Etkileşim dergisi TR Dizin’de

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, TR Dizin kapsamına girdi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında taranan dergiler arasına girdi. DOAJ ve EBSCO uluslararası dizinlerinde taranmakta olan Etkileşim dergisi 2021 yılından itibaren TR Dizin kapsamında da taranmaya başladı. Etkileşim’in başarısını kutlamak için bir mesaj yayımlayan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, dergiye adını veren Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Etkileşim’in editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Pınar Aslan ve editör yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş ve Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Güler ile derginin dil editörlüğünü üstlenen Arş. Gör. Besna Ağın başta olmak üzere dergiye katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Uluslararası ve hakemli bir dergi olarak 2018 yılında yayın hayatına başlayan Etkileşim, Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez basılı ve online yayımlanıyor. İletişim bilimleri ile sosyal bilimlerin diğer alanlarında üretilen nitelikli bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası akademik erişime ulaştırmayı hedefleyen Etkileşim, Türkçe içeriklerin yanı sıra İngilizce çalışmaları da kabul ediyor. Etkileşim, hakemli makalelerin yer aldığı ilk ve esas bölüme ek olarak akademik etkileşime katkı sunan nitelikli söyleşi, çeviri ve incelemelere de yer veriyor.

Etkileşim'e Dergipark, TR Dizin ve derginin web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Haber Üsküdar