreselleşme Sürecinde Ailenin Değişen Yapısı ve Göçün Kadınlaşması” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kalkandeler; “Modernizmin öngördüğü yaşam biçimi küresel dünya düzeninde benimsenmiş ve hızlanan toplumsal değişme, bireyselleşme yönünde giderek daha fazla olanak sağlama eğilimine girmiştir. Küreselleşmenin toplumsal etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için, bu sürecin toplumun temel yapı taşı olan aileye ve ailenin toplumsal konumuna ne yönde etki ettiğine odaklanmak gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)