TÜBİTAK, Üsküdarlı 32 öğrencinin projesini daha destekleyecek

TUBİTAK 2209-A, 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin 32 projesini destekleme kararı aldı.  

 TRGENMER ekibinde 1 TÜSEB, 4 BAP, 3 Sponsor proje, 20 TUBİTAK 2209-A ve 2 adet 2209-B projesi ile 8 Yüksek lisans ve 30 Lisans öğrencisinin çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Transgenik hücre teknolojileri yaklaşımlarını araştıracak öğrencilerimizin Bitirme Tezlerine ve devamında makale ve patentlenmeye gidebilecek projelerinden dolayı TRGENMER ailesi olarak mutlu olduklarını söyledi. Taştan,

“Bize bu heyecanlı ekosistemi ve kültürü sağlayan başta sevgili Kurucu Rektörümüz Nevzat Tarhan hocama ve tüm önder yönetici hocalarımıza teşekkürü borç bilirim.” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan danışmanlığında yürütülen projeler arasında;

Kürşat Kolay- Mezenkimal Kök Hücrelerin Lentivirüs Aracılı Nörotrofik Faktör Genlerinin Aktarılması İle Koklear Tüy Hücresi Benzeri Hücrelere Farklılaştırılmasının İn-Vitro Araştırılması

Yağmur Şahin- Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarından İzole T Hücrelerinde CRISPR- dCas9- Vp64 Hedefli IL1RN Gen Aktivasyonu İlişkili Sitokin Salınım Profilinin İn Vitro ve Ex Vivo Araştırılması

Berfu Yılmaz, Ayşegül Zeyrek- Transgenik Mezankimal Kök Hücre Uygulamalarında 3D Yazıcı ile Geliştirilecek Kapsülasyon Yöntemleri
Etkinliğinin İn Vitro Araştırılması

Büşra Tekirdağlı- Yer Çekimsiz Ortam Koşulları Sağlayan Akustik Havaya Yükseltme (Levitasyon) Cihazında Kanser Hücrelerinin Proliferasyonunun ve Sağ kalımının Araştırılması (İn vitro)

Hatice Özyurt- Flavonifractor plautii Bakterisinin FpGalNAcDeAc ve FpGalNase Enzimlerinin Rekombinant Olarak E.coli’de Üretiminin Sağlanması ve İnsan A Kan Gurubunu Evrensel 0 Kan Grubuna Çevrilmesinin in vitro Araştırılması

Şeyma Yücel, Elif Buğse Beyaztaş- Azot Emilimini Arttırmaya Yönelik CRISPR Cas9 Sistemiyle Nitrata Duyarlı (HNS) Gen Ailesinin Üzerinde CRISPR Cas9 Hedefli Mutasyon Taraması Yapmak ve Biyoyakıt Verimliliğine Olan Etkisinin İn Vitro Araştırılması

Damla Bakaçhan- İlaç Alerjisine Sahip Hastalarda İmmün Profilleme ve Genetik Analize Dayalı Soy Ağacı Araştırması

İrem Çelik- Fibroblast Hücrelerde Epidermolizis Bülloza
Hastalığına Yönelik Xeno Nükleik Asit ASO Tedavi Stratejisi

Beyza Nur Akı- Mezenkimal Kök Hücrelerde Epidermolizis Bülloza Hastalığına Yönelik DNA ASO Tedavi Stratejisi

Meliha Çiftçi, Ebru Şahin- Chlamydomonas reinhardtii?de CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme Yöntemi ile Fosfolipaz A2, CpFTSY ve ZEP Genlerinde Genetik Mutasyon Analizleri Oluşturulması, Fotosentetik Aktivitesindeki ve Lipit Aktivitesindeki Etkinliğinin in vitro Araştırılması

Ahmet Burak Doğanoğlu, Merve Türk- cpn60 ve cpn10 Şaperon Gen Kasetinin Gluconacetobacter xylinus’a Aktarımı İle Rekombinant, Soğuğa Dayanıklı Gluconacetobacter xylinus Suş Oluşturulması ve Soğukta Selüloz Stabilitesinin In Vitro Araştırılması

Fatmanur İlhan, Rana Esen- Gluconacetobacter xylinus Bakterisinde Selüloz
Üretim Verimliliğini Artırmak İçin AcsA, AcsB, AcsC, AcsD genlerinde CRISPR cas9 İndel Mutasyonlarının Oluşturulması ve Verimlilik Etkinliğinin In-vitro Araştırılması,

Projeleri bulunuyor.

Öte yandan Üsküdar Üniversitesi Aralık 2021 döneminde TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri Destek Programı’na 57 adet proje başvurusu yapılmış olup, yayınlanan sonuç listesine göre; Toplam 32 adet, 30 adet 2209-A, 2 adet 2209-B projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür.

Destek programında yer alan öğrenci, proje ve danışman isimleri aşağıdaki gibidir:Projeler ve destek; lisans öğrencilerinin araştırma kültürü kazanması, proje geliştirme, başvuru ve yönetim yetkinliklerini arttırarak, akademik dünya ile TÜBİTAK desteği ile birlikte tanışmaları önem taşıyor.  

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)