Sosyal Medya Çağından Metaverse Kuşağına ‘Varoluşu Anlamak’

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Akademik Akıl için “ Metaverse" konusuna ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Teknoloji hız kesmeden gelişmeye devam ederken web 2.0 teknolojileri olarak ele alınan sosyal medyadan sonra şimdilerde web 3.0 tartışmaları başladı. Teknoloji her ne kadar ortam değiştirse de teknolojinin nesnesi değil öznesi olmayı öğrenmeliyiz. 21. Yüzyıl hastalıklarından en belirgin olanı narsisizm daha çok sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Günde 3 kereden fazla sosyal medya platformlarında kişi kendini paylaşıyor ise narsisizm sinyalleri veriyor. Sosyal medya narsisizmi, siberkondri, FOMO (Fear of Missing Out), Nomofobi, Netlessfobi gibi pek çok yeni çağ hastalıkları görülmeye başladı. Böylece, çeşitli kişilik özellikleri ve davranış tipleri sosyal medya ile buluştuğunda tehlikenin boyutları da giderek artıyor.

Şimdilerde Facebook adının Meta olarak değişmesi ile Web 3.0 teknolojileri, Metaverse tartışmaları başladı. İçerisindeki dijital oyun bileşenlerinin ön plana çıkartılmasıyla servis edilen sanal Metaverse dünyası sosyal medya kuşağı olarak adlandırdığımız gençlerin oldukça ilgisini çekti. İletişim teknolojilerinin gelişimine göre kuşaklar üçe ayrılıyor: (1) Radyo kuşağı, (2) Televizyon kuşağı, (3) Sosyal medya kuşağı. Buna göre; X kuşağı “radyo kuşağı” (45 yaş ve üzeri), Y kuşağı “televizyon kuşağı” (30-45 yaş) ve Z kuşağı (15-30 yaş) “sosyal medya kuşağı”, 15 yaşın altındakiler ise alfa kuşağı olarak adlandırılıyor. Şimdilerde yeni doğanlara “Metaverse Kuşağı” ya da dijital oyun kuşağı anlamında “Gamer Kuşağı” ya da “Gamers”lar diyeceğiz.

Facebook Reality Laboratuvarı yöneticisi Andrew Boshworth’e göre 15 yıl sonra Metaverse’in uygulanması mümkün görünüyor. Bu mümkün olursa, 15 yıl sonra Metaverse kuşağı Metaverse’in kullanıcısı olacak. 15-18 yaş arasındaki ergenlerin ilk kullanıcısı olacağı ve bu dünya ile en erken tanışacağı ön görülüyor. Sosyal medya kuşağından Metaverse kuşağına geçerken sosyal medyanın oluşturduğu sanal kimlikler yerini 3 boyutlu avatarlara bırakıyor.

İnsanlık, metaverse ile yalnızlaşıp, mutsuzlaşacak!

Metaverse ile 5D, 6D hayatımıza giriyor. Böylece, 3 boyutlu kendi kimliğimizle gezdiğimiz bir evren olacak. İnsanlık Metaverse ile son derece yalnızlaşıp mutsuzlaşacak. Bu konuda psikoloji profesyonellerine ciddi iş düşüyor. Dijital teknoloji ve küresel sermaye dijitalleşme ile dünyayı kontrol edecek. Böylece, özgür son nesil olabiliriz. Yeni bir sanal evrene doğru evrilirken insanlık ve varoluşsal bunalımlar ile karşı karşıya kalacağız.

Çağın en büyük hastalıklarından biri ‘anlamsızlık hastalığı’

Günümüzün en büyük sorunu doyumsuz, sınır tanımayan, benmerkezci, hedonist, tatminden başka amacı önemsemeyen yüksek insani değerlerden yoksun insan karakterinin ön plana çıkmasıdır. Teknolojik ilerlemelerin getirisi olan uygulamaların dünyaya açtığı kapı, özellikle gençlerin varoluş, deizm, ateizm gibi sorularını arttırmıştır. Teknoloji bir yandan avantaj sağlarken bir yandan da değerler sistemi, yaşam amaçları, hayatın anlamına dair arayışlarda doğru yolu seçmeyi zorlaştırmıştır. İnsanın varoluş amacını sorgulaması ve anlamlı cevaplara ulaşması psikolojik iyi oluş ve ruh sağlığı açısından önemlidir. Çoğu genç günümüzde yaşamın anlamını doğru sorgulayamadığı ya da anlam bulamadığı için ruhsal bunalımlar yaşamaktadır ki, yaşadığımız çağın en büyük hastalıklarından birisi, anlamsızlık hastalığıdır. Anlamsızlık hastalığına benzer olarak amaçsızlık da kişiyi hastalığa sevk eden bir durumdur.

