Kültür, Siyaset ve Mikroorganizmalar ele alındı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından 2021-2022 Bahar Dönemi’nde gerçekleştirilen akademik etkinlik dizisi, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Prof. Dr. Barış Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı fakülte semineriyle devam etti.

Prof. Dr. Barış Erdoğan: “Salgınlarda toplumsal davranış kalıpları değişir”

Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke E Blok Sokrates Salonu’nda gerçekleştirilen ve aynı zamanda da zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak yayınlanan etkinlikte Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Kültür, Siyaset ve Mikroorganizmalar: Üst Yapı Kurumlarının Farklı Toplumlarda Salgın Hastalıklarla Etkileşimi” başlıklı sunumunda yaptığı bilimsel araştırmaların sonuçlarını anlattı.

Salgınlarda toplumsal davranış kalıpları değişir

Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Bu konudan hareketle salgın hastalıklara mikro organizmaların neden olmasına rağmen onları nasıl algılayacağımızı ve yöneteceğimizi çoğunlukla içinde yaşadığımız kültürel dünya ve siyaset belirler. Salgın hastalık sürecinde biyolojik açıdan tüm insanların bedenlerinde benzer patolojik belirtiler görülürken bu belirtilere yönelik toplumsal davranış kalıpları değişir.” dedi. 

Salgınla mücadelenin siyasi ve kültürel boyutu da var

Salgın hastalıkların etkili olduğu coğrafyalarda hem siyasal otoritenin aldığı ilaç ve aşı kullanımı dışındaki tedbirlerin hem de ekonomideki çöküş ve ölüm vakalarının hızla artması sürecinin tüm toplumu etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Bu etkilerin kültürel ve toplumsal farklılaşmaya göre toplum genelinde farklı düzey ve ölçülerde geleceğe yönelik olan tehdit ve risk algısını geliştirdiği, önyargılı ve ayrımcı davranış kalıplarını ortaya çıkardığı ve panik gibi davranışların sergilenmesine neden oluyor. Buna bağlı olarak siyasal, ekonomik, toplumsal ve hatta kültürel yapı üzerinde köklü değişimler oluşuyor. Bu etki ve değişimlerin birey ve siyasal karar vericiler düzeyinde salgının algılanması, tanımlanması ve salgınla mücadele etme yöntemlerinin ortaya çıkmasında belirleyici olabilir.” şeklinde konuştu.

Salt biyomedikal yaklaşımla salgının doğasını anlamak ve durdurmanın mümkün değil

Prof. Dr. Barış Erdoğan, konuşmasının son bölümünde bir toplumun kültürü, toplumsal belleğine kazılmış travmaları ve siyasal yapılanmasını anlamadan salt biyomedikal yaklaşımla salgının doğasını anlamak ve durdurmanın mümkün olamayacağına dikkat çekti.

 Prof. Dr. Erdoğan sağlık bilimlerinin yanı sıra psikoloji, kültürel antropoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi disiplinlerin kuramsal araçlarını kullanmanın da salgın hastalıkların önlenmesi noktasında önem kazandığını belirterek “Bu çerçevede başta Çin olmak üzere Asya’daki kolektivist toplumlar ile Avrupa’daki bireyci toplumların maske kullanımını karşılaştırırsak, Doğu toplumlarında maske kullanımı sürecinin bireysel düzlemde enfeksiyondan korunma

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)