“Eğitimde Sosyal İnovasyon Modeli” Projesinin İlk Adımları Atıldı

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen “Eğitimde Sosyal İnovasyon Modeli” projesinin ilk adımları atıldı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın akademik danışmanlığını yapacağı projede Yenilikçi Pozitif Eğitim Liderleri ve yöneticileri hedeflendi. 

İlk eğitimin ARGE uzmanlarına verildiği projenin koordinatörlüğünü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayşenur Çalıkçı yaptı. “Pozitif ve İnovatif Eğitim Liderleri” sosyal inovasyon modelinde, eğitim liderlerinin toplumdaki sorunlara yenilikçi bakış açısı ve pozitif psikoloji ışığında sürdürülebilir projeler üretmesi amaçlandı.

Proje Sürecinde Yönetilmesi Gereken Aşamalar Uygulamalı Olarak Gösterildi 

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki görevli ARGE uzmanlarına, Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verdi.  Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar, bir projenin nasıl planlanacağı, yönetileceği, kontrol edileceği ve projenin nasıl sonlandırılacağını anlatarak, bu süreçte yönetilmesi gereken tüm aşamaları uzmanlara uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca eğitimde yer alan uygulama örnekleri ile katılımcıların farklı proje problemleriyle karşılaştıklarında, başarılı olabilmeleri için kullanılacak yöntemler anlatıldı.

Sosyal İnovasyon Modelinin Eğitimdeki Önemine Dikkat Çekildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz ise katılımcılara proje döngüsü yönetiminin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Konuşmasında projelerin her alanda ne kadar değerli olduğunu belirten Altınöz, sosyal inovasyon modelinin eğitimdeki önemine dikkat çekti. Eğitime katılan ARGE uzmanları, ekip arkadaşları ile birbirinden değerli projelerin adımlarını attılar.

Günümüzde bilginin ve ekonominin doğrudan etkilendiği teknolojik gelişmelerin yanı sıra toplumların gelişmesi ve değişimi için eğitimde inovasyon son derece önemli bir husustur. Gelişim ve değişime adapte olmaya zorlanmayan toplumlar ve kişiler için sosyal inovasyon hayatın doğal bir parçası olarak günümüzde önemini koruyor. Büyük bir hızla gelişen teknolojiler, aile sosyal ve iş yaşamındaki değişikliklerden birincil ve oldukça fazla etkilenen öğrencilerin ilgilerinin çekilmesi ve motivasyonlarının sağlanması eğitimde inovasyonu gerekli ve zorunlu kılıyor.

Türk Eğitim Sistemi eğitim politikaları inovasyonu teşvik etmeye devam ediyor. Bunun için pozitif bakış açısındaki inovatif eğitim liderlerine çok fazla ihtiyaç bulunduğu da bir gerçektir. Türkiye’nin bilgiyi üretmesinin yolu, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanan sosyal inovasyon insan kaynağına yatırım yaparak gerçekleşecektir. Bundan dolayı “Eğitimde Sosyal İnovasyon Model” projesi günümüzde sürdürülebilir gelecek için büyük önem arz ediyor.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)