“Tabiatta Mizan Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme” konferansı gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir tarafından, ‘Dünya Çevre Sözleşmesi’ adı altında “Tabiatta Mizan Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme” konferansı gerçekleştirildi. Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Çevre Ahlakı Forumu’nda Katar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edward Omar Moad konuşmacı olarak yer aldı. “Tabiatta Denge (Mizan) Kavramını” ele alan Doç. Dr. Moad, Batı’da ve İslam düşüncesinde tabiat kavramı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında cinlerin varlığına değinen Moad, modern öncesi birçok kültürde cinlerin varlığına inanıldığı gibi, onlarla bir şekilde iletişim de kurabildiğini aktardı.

“Cinlerin varlığını anlamaya çalışmamız gerekiyor”

Kur'an'ın cinlerin varlığını kabul ettiğini; onların da bizler gibi inanan ve inanmayanlar olarak ayrıldığını; hatta Cin Suresinin bulunduğunu belirtti. Bundan hareketle çevre sorunları bağlamında tabiatı yeniden anlamaya çalışırken; cinlerin varlığını da anlamaya çalışmamız gerektiğini, bu sayede bizim kendimizi ve tabiatı anlamamızda yeni bakış açıları sağlayacağını aktardı. Aydınlanma Döneminden bu yana seküler-materyalist tabiat anlayışının etkisini kaybettiğini; Batı’da başta olmak üzere birçok eğitimli insanın başta Budizm olmak üzere Doğu dinlerine ve kültürlerine ilgi duyduğunu vurguladı. Tabiatı daha iyi anlamak için karşılaştırmalı çalışmalara çok ihtiyaç olduğunu belirten Moad, daha sonra sorulan soruları cevapladı.

“Al Mizan: Dünya İçin Bir sözleşme deklarasyonu ilgi odağı olmaya devam ediyor” 

Al-Mizan: ‘Dünya Çevre Sözleşmesi’ ile ilgili bilgilendirme bulunan Prof. Dr. İbrahim Özdemir, sözleşmenin metni üzerindeki çalışmaların tamamlandığını ve son düzeltmelerden sonra kamuoyuna duyurulacağını ifade etti. Sözleşmenin duyurulmasıyla birlikte Arapça, Fransızca, Almanca ve Türkçe tercümeleri de eş zamanlı olarak yayımlanacağını aktardı. 

Al-Mizan-Dünya İçin Bir Sözleşme doğanın korunmasını yöneten ilkelerin mevcut zorlukları karşılayan bir biçimde yeniden ifade edilmesinden oluşuyor. İnsan varoluşunu, toplumsal düzeninin ardındaki ahlakı ilkleri vurgulayan Al-Mizan; amacının iklim değişikliği ve gezegene yönelik diğer tehditlerle mücadele eden yerel, bölgesel ve uluslararası eylemleri güçlendirmek amacıyla çevreye İslami bir bakış açısı sunmak olduğunu vurguluyor. Allah'ın yarattığı ve bizlere emanet ettiği dünyanın kalp atışlarıyla beraber uyum içinde çalışarak günümüzde hayata nasıl geçirilebileceği araştırılıyor.

Al-Mizan- Dünya Çevre Sözleşmesi çağrısı, çevreciliğin İslam'ın damarlarına derinden yerleşmiş olduğuna dikkat çekiyor. Kişisel davranışlarımız kadar tüm canlılarla olan ilişkimizde hürmet, koruma ve sorumluluk temelli bir vurgu yapıyor. Doğal dünyada ve diğer canlı varlıklarla olan ilişkilerimizde diğerkâm olma; yaratılana yaratandan ötürü hürmet çağrısında bulunuyor

Prof. Dr. Özdemir: “Çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz”

Sözleşmeyi hazırlayan ve çekirdek ekipte yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Özdemir, “Yaşadığımız doğal felaketler dikkate alındığında dünyamızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz. Zaman azalıyor. Çevre sorunları hepimizin ortak problemi. Biz Müslümanlar da çözümün bir parçası olacağız.” dedi.

“Tabiatta Denge (Mizan) Kavramının Karşılaştırmalı Bir Tartışması” konulu konferans yüz yüze yapılırken aynı zamanda Zoom üzerinden de yayınlandı. Konferansa öğretim üyeleri, öğrenciler ve yurt dışından da birçok izleyici katılım sağladı.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)