21. Yüzyılda Pozitif Psikoloji becerileri hayati öneme sahip oldu. Pozitif psikoloji ilkeleri varoluşu anlamlandırmada kişiye kılavuzluk eder. Pozitif psikoloji, yaşamda neyin olumlu olduğuna ilişkin bilgiler ve bulgular ortaya koyan, bireylerin daha doyumlu, mutlu ve hayata bağlı yaşamasına yardımcı olan bilimsel bir çalışma alanıdır. Pozitif psikoloji ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını önlemek ve bireylerin güçlü yönlerine odaklanarak dayanıklılığı teşvik eder. Yeni beceriler ve kaynaklar geliştirerek bireylerin hayatlarını en iyi şekilde yaşamalarını amaçlar.

Pozitif düşünce öğrenilebilir. Bireyler davranışlarını değiştirmek ve düzenlemek için gerekli içsel güce sahip, kendi gelişmelerine yön verebilecek aktif varlıklardır. Bireyin kapasitesini arttırarak güçlenmesi, yaşamdan zevk alması, olumsuzluğa değil olumluya odaklanarak yaşamını anlamlı hale getirmesi mümkündür. Varoluşu anlamada, duyguları anlamak, bilimsel bir kategori olarak ele alınan duyguların yönetilebileceğine inanmak, pozitif psikolojinin yaşam boyu iyi oluştaki etkisinden yararlanabilmek için pozitif duyguları hayata geçirmeyi öğrenmek oldukça önemlidir ve ruh sağlığı açısından koruyucu etkisi vardır.

İnsanın Anlam Arayışına Dair Mutluluk Reçetesi

Kendinizle barışık olun, sembolik bıçağınızı kendi ayağınıza vurmayın. İnsan, olumlu ve olumsuz yönleri olan bir varlıktır, kendini bağışlayabilen kişi kendisi ile uyumlu ilişki kurar.

Sembolik bıçağınızı yakınlarınıza vurarak, yani onları yargılayıp suçlayarak bir sonuç elde edemezsiniz. İçlerini kanatırsınız, incinen insan öfke biriktirir. Basit bir konudan tartışma çıkar. Nefret artar. Uyumlu olmak, haklı olmaktan daha karlıdır.

Ya yaptığınız işi sevin yahut da sevdiğiniz işi yapın. İnsanın iyi bildiği iş, sevilmeye en layık iştir. Bir konuda fikri sorulan olun.

Aileyi güvenli alan yapın. Ailenin sığınak özelliği, çadır gibi korunaklı olması gelecek korkusunu giderir.

Öncelikle sosyal çevrenize iyilik cömerdi olun. Karşılıksız sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç güzel söz, sıcak bir dokunuş sihirli etkisini hemen gösterir.

Mümkünse sessiz iyilikler yapın. Yaptıklarınız gizli geri dönüşüm yasası ile size bu dünyada da geri döner, iç huzuru verir.

Kendinizi ödüllendirin, bencil olmayın ama kendinize haksızlık da yapmayın. Kendinize adil yaklaşın.

Nerede hakkaniyet varsa orada uyum oluşur. Adalet için cesur olun, gerekirse çıkarlarınızdan vazgeçin. Erdemli olmak orta ve uzun vadede çıkarcı olmaktan daha karlıdır.

Başarı sadece akademik başarı değildir, ahlaki başarı varsa o hayat başarılı demektir. Ölüme açıklama getiren bilgiler sonsuzluk arzusunu tatmin eder. Seçilmiş yalnızlık gibi. İki dünya mutluluğu ucuz değildir.

Akademik Akıl

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)