Patoloji Uygulamalarında Dijitalleşme konusu ele alındı

Dijital patoloji hakkında açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı Öğr. Gör. Eda Yetimoğlu, “İncelenmek üzere bir lamın taranarak, yüksek çözünürlüklü bir dijital görüntü elde edilmesi ve bilgisayar ekranında görüntülenebilmesi, uzak ve farklı merkezlerden erişilebilmesi, görüntülerin işaretlenebilmesi ve arşivlenmesi dijital patoloji olarak adlandırılıyor.” dedi.

“Patoloji hastalık bilimi anlamına geliyor”

Patolojinin tanımını yapan Yetimoğlu; “Patoloji Yunanca “Pathos” (hastalık) ve “logos” (bilim) sözcüklerinden türemiştir ve “hastalık bilimi” anlamına gelmektedir. Patoloji, hastalıkların nedenlerini, hastalıkların oluşum mekanizmalarını, morfolojik değişiklikleri ve bu değişikliklerin klinikle ilişkisini araştıran bilimdir. Patoloji alanının bir tarafını, neden ve nasıl sorularına cevap aranan laboratuvar kısmı oluştururken, diğer tarafını hastanede tanı koyan ve tedaviyi yönlendiren klinik bilimler oluşturmaktadır. Patolojide hastadan alınan her türlü doku ve organ örnekleri ile sıvı ve sürüntü örneklerinin incelemesi yapılmaktadır. İncelenen doku ve organ materyalleri biyopsi olarak adlandırılırken, sürüntü ve sıvı örnekleri sitolojik materyal olarak adlandırılmaktadır.” dedi.

“Dijital patoloji, patoloji uygulamalarına çeşitli avantajlar getirebilir

Dijital patoloji uygulamalarına değinen Yetimoğlu; “Dijital patoloji, patoloji uygulamalarına çok çeşitli avantajlar getirebilir. Örneğin, dijital slaytların hem taşınmaları hem de arşivden çıkartılmaları lamlara göre daha kolaydır. Bilgisayar ağı yolu ile aynı anda birçok kişi görüntülere bakabilir ve değerlendirme yapabilir. Ekranda aynı anda birçok görüntünün yan yana konulabilmesi ve eş zamanlı incelenerek karşılaştırılabilir. Dijital patoloji geleneksel mikroskop yaklaşımına göre zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilmektedir.” şeklinde konuştu.

“Standardizasyon sorunu çözülmelidir”

Patolojide yapay zekânın dezavantajlarından söz eden Yetimoğlu; “Geniş ve iyi işaretlenmiş, ilişkili verilerin toplanması, ruhsatlandırmada zorlukların olması gerekir. Yapay zekânın mali ve ekonomik yönleri göz önüne alınmalıdır. Standardizasyon sorunu çözülmelidir. Patoloji uzmanları arasında bilişimsel patoloji deneyim eksikliği olabilir.” ifadelerini kullandı.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)