Üsküdar Üniversitesinin 4 önemli projesi daha destek aldı…

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi araştırmacıları önemli projeler yürütüyor. Bu bağlamda Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe-İngilizce bölümünden aralarında Prof. Dr. Sevim Işık, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, Dr. Öğr. Üyesi Esma Ulusoy ile Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nigar Çarşıbaşı ile 4 proje ekibinin projeleri Ar-Ge Proje Çağrısı, TÜSEB -B Grubu ve TÜBİTAK 1002 kapsamında kabul aldı

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan Mart ayında gerçekleştirilen TÜSEB B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında ‘Spinal Musküler Atrofi (SMA) Hastalığında SMN2 Gen Düzenlemesine Yönelik Ekzon7/ İntron 7 Hedefli Yeni Nesil CRISPR-Prime Editing ve SMN1 Kodlayan Motor Nöron Hücre Spesifik Nöral Lentivirüs Yaklaşımlarının İn Vitro ve Ex Vivo Araştırılması’ proje başlığı ile başvurulan projeden kabul alındı.

Proje yürütücülüğünü üstlenen Taştan’ın ekibinde; İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezı Araştırmacı Doç Dr Serdar Ceylaner, Araştırmacı Doç Dr Gülay Ceylaner, TRGENMER yüksek lisans bursiyerlerinden Enes Bal, Sibel Pınar Odabaş Gamze Yelgen, Ayşenur Kurt, Bahar Çandur ve lisans bursiyeri Görkem Akgül bulunuyor.

TÜBİTAK 1002 kapsamında gerçekleştirilen iki projeden kabul alındı!

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan TÜBİTAK 1002 kapsamında gerçekleştirilen ‘CRISPR Prime Editing Gen Düzenleme Teknolojisi İle Survival Motor Protein 2 (SMN2)Geni Hedefli Tek Nokta Nükleotit Modifikasyon Etkinliğinin, Stabilitesinin ve Hedef-DışıMutasyon (Off-Target) Kapasitesinin In Vitro ve Ex Vivo Araştırılması’ başlıklı projeden olumlu yanıt alındı.

Proje yürütücülüğünü üstlenen Taştan’ın ekibinde; INTERGEN Genetik Tanı Lab. Araştırmacı Doç Dr Serdar Ceylaner, bursiyer yüksek lisans öğrencilerinden Enes Bal, Sibel Pınar Odabaş, Gamze Yelgen yer alıyor.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi l Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esma Ulusoy, TÜBİTAK 1002 kapsamında gerçekleştirilen ‘AgNP’lerin Pimpinella anisum L. Kallus Kültürlerinde Sekonder Metabolit İçeriğine Etkilerinin Belirlenmesi’ başlıklı projeden kabul alındı.

Proje yöneticiliğini üstlenen Ulusoy’un ekibinde; Yıldız Teknik Üniversitesi’nden danışman olarak Prof. Dr. Semiha Erişen, Marmara Üniversitesinden danışman olarak Prof. Dr. Filiz Vardar ve araştırmacı olarak Yeniyüzyıl Üniversitesinden Dr. Hüseyin Servi yer alıyor.

TÜSEB -B Grubu kapsamında bir projeden de kabul alındı!

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Prof. Dr. Sevim Işık ve Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nigar Çarşıbaşı’ nın Araştırmacı olarak katıldığı, yürütücülüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof Dr. Özlem Yayıntaş’ ın yaptığı TÜSEB -B Grubu kapsamında gerçekleştirilen ‘Yeşil Kimya ile Sentezlenen Altın ve Seryum Oksit Nanopartiküllerin Nöroprotektif Etkisinin İn Vivo ve İn Vitro Şartlarda Değerlendirilmesi’ başlıklı projeden kabul alındı.

Proje yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Özlem Yayıntaş’ın ekibinde; Araştırmacı olarak Üsküdar Üniversitesinden Prof Dr. Sevim Işık, Dr. Öğr. Üyesi Nigar Çarşıbaşı,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Fadime Canbolat, Dr. Öğr. Üyesi Başak Büyük, Doç. Dr. Hüseyin Avni Eroğlu, Prof. Dr. Neslihan Demir, yüksek lisans öğrencilerinden ise Rama Şeyhali ve Büşra Dalgıç yer alıyor.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)