“Çocuk Gelişimi Semineri” gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü tarafından “Çocuk Gelişimi Semineri” gerçekleştirildi. Toplam dört oturum şeklinde gerçekleştirilen seminerde çocukların fiziksel, eğitimsel ve duygusal ihtiyaçları ele alındı. 

Seminere, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü Öğr. Gör. Elif Konar Özkan, Öğr. Gör. Neşe Şekerci, Dr. Öğr. Üyesi Demet Gülaldı ve Öğr. Gör. Merve Yüksel katılım sağladı.

Öğr. Gör. Elif Konar Özkan: “Çocuk kitaplarında merak önemlidir”

Çocuk gelişim kitaplarının içerik ve biçimsel özelliklerinden bahseden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü Öğr. Gör. Elif Konar Özkan seminerde “Çocuk Edebiyatı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Özkan; “Yazılan kitaplar çocukların yaşlarına uygun bir dil düzeyinde olmalıdır. Çocuk kitaplarında merak önemlidir. Bunun için yazılan metinlerin görsellerle desteklenmesi gerekir. Merakın yanı sıra mizah ve gülmece gibi unsurlarında kitabın içerisinde yer alması da önemlidir. Kitaplar, çocukların anlayacağı biçimde sade ve yalın yazılmalıdır. Kullanılan malzeme, boyalar, kâğıtlar ve harf puntolarının büyüklüğü önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.  

Öğr. Gör. Neşe Şekerci: “Çocukların duygusal ve fiziksel ihtiyaçları vardır”

“Çocuk Sağlığı ve Acil Müdahale” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü Öğr. Gör. Neşe Şekerci, toplumlar arasında çocukların nasıl değerlendirildiği konusundan bahsetti. Şekerci; “Çocukların duygusal ve fiziki ihtiyaçları vardır.” dedi. Şekerci, katılım sağlayan öğrencilere çocuk sağlığının neden önemli olduğu hakkında bilgiler verdi. ‘Sağlık Nedir?’ başlığında sağlığın genel tanımı yapan Şekerci, ‘Çocuk Sağlığı Nedir?’ açıklamasına da yer verdi ve anne sağlığını etkileyen faktörlerden bahsetti. Sağlık ölçütlerinden ve bunun yararlarının neler olduğu da sunumunun sonunda aktardı.

 Dr. Öğr. Üyesi Demet Gülaldı: “Saldırganlık aslında bir şeye tepkidir”

“Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Problemler” konusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü Dr. Öğr. Üyesi Demet Gülaldı, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin sürekli olarak devam ettiğinden bahsetti. Gülaldı; “Çocukların davranışları yaşlara göre değişkenlik göstermektedir. 3 yaşa kadar utanma duygusu gelişir. Çocuklarda saldırganlık bir duygudur, saldırganlık aslında bir şeye tepkidir. Çocukların sosyal çevreleri, yetişkinlerle girmiş oldukları iletişimler önemlidir. Çocuğun yaşamış olduğu çevre, kent hayatı, kırsal yaşam, ailesi, büyüdüğü kültür ve çocuğun doğuştan getirmiş olduğu özellikler çocukların tutumlarını etkilemektedir. Bununla birlikte aile ile birlikte yaşayan aile büyükleri (babaanne- dede) anne baba arasındaki iletişim, anne veya babanın vefat etmiş olması çocuğu başkalarının büyütmesi, kardeşler, kardeşlerin arsındaki yaş farkı, cinsiyet gibi faktörlerin hepsi çocuğun gelişimini etkiler.” ifadelerini kullandı.

Öğr. Gör. Merve Yüksel: “Çocuklar fiziksel, eğitimsel ve duygusal olarak ihmal ediliyor” 

 “Risk Altındaki Çocuklar” konusunda sunum gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü Öğr. Gör. Merve Yüksel, davranış bozukluğu olan çocukların ve zorunlu göç etmiş çocukların risk grubuna girebildiğini belirtti. Yüksel; “Erken çocukluk (0-6 yaş) dönemi bu dönemdeki çocukların anne ve babalarının tutumları çok önemlidir. Çocukların bulundukları yerdeki uyarıcı ortamlar (ilgisini çekebilecek, dikkatini verebilecek) gelişiminde katkı sağlamaktadır. Çocuklar fiziksel, eğitimsel ve duygusal olarak ihmal ediliyor. Mesela fiziksel ihmal çocuğa banyo yaptırılmamasıdır eğitimsel ihmal ise çocuğun ödevlerinin takip edilmemesi, veli toplantılarına katılım sağlanmaması örnek vermek istiyorum.” dedi. Duygusal ihmalin ise çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacının ebeveyniler tarafından karşılanmaması konusuna değindi. Maddi olanakların dışında çocukları birtakım deneyimlerden mahrum edilmemesi gerektiğini vurguladı ve çocuklarda risk kavramının önemini anlattı.

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke Emir Nebi 2 konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, Mithatpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerine yönelik düzenlendi. Yoğun bir ilgi gören program toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından sona erdi.  

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)